ANEO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 202 814215 956227 034251 494269 928
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0099-0,0325-0,0604-2,10-1,38
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52500,96940,789422,9111,32
Celkové tržby 27 38522 72941 15592 972116 947
Celkový dlh 69 819106 298100 157240 977248 014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 321-3 561-7 659-22 077-30 216
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,3809-1,49-0,4261-0,1226-0,0171
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 3213 5617 65922 07730 216
Čistý cash flow 1 3213 5617 65922 07730 216
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 432-33 769-16 576-10 436-281,00
Čistý zisk -10 432-33 769-17 536-11 396-2 000
Čistý zisk v minulom roku -33 769-17 536-11 396-2 0003 949
Cudzie zdroje -132 995-109 658-126 877-10 517-21 914
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,001 719
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,001 7191 840
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,001 719
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,97143,8664,8128,9613,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 48,0885,4231,1024,197,36
Doba obratu aktív 3 0235 2363 2531 121983,76
Doba obratu pohľadávok 50,97143,8664,8128,9613,12
Doba splácania záväzkov 0,0000141 60132 352105 464224 072
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 0412 5771 4351 074903,90
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000011 090766,182 5263 262
EBIT v minulom roku -33 769-16 576-10 436-281,005 789
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 432-33 769-16 576-10 436-281,00
EBITDA -1 971-25 229-20 2863 61115 043
EBITDA marža -0,0720-1,11-0,49290,03880,1286
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 971-25 229-20 2863 61115 043
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,0579-0,0920-6,12
Finančná páka 1,521,971,7923,9112,32
Finančné účty 1 3213 5617 65922 07730 216
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6557-0,5078-0,5588-0,0418-0,0812
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65570,50780,55880,04180,0812
Hrubá marža -0,0947-1,18-0,21490,32300,3155
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 971-25 2773 9733 56221 593
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34430,49220,44120,95820,9188
Krátkodobé pohľadávky 3 4205 9334 5246 4973 600
Krátkodobé záväzky 69 819106 298100 157240 977248 014
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 9538 3252 3725 7723 610
Náklady na predaný tovar 27 08441 87034 32451 84763 258
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000274,001 130834,00404,00
Neobežný majetok 198 073206 462214 851222 920236 112
Obežný majetok 4 7419 49412 18328 57433 816
Obrat obežného majetku 5,171,592,092,872,96
Odpisy 8 3898 3898 38913 99218 575
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 3898 3898 38913 99218 575
Osobné náklady 29,002 92112 83131 50724 599
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000048,0063,0049,0050,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 043-25 380-9 1472 59616 575
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0784-0,3079-0,1382-1,08-0,0913
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0784-0,3079-0,1306-0,9923-0,0128
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,0112-0,1089-1,451,050,6668
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-97,87-7,8336,0191,32
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -89,41-9,18-0,68940,95321,50
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,3080-2,37-0,41690,66010,8545
Pohľadávky z obchodného styku 3 2263 5232 1715 4262 020
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -100,68-30,79-16,57-0,4764-0,7252
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34430,49220,44120,95820,9188
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52500,96940,789422,9111,32
Pridaná hodnota -2 593-26 817-8 84630 03336 892
Primárna platobná neschopnosť 0,91542,361,091,061,79
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0784-0,3079-0,1382-1,08-0,0913
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -35,42-4,21-4,9466,7316,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -35,42-4,21-4,9466,7316,49
Služby 5 22521 27615 21025 92037 311
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 202 814215 956227 034251 494269 928
Spotreba materiálu… 21 85920 32017 98425 09325 543
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 49115 05337 63981 880103 450
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000012 1610,00003 300
Tržby z predaja tovaru 1 155337,00460,00984,00947,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 33614 71625 01880 89699 203
Účtovný cash flow 1 3213 5617 65922 07730 216
Vlastné imanie 132 995109 658126 87710 51721 914
Všetky záväzky 69 819106 298100 157240 977248 014
Výsledok hospodárenia -10 360-33 618-16 514-10 381-232,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 360-33 618-16 514-10 381-232,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 432-33 769-17 536-11 396-2 000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -33 769-17 536-11 396-2 0003 949
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 432-33 769-16 576-10 436-281,00
Záväzky 69 819106 298100 157240 977248 014
Záväzky z obchodného styku 2 9538 3252 3725 7723 610
Zisk pred zdanením -10 432-33 769-16 576-10 436-281,00
Zmena EBIT 0,30892,041,5937,14-0,0485