Kožná klinika, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 212 389190 501193 878197 718210 682
Bežná likvidita III. stupeň 2,053,963,995,293,98
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7550-1,24-1,58-1,93-3,67
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,392,512,443,481,42
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,0015,5124,5427,61150,57
Celkové tržby 155 442114 357113 451120 061110 433
Celkový dlh 177 015178 961186 287190 806209 292
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 707-14 343-11 959-13 322-5 101
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 70714 34311 95913 3225 101
Čistý cash flow 26 70714 34311 95913 3225 101
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 31 6236 9135 16511 8325 464
Čistý zisk 23 8343 949679,005 522-2 285
Čistý zisk v minulom roku 3 949679,005 522-2 285-9 631
Cudzie zdroje -35 374-11 540-7 591-6 912-1 390
Daň z príjmov 5 386480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 386480,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,7925,6023,8921,3029,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,4924,0120,5321,3029,60
Doba obratu aktív 498,80608,09626,40632,71696,59
Doba obratu pohľadávok 29,7925,6023,8921,3029,60
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,0718,2115,8312,2611,89
EBIT v minulom roku 6 9135 16511 8325 464-2 671
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 31 6236 9135 16511 8325 464
EBITDA 38 40013 58711 50325 10324 752
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 38 40013 58711 50325 10324 752
Finančná páka 6,0016,5125,5428,61151,57
Finančné účty 26 70714 34311 95913 3225 101
Hrubá marža 0,57590,54370,48910,55300,6001
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 38 17613 32111 16436 74824 400
Krátkodobé pohľadávky 12 6858 0207 3956 6558 953
Krátkodobé záväzky 19 1895 7044 8993 8303 597
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 396-973,00750,00121,00-50,00
Krytie dlhovej služby 15,985,472,874,313,41
Nákladové úroky 2 4032 4844 0065 8307 269
Nákladové úroky v minulom roku 2 4844 0065 8307 2696 480
Náklady na predaný tovar 65 89352 17257 48647 67244 123
Neobežný majetok 172 997167 933174 341177 439196 355
Obežný majetok 39 39222 56819 53720 27914 327
Obrat aktív 0,73180,60020,58270,57690,5240
Obrat neobežného majetku 0,89840,68090,64800,64280,5622
Obrat obežného majetku 3,955,075,785,627,71
Odpisy 6 5536 4085 99818 91618 936
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 5536 4085 99818 91618 936
Osobné náklady 50 17847 68243 63339 07738 994
Ostatné náklady na finančnú činnosť 278,00266,00339,00355,00352,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 54,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 38710 3576 67724 43816 651
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,67380,34220,08940,7989-1,64
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56050,76690,78640,58860,5884
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,781,301,271,701,70
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,581,151,121,141,14
Pohľadávky z obchodného styku 11 2807 5226 3546 6558 953
Pohotová likvidita II. stupeň 2,053,923,955,223,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,32-0,8046-0,6348-0,5188-0,2725
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 11,115,772,992,290,7017
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83340,93940,96080,96500,9934
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,0015,5124,5427,61150,57
Pridaná hodnota 89 52362 17555 48666 38966 271
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,67380,34220,08940,7989-1,64
Rýchla likvidita I. stupeň 1,392,512,443,481,42
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,6113,1716,197,608,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,6113,1716,197,608,46
Služby 11 3629 7305 3195 5246 401
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 212 389190 501193 878197 718210 682
Spotreba materiálu… 54 53142 44252 16742 14837 722
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 155 416114 347112 972120 061110 394
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00006 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 155 416114 347112 972114 061110 394
Účtovný cash flow 26 70714 34311 95913 3225 101
Úrokové krytie 13,162,781,292,030,7517
Vlastné imanie 35 37411 5407 5916 9121 390
Všetky záväzky 177 015178 961186 287190 806209 292
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,67380,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 31 8477 1795 50512 1875 816
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 31 8477 1795 50512 1875 816
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 8343 949679,005 522-2 285
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 949679,005 522-2 285-9 631
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 2204 4291 1596 002-1 805
Zásoby 0,0000205,00183,00302,00273,00
Záväzky 177 015178 961186 287190 806209 292
Záväzky z obchodného styku 4 396-973,00750,00121,00-50,00
Zisk pred zdanením 29 2204 4291 1596 002-1 805
Zmena EBIT 4,571,340,43652,17-2,05