B. ADEN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 43 86555 45346 62468 42663 671
Bežná likvidita III. stupeň 1,435,489,087,665,98
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000181,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00003,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,09430,21170,1299-0,2319-1 302
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,51331,561,500,25771,34
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,78-5,03-4,0615,4415 916
Celkové tržby 10 83231 31224 94026 7790,0000
Celkový dlh 68 57469 22961 84864 26463 664
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 330-2 916-1 977-965,00-5 208
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,010,0462-0,00340,05290,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 3302 9161 977965,005 208
Čistý cash flow 2 3302 9161 977965,005 208
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 9573 0021 2212 641462,00
Čistý zisk -10 9331 447-86,001 417-99,00
Čistý zisk v minulom roku 1 447-86,001 417741,00-1 517
Cudzie zdroje 24 70913 77615 224-4 162-4,00
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 140,41113,46145,88440,78293,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,5417,2718,4224,620,0000
Doba obratu aktív 1 478856,01682,271 0871 066
Doba obratu pohľadávok 140,41113,46145,88440,78293,97
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000068,48
Doba splácania záväzkov 0,0000231,59239,631 582110,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 152,9528,9119,2459,5165,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000118,5880,18131,380,0000
EBIT v minulom roku 3 0021 2212 6411 650-782,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 9573 0021 2212 641462,00
EBITDA -899,003 5057 5109 3206 159
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -899,003 5057 5109 3206 159
Efektívna daňová sadzba 0,00000,24911,220,25300,0000
Finančná páka -1,78-4,03-3,0616,4415 918
Finančné účty 2 3302 9161 977965,005 208
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,56330,24840,3265-0,0608-0,0001
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5633-0,2484-0,32650,06080,0001
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 13817 1936 2667 9845 444
Krátkodobé pohľadávky 4 1677 3509 96927 73817 556
Krátkodobé záväzky 4 5391 8731 3153 7453 898
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 204,00959,00440,00311,000,0000
Krytie dlhovej služby -0,92113,269,0812,5310,98
Nákladové úroky 976,001 075827,00744,00561,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 075827,00744,00429,00735,00
Náklady na predaný tovar 7 09015 48212 59012 84212 826
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00002 9522 003864,002 068
Neobežný majetok 37 36845 18734 67839 72340 338
Obežný majetok 6 49710 26611 94628 70323 152
Obrat aktív 0,24690,42640,53500,33570,3424
Obrat neobežného majetku 0,28990,52330,71930,57820,5404
Obrat obežného majetku 1,672,302,090,80020,9415
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00005,33
Odpisy 7 8196 7415 0455 3384 650
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 8196 7415 0455 3384 650
Osobné náklady 3 2303 3923 1842 9350,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2391 2611 2441 177715,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000049,000,0000-159,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 1148 1884 9596 7554 551
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,4425-0,10500,00560,3405-24,75
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86320,41550,25780,28980,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00002,776,1711,720,6995
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,162,413,883,450,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,33870,80561,501,221,93
Pohľadávky z obchodného styku 847,001 1191 2591 5490,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,435,489,087,665,88
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,604,727,70-4,31-0,0008
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,392,712,391,309,28
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,561,251,330,93920,9999
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,78-5,03-4,0615,4415 916
Pridaná hodnota 3 7428 16312 35310 1278 972
Primárna platobná neschopnosť 0,24090,85700,34950,20080,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,4425-0,10500,00560,3405-24,75
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51331,561,500,25771,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -76,2819,758,246,9010,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -76,2819,758,246,9010,34
Služby 2 9305 3813 0704 6082 249
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43 86555 45346 62468 42663 671
Spotreba materiálu… 4 1607 1497 5177 3708 509
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 83231 09524 94322 96921 798
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 4500,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00004 9203 3381 4403 037
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 83218 72521 60521 52918 761
Účtovný cash flow 2 3302 9161 977965,005 208
Úrokové krytie -10,202,791,483,550,8235
Vlastné imanie -24 709-13 776-15 2244 1624,00
Všetky záväzky 68 57469 22961 84864 26463 664
Výsledok hospodárenia -8 7184 2142 4653 9821 509
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 7184 2142 4653 9821 509
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 9331 447-86,001 417-99,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 447-86,001 417741,00-1 517
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 9331 927394,001 89739,00
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000388,00
Záväzky 68 57469 22961 84864 26463 664
Záväzky z obchodného styku 204,00959,00440,00311,000,0000
Zisk pred zdanením -10 9331 927394,001 89739,00
Zmena EBIT -3,322,460,46231,60-0,5908