Trnavská teplárenská, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 37 581 12338 030 25234 908 78430 025 25231 352 479
Aktivácia 128 486134 593113 018111 195121 966
Bankové úvery 5 135 6126 007 2843 203 9483 881 2294 610 385
Bežná likvidita III. stupeň 1,261,140,87371,451,18
Bežné bankové úvery 871 672871 672521 656677 281729 156
Časové rozlíšenie aktív 49 43041 16941 43457 12542 233
Časové rozlíšenie pasív 6 245 4676 381 4714 910 168496 480519 547
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,67030,9269-0,3170-0,08460,1057
Celkové tržby 14 092 99112 878 49712 629 87612 771 37212 763 330
Celkový dlh 7 596 9708 374 8616 677 4906 270 8697 584 810
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 664 8933 485 7471 946 1051 813 9372 432 972
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 470 7192 521 5371 257 8432 067 2922 177 413
Čistý cash flow 949 1821 263 694-809 449-110 121213 345
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 223 137109 29379 41387 840161 274
Čistý zisk 110 61613 79480 53019 23110 500
Čistý zisk v minulom roku 13 79480 53019 23110 5009 753
Cudzie zdroje -23 738 686-23 273 920-23 321 126-23 257 903-23 248 122
Daň z príjmov 46 90528 304-52 5874 13189 270
Daň z príjmov v minulom roku 28 304-52 5874 13189 27035 820
Daň z príjmov z bežnej činnosti 46 90528 304-52 5874 13189 270
Dlhodobé bankové úvery 4 263 9405 135 6122 682 2923 203 9483 881 229
Dlhodobý dlh 4 263 9405 135 6122 682 2923 203 9483 881 229
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 190,09208,64163,8840,2247,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,9135,8234,6840,1740,11
Doba obratu aktív 994,251 0991 021870,38923,76
Doba obratu pohľadávok 190,09208,64163,8840,2247,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,4639,4174,6637,7359,46
EBIT v minulom roku 109 29379 41387 840161 274118 319
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 223 137109 29379 41387 840161 274
EBITDA 5 774 7045 342 9055 060 6775 194 6945 006 006
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 774 7045 342 9055 060 6775 194 6945 006 006
Efektívna daňová sadzba 0,29780,6723-1,880,17680,8948
Finančná páka 1,581,631,501,291,35
Finančné účty 3 470 7192 521 5371 257 8432 067 2922 177 413
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6317-0,6120-0,6681-0,7746-0,7415
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63170,61200,66810,77460,7415
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 785 4785 340 0685 064 2585 207 5255 419 124
Krátkodobé pohľadávky 7 185 1717 218 5085 605 5981 387 4751 595 627
Krátkodobé záväzky 1 416 0131 363 3742 553 6801 301 6022 017 974
Krytie dlhovej služby 0,91530,82881,029,308,68
Materiál 68 88866 50871 79270 15529 716
Nákladové úroky 65 61667 19551 47064 47861 504
Nákladové úroky v minulom roku 67 19551 47064 47861 50472 746
Náklady na predaný tovar 7 790 6146 887 5506 949 8657 032 9636 814 378
Neobežný majetok 26 364 28227 603 51927 258 95925 752 14526 812 111
Obežný majetok 11 167 41110 385 5647 608 3914 215 9824 498 135
Obrat neobežného majetku 0,52330,45750,45800,48890,4620
Obrat obežného majetku 1,241,221,642,992,75
Odpisy 5 782 5185 341 1104 982 8075 115 2724 962 159
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 891 2592 670 5552 394 1782 575 8232 503 346
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 891 2592 670 5552 588 6292 539 4492 458 813
Osobné náklady 3 164 7333 063 0683 011 0952 932 4012 902 204
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 9902 9493 1694 2217 576
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 057 5771 016 3652 214 999915 4391 789 944
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 893 1345 354 9045 063 3375 134 5034 972 659
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52670,53340,54390,52770,5191
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,901,871,841,891,93
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,67160,68320,69260,69050,7109
Pohľadávky z obchodného styku 1 206 0601 239 4461 186 3511 385 7721 361 438
Pohotová likvidita II. stupeň 1,251,140,86471,421,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -25,01-18,4228,81211,20-108,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 14,4718,81-15,73-1,713,47
Pridaná hodnota 6 008 5415 742 1445 536 2435 556 7085 590 607
Primárna platobná neschopnosť 0,87690,82001,870,66061,31
Rýchla likvidita I. stupeň 0,40670,29260,15750,83510,6666
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,321,571,321,211,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,321,571,321,211,52
Služby 1 556 2821 442 0691 538 9661 533 5031 523 505
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 581 12338 030 25234 908 78430 025 25231 352 479
Spotreba materiálu… 6 362 8185 580 0745 523 9175 610 6555 412 839
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 135 6126 007 2843 203 9483 881 2294 610 385
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 128 4860,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 166 30212 829 45312 488 22012 599 85012 598 480
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 363 000201 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 88256,003 3758 526210 347
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 796 42012 628 39712 484 84512 591 32412 388 133
Účtovný cash flow 949 1821 263 694-809 449-110 121213 345
Úročený dlh 5 135 6126 007 2843 203 9483 881 2294 610 385
Úrokové krytie 3,401,631,541,362,62
Vlastné imanie 23 738 68623 273 92023 321 12623 257 90323 248 122
Všetky záväzky 7 596 9708 374 8616 677 4906 270 8697 584 810
Výnosy budúcich období dlhodobé 5 982 6735 983 2034 418 115666,002 269
Výnosy budúcich období krátkodobé 261 079396 100488 612493 566512 821
Výsledok hospodárenia -932,001 85181 24587 929163 170
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -932,001 85181 24587 929163 170
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 110 61613 79480 53019 23110 500
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 79480 53019 23110 5009 753
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 157 52142 09827 94323 36299 770
Zásoby 68 88866 50871 79270 15529 716
Záväzky 7 596 9708 374 8616 677 4906 270 8697 584 810
Záväzky z obchodného styku 1 057 5771 016 3652 214 999915 4391 789 944
Zisk pred zdanením 157 52142 09827 94323 36299 770
Zmena EBIT 2,041,380,90410,54471,36
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000019,0091 024
Účtovné závierky