FROLKOVIČ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 434 556388 979259 381434 231356 240
Bankové úvery 53 24870 0000,00004 3258 650
Bežná likvidita III. stupeň 0,65250,90760,89252,380,8074
Bežné bankové úvery 53 24870 0000,00004 3258 650
Časové rozlíšenie aktív 2 9171 2091 034971,001 911
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3524-0,67120,3608-0,02230,8352
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,362,093,910,43882,54
Celkové tržby 612 512776 520494 509839 422674 843
Celkový dlh 305 282263 215206 539132 440255 551
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -70 024-98 830-84 412-99 154-88 106
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 123 272168 83084 412103 47996 756
Čistý cash flow -45 55884 418-19 0676 723-84 100
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 21296 0456 928259 20684 989
Čistý zisk 3 51172 9224 402201 10357 766
Čistý zisk v minulom roku 72 9224 402201 10357 76615 164
Cudzie zdroje -129 274-125 764-52 842-301 791-100 689
Daň z príjmov 2 51222 6961 17256 76325 337
Daň z príjmov v minulom roku 22 6961 17256 76325 3372 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 51222 6961 17256 76325 337
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,9623,0846,0581,1040,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,693214,338,8356,8130,73
Doba obratu aktív 320,45202,29237,19217,50214,37
Doba obratu pohľadávok 19,9623,0846,0581,1040,08
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00001 021
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00006 214
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 184,7099,80187,8763,15148,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00002 791
EBIT v minulom roku 96 0456 928259 20684 98922 291
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 21296 0456 928259 20684 989
EBITDA 151 876204 786108 491388 855291 622
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 151 876204 786108 491388 855291 622
Finančná páka 3,363,094,911,443,54
Finančné účty 123 272168 83084 412103 47996 756
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2975-0,3233-0,2037-0,6950-0,2826
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,29750,32330,20370,69500,2826
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 155 366203 459107 104388 043290 526
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57640,49330,79210,29040,6909
Krátkodobé pohľadávky 27 06644 38250 357161 90266 609
Krátkodobé záväzky 250 467191 899205 444126 083246 143
Krytie dlhovej služby 47,62479,5980,13290,19154,62
Materiál 2 1041 2571 5271 8791 100
Nákladové úroky 3 189427,001 3541 3401 886
Nákladové úroky v minulom roku 427,001 3541 3401 8864 247
Náklady na predaný tovar 419 548572 205360 956453 302449 295
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000014 459
Neobežný majetok 236 369151 27676 022124 285150 514
Obežný majetok 195 270236 494182 325308 975203 815
Obrat aktív 1,141,801,541,681,70
Obrat neobežného majetku 2,094,645,255,864,03
Obrat obežného majetku 2,532,972,192,362,98
Odpisy 141 982107 414101 512128 838205 546
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 70 99153 70750 75664 419102 773
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 70 99153 70750 75664 419102 773
Osobné náklady 66 35257 21248 78439 25434 927
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5122 3051 389812,001 096
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,00978,002,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 41 68743 96395 13089 126110 569
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 145 493180 336105 914329 941263 312
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,01920,37250,08330,65700,5283
Podiel EBIT k aktívam 0,02120,24690,02670,59690,2386
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,02120,24690,02670,59690,2386
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,05000,48730,12840,84120,7719
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87980,44131,280,14250,2221
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000010,88
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,142,270,78287,024,50
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,36200,78750,25411,640,6540
Pohľadávky z obchodného styku 940,0027 5549 659113 41351 063
Pohotová likvidita II. stupeň 0,50460,81870,66102,040,6487
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,84-1,492,77-44,891,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -14,29197,70-14,085,02-44,59
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70250,67670,79630,30500,7174
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,362,093,910,43882,54
Pridaná hodnota 75 414129 65038 190275 393157 269
Primárna platobná neschopnosť 44,351,609,850,78592,17
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,02720,57980,08330,66640,5737
Rýchla likvidita I. stupeň 0,40590,64460,41090,79350,3797
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,011,291,900,34060,8763
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,011,291,900,34060,8763
Služby 132 670141 210101 958167 121131 314
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 434 556388 979259 381434 231356 240
Spotreba materiálu… 307 681406 992263 312288 546281 159
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 53 24870 0000,00004 3258 650
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 497 962701 855399 146728 695606 564
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,000017 500
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 494 962701 855399 146728 695589 064
Účtovný cash flow -45 55884 418-19 0676 723-84 100
Úročený dlh 53 24870 0000,00004 3258 650
Úrokové krytie 2,89224,935,12193,4445,06
Vlastné imanie 129 274125 76452 842301 791100 689
Všetky záväzky 305 282263 215206 539132 440255 551
Výsledok hospodárenia 11 72297 3726 979260 01786 076
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 72297 3726 979260 01786 076
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 51172 9224 402201 10357 766
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 72 9224 402201 10357 76615 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 02395 6185 574257 86683 103
Zásoby 44 93223 28247 55643 59440 450
Záväzky 305 282263 215206 539132 440255 551
Záväzky z obchodného styku 41 68743 96395 13089 126110 569
Zisk pred zdanením 6 02395 6185 574257 86683 103
Zmena EBIT 0,095913,860,02673,053,81
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 20 803-24 0034 3142 365-22 363
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 20 803-24 0034 3142 365-22 363
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 1720,00000,00000,00000,0000