Dan - Slovakia Agrar, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 88 946 03687 657 64788 926 08982 198 73271 848 768
Aktivácia 1 801 9562 307 8091 995 1811 527 5071 716 171
Bankové úvery 35 534 32937 929 12532 542 15732 198 07929 476 212
Bežná likvidita III. stupeň 1,571,391,311,291,21
Bežné bankové úvery 5 396 8846 577 2267 986 2906 267 1355 675 891
Časové rozlíšenie aktív 2 272 2671 672 5991 107 731331 953205 742
Časové rozlíšenie pasív 3 834 9924 140 3864 509 2772 908 9633 239 276
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2323-0,29220,09890,2550-0,5028
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,001,270,93781,111,04
Celkové tržby 42 977 40936 447 53938 118 72932 342 67728 815 044
Celkový dlh 42 628 46546 687 39840 852 60241 745 60334 982 363
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 34 514 00637 919 37131 943 17731 903 81529 449 682
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 020 3239 7541 381 0361 051 87326 530
Čistý cash flow 1 010 569-1 371 282329 1631 025 343-1 973 322
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 478 7915 762 2489 968 6276 286 2462 381 325
Čistý zisk 7 531 5423 757 6537 065 5164 181 8861 059 396
Čistý zisk v minulom roku 3 757 6537 065 5164 181 8861 059 3963 678 183
Cudzie zdroje -42 482 579-36 829 863-43 564 210-37 544 166-33 627 129
Daň z príjmov 2 033 2081 023 9701 915 0621 132 677316 762
Daň z príjmov v minulom roku 1 023 9701 915 0621 132 677316 7621 073 001
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 033 2081 023 9701 915 0621 132 677316 762
Dlhodobé bankové úvery 30 137 44531 351 89924 555 86725 930 94423 800 321
Dlhodobé pohľadávky 814,001 265590,001 7241 350
Dlhodobý dlh 30 137 44531 351 89924 555 86725 930 94423 800 321
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,7965,7668,7250,4842,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,3036,1944,4338,6833,67
Doba obratu aktív 927,341 1031 0731 1571 103
Doba obratu pohľadávok 44,8065,7868,7350,5042,34
Doba obratu zásob 484 0440,00002 495 281545 211711 927
Doba splácania záväzkov 153 1470,0000611 370167 587223 112
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,3559,0840,1856,6260,26
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 81 1430,0000398 871117 574197 902
EBIT v minulom roku 5 762 2489 968 6276 286 2462 381 3255 896 932
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 478 7915 762 2489 968 6276 286 2462 381 325
EBITDA 19 851 33115 580 06318 179 26613 953 79510 029 000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 851 33115 580 06318 179 26613 953 79510 029 000
Finančná páka 2,092,382,042,192,14
Finančné účty 1 020 3239 7541 381 0361 051 87326 530
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 422 69719 851 14023 264 47517 834 01813 097 289
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,0000782 056757 6090,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 296 4515 224 3485 695 6793 584 7712 756 414
Krátkodobé záväzky 4 349 3644 693 2603 329 8744 021 1813 924 935
Krytie dlhovej služby 4,183,043,313,602,36
Materiál 3 448 0523 117 8982 367 3052 106 2132 407 681
Nákladové úroky 914 041980 625988 049971 6831 005 167
Nákladové úroky v minulom roku 980 625988 049971 6831 005 1671 145 748
Náklady na predaný tovar 19 765 02816 792 64215 665 25314 530 97915 652 617
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 3660,00001 9888 7586 421
Neobežný majetok 67 609 31866 208 44867 150 31964 146 33456 334 677
Obežný majetok 19 064 45119 776 60020 668 03917 720 44515 308 349
Obrat neobežného majetku 0,51780,43800,45050,40410,4220
Obrat obežného majetku 1,841,471,461,461,55
Odpisy 9 491 3289 288 0368 024 6827 321 3267 207 764
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 745 6644 644 0184 012 3413 660 6633 603 882
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 745 6644 644 0184 012 3413 660 6633 603 882
Osobné náklady 3 173 6503 061 8882 577 8492 293 8342 256 417
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83 080243 66342 96985 68588 403
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 977 4221 462 6982 034 7752 057 1882 756 788
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 022 87013 045 68915 090 19811 503 2128 267 160
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 4710,00007 3371 3011 264
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,803,985,664,973,60
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,200,98781,381,180,8579
Pohľadávky z obchodného styku 3 290 3582 875 4113 682 3442 746 8352 193 101
Pohotová likvidita II. stupeň 0,55880,44820,49280,35600,2328
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -42,0426,86-132,35-36,6217,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,11-1,400,33311,06-1,96
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47930,53260,45940,50790,4869
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,001,270,93781,111,04
Pridaná hodnota 15 244 36212 199 54714 585 19611 391 5268 119 312
Primárna platobná neschopnosť 0,70041,350,59001,031,59
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,153,002,252,993,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,153,002,252,993,49
Služby 5 653 6955 037 3204 759 7594 128 5733 798 417
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 88 946 03687 657 64788 926 08982 198 73271 848 768
Spotreba materiálu… 14 780 14014 261 50713 141 09412 782 56713 957 466
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 35 534 32937 929 12533 324 21332 955 68829 476 212
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 801 9560,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 38 336 23631 254 77832 814 53827 905 45925 350 275
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 327 2232 257 3702 564 0891 982 9541 578 346
Tržby z predaja tovaru 10 3680,00001 7426 9275 875
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 998 64528 997 40830 248 70725 915 57823 766 054
Účtovný cash flow 1 010 569-1 371 282329 1631 025 343-1 973 322
Úročený dlh 35 534 32937 929 12533 324 21332 955 68829 476 212
Úrokové krytie 11,465,8810,096,472,37
Vlastné imanie 42 482 57936 829 86343 564 21037 544 16633 627 129
Všetky záväzky 42 628 46546 687 39840 852 60241 745 60334 982 363
Výnosy budúcich období dlhodobé 3 530 9923 770 3864 145 2772 566 4632 896 776
Výnosy budúcich období krátkodobé 304 000370 000364 000342 500342 500
Výsledok hospodárenia 10 567 6816 009 92710 022 3076 363 1512 454 284
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 567 6816 009 92710 022 3076 363 1512 454 284
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 531 5423 757 6537 065 5164 181 8861 059 396
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 757 6537 065 5164 181 8861 059 3963 678 183
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 564 7504 781 6238 980 5785 314 5631 376 158
Zásoby 13 746 86314 541 23313 590 73413 082 07712 524 055
Záväzky 42 628 46546 687 39840 852 60241 745 60334 982 363
Záväzky z obchodného styku 2 304 4523 895 4572 172 4812 821 1433 481 440
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 327 0302 432 759137 706763 955724 652
Zisk pred zdanením 9 564 7504 781 6238 980 5785 314 5631 376 158
Zmena EBIT 1,820,57801,592,640,4038
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -1 122 783198 376242 407861 412393 516
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1 122 783198 376242 407861 412393 516
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 119 5452 539 4702 696 3662 252 2721 945 298
Účtovné závierky