ZSE Elektrárne, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 31 020 28028 381 67530 898 84532 904 197174 391 470
Časové rozlíšenie aktív 201 306209 009239 499323 659870 725
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00001 85178,007 630
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,620,00000,00000,0000-0,0001
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 87,763,7512,186,592,23
Celkové tržby 16 024 480994 674979 3321 078 3820,0000
Celkový dlh 30 670 80222 408 65128 552 33928 566 870120 376 087
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -914 4590,00000,00000,0000-7 630
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,3509-2,38-2,03-11,420,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 914 4590,00000,00000,00007 630
Čistý cash flow 914 4590,00000,00000,00007 630
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 499 220-2 288 430-1 882 324-12 156 529-98 048 894
Čistý zisk -5 623 546-2 371 631-1 992 594-12 315 633-100 847 220
Čistý zisk v minulom roku -2 371 631-1 992 594-12 315 633-128 354 87118 937 715
Cudzie zdroje -349 478-5 973 024-2 344 655-4 337 249-54 007 753
Daň z príjmov 0,00002 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8802 8800,0000
Dlhodobé pohľadávky 142 42843 67044 25645 80536 242
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,76330,14522,81682,41125,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,621236,2517,0827,6326,36
Doba obratu aktív 706,7910 86511 66911 1834 157
Doba obratu pohľadávok 34,01346,86539,52697,98126,25
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000023,82
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 875
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 655,298 48510 6939 6502 849
EBIT v minulom roku -2 288 430-1 882 324-12 156 529-127 332 68922 747 065
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 499 220-2 288 430-1 882 324-12 156 529-98 048 894
EBITDA 18 433 58621 683 45021 632 69321 571 6892 700 248
EBITDA marža 1,1521,8022,0920,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 433 58621 683 45021 632 69321 571 6892 700 248
Finančná páka 88,764,7513,187,593,23
Finančné účty 914 4590,00000,00000,00007 630
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 423 94421 675 68521 626 97821 548 6552 619 711
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,92710,78090,91640,86290,6853
Krátkodobé pohľadávky 1 350 202862 4191 384 4182 007 9555 259 876
Krátkodobé záväzky 28 760 12422 164 48428 315 88728 393 362119 502 181
Krytie dlhovej služby 148,27269,96201,29138,010,9623
Materiál 223 35653 78749 24749 57984 210
Nákladové úroky 124 32680 321107 390156 2242 798 326
Nákladové úroky v minulom roku 80 321107 390156 2241 019 3023 809 350
Náklady na predaný tovar 17 284 973816 965830 1001 048 80715 173 472
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00001 290 159
Neobežný majetok 25 512 23627 211 62929 178 88030 477 121168 132 787
Obežný majetok 5 306 738961 0371 480 4662 103 4175 387 958
Obrat aktív 0,51640,03360,03130,03260,0878
Obrat neobežného majetku 0,62790,03500,03310,03520,0911
Obrat obežného majetku 3,020,99210,65290,51062,84
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,000015,32
Odpisy 23 923 16423 964 11523 509 12933 705 191100 684 152
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 745 0171 766 7071 307 62911 441 759100 684 152
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 178 14722 197 40822 201 50022 263 4320,0000
Osobné náklady 724 379573 081543 847655 1960,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 6427 7655 71523 03480 537
Ostatné záväzky z obchodného styku 230 615116 203271 158279 7010,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 299 61821 592 48421 516 53521 389 558-163 068
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -16,09-0,3971-0,8498-2,84-1,87
Podiel EBIT k aktívam -0,1773-0,0806-0,0609-0,3695-0,5622
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1773-0,0806-0,0609-0,3695-0,5623
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,43-0,3681-0,7293-2,70-1,79
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,57254,203,9926,020,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,750,23820,25090,03840,0000
Pohľadávky z obchodného styku 27 26594 68645 23281 3071 105 848
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,38220,00000,00000,0000-7 078
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 7,360,00000,00000,00000,0027
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98870,78950,92410,86820,6903
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 87,763,7512,186,592,23
Pridaná hodnota -1 265 401136 517136 43625 184137 917
Primárna platobná neschopnosť 11,711,255,994,060,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,1813-0,0836-0,0645-0,3743-0,5783
Rentabilita vlastného imania, ROE -16,09-0,3971-0,8498-2,84-1,87
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,661,031,321,3244,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,661,031,321,3244,58
Služby 2 337 422494 527491 003426 3743 382 853
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 020 28028 381 67530 898 84532 904 197174 391 470
Spotreba materiálu… 14 947 551322 438339 097622 43310 500 460
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 019 572953 482966 5361 073 99118 627 590
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00003 316 201
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00001 223 136
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 019 572953 482966 5361 073 99114 088 253
Účtovný cash flow 914 4590,00000,00000,00007 630
Úrokové krytie -44,23-28,49-17,53-77,81-35,04
Vlastné imanie 349 4785 973 0242 344 6554 337 24954 007 753
Všetky záväzky 30 670 80222 408 65128 552 33928 566 870120 376 087
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000078,0078,007 630
Výsledok hospodárenia -5 489 578-2 280 665-1 876 436-12 133 502-97 983 904
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 489 578-2 280 665-1 876 436-12 133 502-97 983 904
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 623 546-2 371 631-1 992 594-12 315 633-100 847 220
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 371 631-1 992 594-12 315 633-128 354 87118 937 715
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 623 546-2 368 751-1 989 714-12 312 753-100 847 220
Zásoby 223 35653 78749 24749 57984 210
Záväzky 30 670 80222 408 65128 552 33928 566 870120 376 087
Záväzky z obchodného styku 319 154118 153271 158330 1870,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 88 5391 9500,000050 4860,0000
Zisk pred zdanením -5 623 546-2 368 751-1 989 714-12 312 753-100 847 220
Zmena EBIT 2,401,220,15480,0955-4,31
Účtovné závierky