Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 117 5181 166 0511 218 2461 093 524697 166
Bežná likvidita III. stupeň 4,202,844,143,402,42
Časové rozlíšenie aktív 2 1143 9822 0511 8231 947
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,46970,20080,64140,29650,0272
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,65200,77340,68421,107,42
Celkové tržby 2 444 9512 496 7292 520 2492 212 0471 842 894
Celkový dlh 441 044508 535494 914572 844614 413
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -275 084-361 914-305 106-180 632-123 214
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 275 084361 914305 106180 632123 214
Čistý cash flow -86 83056 808124 47457 4185 915
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 538186 511269 092233 333174 006
Čistý zisk -11 288136 836202 652169 115131 934
Čistý zisk v minulom roku 136 836202 652169 115131 934188 117
Cudzie zdroje -676 474-657 516-723 332-520 680-82 753
Daň z príjmov 8 17949 67565 18257 92640 667
Daň z príjmov v minulom roku 49 67565 18257 92640 66754 619
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 17949 67565 18257 92640 667
Dlhodobé pohľadávky 56 21754 50566 32480 340142 951
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 74,9664,0872,2278,2979,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,0763,9669,6977,1779,70
Doba obratu aktív 167,62170,49177,06180,60138,84
Doba obratu pohľadávok 83,4072,0581,8691,56108,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,7341,3728,2031,9843,27
EBIT v minulom roku 186 511269 092233 333174 006243 529
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 538186 511269 092233 333174 006
EBITDA 101 519286 464359 637278 344193 513
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 101 519286 464359 637278 344193 513
Efektívna daňová sadzba -2,630,26630,24340,25510,2356
Finančná páka 1,651,771,682,108,42
Finančné účty 275 084361 914305 106180 632123 214
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6053-0,5639-0,5937-0,4761-0,1187
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60530,56390,59370,47610,1187
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 111 112286 308359 392278 026193 179
Krátkodobé pohľadávky 499 759438 271496 922474 071400 613
Krátkodobé záväzky 184 878282 975194 056193 672217 253
Krytie dlhovej služby 177,790,0000285,8844,24137,73
Materiál 0,000055,0050,002 0744,00
Nákladové úroky 571,000,00001 2586 2921 405
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001 2586 2921 405793,00
Náklady na predaný tovar 2 196 3392 075 0562 048 1091 784 8561 575 256
Neobežný majetok 284 344307 324347 793354 58428 437
Obežný majetok 831 060854 745868 402737 117666 782
Obrat aktív 2,182,142,062,022,63
Obrat neobežného majetku 8,568,127,226,2364,45
Obrat obežného majetku 2,932,922,893,002,75
Odpisy 108 62699 74690 28644 66019 186
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 54 31349 87345 14322 3309 593
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 54 31349 87345 14322 3309 593
Osobné náklady 185 438180 940151 883167 35769 478
Ostatné náklady na finančnú činnosť 291,00258,00273,00318,00334,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 147 169154 865133 115125 331125 415
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 97 338236 582292 938213 775151 120
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,01670,20810,28020,32481,59
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78230,42950,32790,39350,2698
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,282,333,052,543,71
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,80611,501,912,012,90
Pohľadávky z obchodného styku 467 142437 410479 506467 252400 198
Pohotová likvidita II. stupeň 4,202,844,143,392,42
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,79-11,57-5,81-9,07-13,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -152,070,000098,959,134,21
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,39470,43610,40630,52390,8813
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,65200,77340,68421,107,42
Pridaná hodnota 237 034421 289463 242425 256257 495
Primárna platobná neschopnosť 0,36240,60980,37310,37490,4088
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,01670,20810,28020,32481,59
Rýchla likvidita I. stupeň 1,491,281,570,93270,5671
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,341,781,382,063,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,341,781,382,063,18
Služby 2 182 3262 054 3472 026 0281 768 5991 557 609
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 117 5181 166 0511 218 2461 093 524697 166
Spotreba materiálu… 14 01320 70922 08116 25717 647
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 438 3152 496 3962 511 3652 210 1121 832 751
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 94251,0014,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 433 3732 496 3452 511 3512 210 1121 832 751
Účtovný cash flow -86 83056 808124 47457 4185 915
Úrokové krytie -4,440,0000213,9037,08123,85
Vlastné imanie 676 474657 516723 332520 68082 753
Všetky záväzky 441 044508 535494 914572 844614 413
Výsledok hospodárenia -2 165186 769269 365233 684174 327
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 165186 769269 365233 684174 327
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 288136 836202 652169 115131 934
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 136 836202 652169 115131 934188 117
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 109186 511267 834227 041172 601
Zásoby 0,000055,0050,002 0744,00
Záväzky 441 044508 535494 914572 844614 413
Záväzky z obchodného styku 169 315266 752178 924175 167163 606
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 22 146111 88745 80949 83638 191
Zisk pred zdanením -3 109186 511267 834227 041172 601
Zmena EBIT -0,01360,69311,151,340,7145