BOMAT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 381 839403 500429 727344 411362 960
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00006 862
Bežná likvidita III. stupeň 1,100,97331,181,770,9918
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,00006 862
Časové rozlíšenie aktív 1 7313 1992 1061 7751 833
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,36000,46370,56390,28050,5555
Celkové tržby 462 225417 229494 692483 100494 859
Celkový dlh 101 078127 828154 94175 437129 625
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 223-11 541-43 350-5 796-30 221
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 37350 19168 80039 24637 083
Čistý cash flow -4 818-18 60929 5542 163-6 726
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 6908 31011 8958 5073 981
Čistý zisk 6 6306 3398 8005 6391 334
Čistý zisk v minulom roku 6 3398 8005 6391 333112,00
Cudzie zdroje -280 761-275 672-274 786-268 974-233 335
Daň z príjmov 2 0601 9713 0952 6801 631
Daň z príjmov v minulom roku 1 9713 0952 6801 6321 223
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 0601 9713 0952 6801 631
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,2150,4759,8347,1251,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,7244,9257,0144,1048,74
Doba obratu aktív 313,63364,87323,32273,68275,79
Doba obratu pohľadávok 32,2150,4759,8347,1251,48
Doba obratu zásob 536,190,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 1 8040,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 52,7878,4392,6629,5990,42
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 979,550,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 8 31011 8958 5073 9813 887
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 6908 31011 8958 5073 981
EBITDA 63 79540 51737 55545 79650 761
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 63 79540 51737 55545 79650 761
Efektívna daňová sadzba 0,23710,23720,26020,32220,5501
Finančná páka 1,361,461,561,281,56
Finančné účty 45 37350 19168 80039 24637 083
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7353-0,6832-0,6394-0,7810-0,6429
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73530,68320,63940,78100,6429
Hrubá marža 0,54330,54380,45140,40620,3849
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 63 51446 82237 17045 48650 354
Krátkodobé finančné výpomoci 31 15038 65025 45033 4500,0000
Krátkodobé pohľadávky 39 20955 80879 51459 29767 756
Krátkodobé záväzky 64 25786 731123 15537 233119 002
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000243,6049,96
Materiál 19 09712 82914 8035 8975 887
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000188,001 016
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000188,001 0162 552
Náklady na predaný tovar 193 249176 737261 839263 085289 922
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 0000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 276 429281 473253 905219 639238 127
Obežný majetok 103 679118 828173 716122 997123 000
Obrat aktív 1,161,001,131,331,32
Obrat neobežného majetku 1,611,431,912,092,02
Obrat obežného majetku 4,293,402,793,733,91
Obrat zásob 0,68070,00000,00000,00000,0000
Odpisy 54 82435 16825 27036 97646 374
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 27 41217 58412 63518 48823 187
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 27 41217 58412 63518 48823 187
Osobné náklady 222 638216 313208 507177 976168 277
Ostatné náklady na finančnú činnosť 281,00361,00402,00310,00407,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000017,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 34 88867 06779 08016 07413 169
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 61 45441 50734 07042 61547 708
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88650,95330,93380,90690,8836
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 19,320,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,051,071,101,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90510,90230,95510,91300,8873
Pohľadávky z obchodného styku 36 18949 67175 77155 49964 142
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90470,87091,011,420,8475
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 58,2714,81-9,30-124,3534,69
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000011,51-6,62
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,36000,46370,56390,28050,5555
Pridaná hodnota 251 129226 902223 280196 252190 451
Primárna platobná neschopnosť 0,96411,351,040,28960,2053
Rýchla likvidita I. stupeň 0,47560,40030,46300,55520,2946
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,583,154,131,652,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,583,154,131,652,55
Služby 89 84896 115197 576155 903170 231
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 381 839403 500429 727344 411362 960
Spotreba materiálu… 90 40170 02356 304113 465122 518
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 31 15038 65025 45033 4506 862
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 444 378406 972485 119459 337480 373
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 3330,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 13 5000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 430 878403 639485 119459 337480 373
Účtovný cash flow -4 818-18 60929 5542 163-6 726
Úročený dlh 31 15038 65025 45033 4506 862
Úrokové krytie 0,00000,00000,000045,253,92
Vlastné imanie 280 761275 672274 786268 974233 335
Všetky záväzky 101 078127 828154 94175 437129 625
Výsledok hospodárenia 8 9718 68212 2858 8204 387
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 9718 68212 2858 8204 387
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 6306 3398 8005 6391 334
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 3398 8005 6391 333112,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 6908 31011 8958 3192 965
Zásoby 19 09712 82925 40224 45418 161
Záväzky 101 078127 828154 94175 437129 625
Záväzky z obchodného styku 34 88867 06779 08016 07413 169
Zisk pred zdanením 8 6908 31011 8958 3192 965
Zmena EBIT 1,050,69861,402,141,02
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-10 599-7 9596 2832 827
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-10 599-7 9596 2832 827