PALETA recykling, s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 120 972115 155110 342115 88490 518
Bežná likvidita III. stupeň 1,241,120,91140,75581,48
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0196-0,0341-0,1066-0,5978-0,1891
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,291,351,521,981,14
Celkové tržby 141 891148 22094 38698 1310,0000
Celkový dlh 68 23166 20166 58977 01148 181
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 034-1 6701 137-17 438-8 006
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 0341 6704 66323 2388 006
Čistý cash flow 1 0341 6704 66323 2388 006
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 7137 8928 758-5 0572 999
Čistý zisk 3 7875 2015 840-5 7132 924
Čistý zisk v minulom roku 5 2015 840-5 7133 2091 065
Cudzie zdroje -52 741-48 954-43 753-38 873-42 337
Daň z príjmov 1 0401 180960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 180960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 0401 180960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 212,84173,90209,6317,4181,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 75,9820,0123,556,3166,88
Doba obratu aktív 311,19283,96426,70431,03514,07
Doba obratu pohľadávok 212,84173,90209,6317,4181,25
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000229,760,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000540,15341,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 175,52161,89235,08264,87262,25
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000153,500,0000
EBIT v minulom roku 7 8928 758-5 0573 2092 375
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 7137 8928 758-5 0572 999
EBITDA 17 27117 07517 780-2 0593 565
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 27117 07517 780-2 0593 565
Finančná páka 2,292,352,522,982,14
Finančné účty 1 0341 6704 66323 2388 006
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 71516 66817 295-2 2493 219
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56400,57010,55090,61450,5101
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00005 8005 8000,0000
Krátkodobé pohľadávky 82 74170 52354 2084 68014 307
Krátkodobé záväzky 68 23165 65160 78971 21146 177
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 42 34332 85423 31820 2370,0000
Krytie dlhovej služby 19,4911,309,08-3,1447,53
Materiál 0,00000,00000,00000,000045 820
Nákladové úroky 886,001 5111 958656,0075,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 5111 958656,000,00001 310
Náklady na predaný tovar 91 617100 65572 49490 09649 337
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000048 1200,0000
Neobežný majetok 36 48241 63649 65657 67622 385
Obežný majetok 84 49073 51960 68658 20868 133
Obrat aktív 1,171,290,85540,84680,7100
Obrat neobežného majetku 3,893,561,901,702,87
Obrat obežného majetku 1,682,011,561,690,9433
Obrat zásob 0,00000,00000,00001,590,0000
Odpisy 10 1548 0208 0202 674220,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 1548 0208 0202 674220,00
Osobné náklady 32 07229 2673 7179 7970,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 556,00407,00485,00190,00346,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 94113 22113 860-3 0393 144
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63790,61790,16981,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,571,625,890,82010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,191,271,870,644367,88
Pohľadávky z obchodného styku 29 5368 1166 0891 69611 776
Pohotová likvidita II. stupeň 1,231,100,88410,36250,4832
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -51,01-29,31-9,38-1,67-5,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,171,112,3835,42106,75
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56400,57490,60350,66460,5323
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,291,351,521,981,14
Pridaná hodnota 50 27447 36521 8928 03514 933
Primárna platobná neschopnosť 1,434,053,8311,930,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,953,883,75-37,4013,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,953,883,75-37,4013,52
Služby 66 57466 94723 12127 10027 551
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 120 972115 155110 342115 88490 518
Spotreba materiálu… 25 04333 70849 37314 87621 786
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00005 8005 8000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 141 891148 02094 38698 13164 270
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000048 1200,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 141 891148 02094 38650 01164 270
Účtovný cash flow 1 0341 6704 66323 2388 006
Úročený dlh 0,00000,00005 8005 8000,0000
Úrokové krytie 6,455,224,47-7,7139,99
Vlastné imanie 52 74148 95443 75338 87342 337
Všetky záväzky 68 23166 20166 58977 01148 181
Výsledok hospodárenia 7 1179 0559 760-4 7333 345
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 1179 0559 760-4 7333 345
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 7875 2015 840-5 7132 924
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 2015 840-5 7133 2091 065
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 8276 3816 800-5 7132 924
Zásoby 715,001 3261 81530 29045 820
Záväzky 68 23166 20166 58977 01148 181
Záväzky z obchodného styku 42 34332 85423 31820 2370,0000
Zisk pred zdanením 4 8276 3816 800-5 7132 924
Zmena EBIT 0,72390,9011-1,73-1,581,26