Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 108 2105 538 4715 492 3815 216 4434 250 650
Bankové úvery 375 000450 000525 000502 7520,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,361,371,271,321,34
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000066 6670,0000
Časové rozlíšenie aktív 24 83854 49782 55015 99477 665
Časové rozlíšenie pasív 1 570 0931 910 7891 700 1091 573 0661 113 554
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1413-0,1600-0,0028-0,1431-0,5202
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,651,640,03171,759,46
Celkové tržby 4 189 9264 080 2814 685 1124 963 8850,0000
Celkový dlh 776 571903 700906 800828 170378 783
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 943 908-2 259 100-1 748 302-1 762 364-1 434 952
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 318 9082 709 1002 273 3022 265 1161 434 952
Čistý cash flow -390 192435 7988 186402 7711 434 952
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 74 25471 091216 236136 607105 767
Čistý zisk 64 02435 494160 165100 209101 210
Čistý zisk v minulom roku 35 494160 165100 20999 185129 540
Cudzie zdroje -2 761 546-2 723 982-2 885 472-2 815 207-2 758 313
Daň z príjmov 2 85826 89546 76232 9430,0000
Daň z príjmov v minulom roku 26 89546 76232 94330 3090,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 85826 89546 76232 9430,0000
Dlhodobé bankové úvery 375 000450 000525 000436 0850,0000
Dlhodobý dlh 375 000450 000525 000436 0850,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,7519,229,7614,2611,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,2716,829,5714,2611,49
Doba obratu aktív 447,91497,48429,11384,09281,75
Doba obratu pohľadávok 8,7519,229,7614,2611,65
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000013,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,7123,8620,1416,9810,06
EBIT v minulom roku 71 091216 236136 607133 074134 706
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 74 25471 091216 236136 607105 767
EBITDA 840 198990 1471 090 6421 175 975772 968
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 840 198990 1471 090 6421 175 975772 968
Finančná páka 1,852,031,901,851,54
Finančné účty 2 318 9082 709 1002 273 3022 265 1161 434 952
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5406-0,4918-0,5254-0,5397-0,6489
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54060,49180,52540,53970,6489
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 818 428981 3671 072 5551 151 020750 945
Krátkodobé pohľadávky 99 756213 950124 926193 705175 771
Krátkodobé záväzky 236 136265 622257 831230 604151 731
Krytie dlhovej služby 3,233,724,014,392,75
Materiál 9 1371 8142 1171 2161 519
Nákladové úroky 7 3728 7029 3093 4554 557
Nákladové úroky v minulom roku 8 7029 3093 4553 5805 166
Náklady na predaný tovar 2 994 4672 729 3113 235 5763 510 9963 984 233
Neobežný majetok 2 655 5712 559 1103 009 4862 740 4122 560 743
Obežný majetok 2 427 8012 924 8642 400 3452 460 0371 612 242
Obrat aktív 0,81490,73370,85060,95031,30
Obrat neobežného majetku 1,571,591,551,812,15
Obrat obežného majetku 1,711,391,952,023,42
Odpisy 744 656902 904853 7921 016 152616 459
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 372 328451 452426 896508 076616 459
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 372 328451 452426 896508 0760,0000
Osobné náklady 654 116641 399626 662632 9670,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 79423 11224 28724 95522 023
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 24,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 144 107207 499175 631134 1060,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 808 680938 3981 013 9571 116 361717 669
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55990,48070,43630,43770,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,792,082,292,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83520,86400,97010,87702,47
Pohľadávky z obchodného styku 60 056187 290122 490193 705173 358
Pohotová likvidita II. stupeň 1,351,371,271,321,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,08-6,25-352,49-6,99-1,92
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -52,9350,080,8794116,58314,89
Pridaná hodnota 1 168 1941 334 2571 436 1971 446 2241 522 319
Primárna platobná neschopnosť 2,401,111,430,69230,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,281,241,161,211,13
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,92430,91270,83140,70420,4900
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,92430,91270,83140,70420,4900
Služby 895 554775 174850 552860 229830 315
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 108 2105 538 4715 492 3815 216 4434 250 650
Spotreba materiálu… 2 098 9131 954 1372 385 0242 650 7673 153 918
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 375 000450 000525 000502 7520,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 162 6614 070 7344 674 8734 957 2205 506 552
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 1663 1000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 162 6614 063 5684 671 7734 957 2205 506 552
Účtovný cash flow -390 192435 7988 186402 7711 434 952
Úročený dlh 375 000450 000525 000502 7520,0000
Úrokové krytie 10,078,1723,2339,5423,21
Vlastné imanie 2 761 5462 723 9822 885 4722 815 2072 758 313
Všetky záväzky 776 571903 700906 800828 170378 783
Výnosy budúcich období dlhodobé 9 96211 96413 97116 29128 285
Výnosy budúcich období krátkodobé 242 831245 149248 387248 028248 188
Výsledok hospodárenia 95 54293 573239 950159 823156 509
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 95 54293 573239 950159 823156 509
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 02435 494160 165100 209101 210
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 35 494160 165100 20999 185129 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 66 88262 389206 927133 152131 806
Zásoby 9 1371 8142 1171 2161 519
Záväzky 776 571903 700906 800828 170378 783
Záväzky z obchodného styku 144 107207 499175 631134 1060,0000
Zisk pred zdanením 66 88262 389206 927133 152131 806
Zmena EBIT 1,040,32881,581,030,7852
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000836,000,00000,00000,0000
Účtovné závierky