Reumatologicko - rehabilitačné centrum, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 175 0401 114 747850 828759 387609 765
Bežná likvidita III. stupeň 37,836,245,492,983,67
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0669-0,27170,0070-0,3499-0,6924
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,151,96-0,05041,152,87
Celkové tržby 491 911530 777487 690511 2120,0000
Celkový dlh 27 627138 183105 554101 108119 497
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -835 279-758 554-493 177-498 386-339 485
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 835 279758 554493 177498 386339 485
Čistý cash flow 76 725265 377-5 209230 310339 485
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 217 029294 885111 52151 52387 138
Čistý zisk 170 849231 29286 99540 21587 138
Čistý zisk v minulom roku 231 29286 99540 215122 48936 745
Cudzie zdroje -1 147 413-976 564-745 274-658 279-490 268
Daň z príjmov 46 18063 59324 52611 3080,0000
Daň z príjmov v minulom roku 63 59324 52611 30834 7110,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 46 18063 59324 52611 3080,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,3259,0655,2571,9665,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,3258,9042,5655,0765,83
Doba obratu aktív 871,88766,58636,78542,19420,49
Doba obratu pohľadávok 64,3259,0655,2571,9665,83
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000194,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,0893,0577,31143,3981,65
EBIT v minulom roku 294 885111 52151 523157 20036 745
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 217 029294 885111 52151 52387 138
EBITDA 251 527329 349144 26384 204140 525
EBITDA marža 0,51130,62050,29580,16470,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 251 527329 349144 26384 204140 525
Finančná páka 1,021,141,141,151,24
Finančné účty 835 279758 554493 177498 386339 485
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9765-0,8760-0,8759-0,8669-0,8040
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97650,87600,87590,86690,8040
Hrubá marža 0,65330,75310,41390,30030,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 251 489329 303144 24284 161140 484
Krátkodobé pohľadávky 86 67985 88173 819100 78995 462
Krátkodobé záväzky 24 371135 318103 299200 831118 404
Náklady na predaný tovar 170 538131 058285 851357 691221 792
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000010 075
Neobežný majetok 253 082270 312283 832160 212174 818
Obežný majetok 921 958844 435566 996599 175434 947
Obrat aktív 0,41860,47610,57320,67320,8680
Obrat neobežného majetku 1,941,961,723,193,03
Obrat obežného majetku 0,53360,62860,86010,85321,22
Odpisy 34 46034 46032 76032 76022 585
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 23017 23016 38016 38022 585
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 23017 23016 38016 3800,0000
Osobné náklady 87 07684 50873 73085 6970,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 38,0046,0021,0043,0041,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 3028 886205 159200 8310,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 205 309265 752119 75572 975109 723
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,71090,68050,57960,65630,5567
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,27100,21140,36530,55820,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,39
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,694,732,741,790,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,643,361,901,3013,62
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,15600,5000-0,01070,45050,6414
Pohľadávky z obchodného styku 86 67985 65256 86677 12595 462
Pohotová likvidita II. stupeň 37,836,245,492,983,67
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -14,95-3,68143,07-2,86-1,44
Pridaná hodnota 321 373399 719201 839153 521307 504
Primárna platobná neschopnosť 0,07270,10373,612,600,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 34,275,614,772,482,87
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,10980,41960,73171,200,8504
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,10980,41960,73171,200,8504
Služby 154 007118 981281 050332 585121 755
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 175 0401 114 747850 828759 387609 765
Spotreba materiálu… 16 53112 0774 80125 10689 962
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 491 911530 777487 690511 212529 296
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,000033 510
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 491 911530 777487 690511 212495 786
Účtovný cash flow 76 725265 377-5 209230 310339 485
Vlastné imanie 1 147 413976 564745 274658 279490 268
Všetky záväzky 27 627138 183105 554101 108119 497
Výsledok hospodárenia 217 067294 889111 50351 444117 940
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 217 067294 889111 50351 444117 940
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 170 849231 29286 99540 21587 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 231 29286 99540 215122 48936 745
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 217 029294 885111 52151 523118 087
Záväzky 27 627138 183105 554101 108119 497
Záväzky z obchodného styku 6 3028 886205 159200 8310,0000
Zisk pred zdanením 217 029294 885111 52151 523118 087
Zmena EBIT 0,73602,642,160,32782,37