Technické služby Senica, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 117 5902 457 7782 266 6132 161 9322 248 786
Aktivácia 35 3782 8733 6331 8481 046
Bankové úvery 0,00000,00000,00008 731214 472
Bežná likvidita III. stupeň 2,253,183,161,711,64
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00008 731214 472
Časové rozlíšenie aktív 10 9516 8455 8066 12712 407
Časové rozlíšenie pasív 0,00002 2322 2292 0662 001
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,83480,25550,6503-0,35160,3529
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,161,561,441,341,43
Celkové tržby 3 075 2832 823 0962 576 5462 250 7672 189 212
Celkový dlh 1 138 0781 496 7111 337 3211 237 5631 322 313
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -214 074-553 063-447 317-184 581-186 050
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 214 074553 063447 317193 312400 522
Čistý cash flow -338 989105 746254 005-207 210207 088
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 82 943119 626118 015110 090109 823
Čistý zisk 42 82273 81984 09479 33481 503
Čistý zisk v minulom roku 73 81984 09479 33481 50386 194
Cudzie zdroje -979 512-958 835-927 063-922 303-924 472
Daň z príjmov 15 67923 20724 83624 78624 437
Daň z príjmov v minulom roku 23 20724 83624 78624 43717 717
Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 67923 20724 83624 78624 437
Dlhodobé pohľadávky 80 4304 3133 1840,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 100,13117,27126,09151,91159,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 99,80116,28125,93150,79159,18
Doba obratu aktív 333,93412,58398,99429,12427,93
Doba obratu pohľadávok 112,81117,99126,65151,91159,21
Doba obratu zásob 288,26465,14510,30518,21504,18
Doba splácania záväzkov 2 1153 0492 7764 8414 489
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,0369,4768,76116,96111,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 815,601 4171 1733 0782 698
EBIT v minulom roku 119 626118 015110 090109 823110 367
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 82 943119 626118 015110 090109 823
EBITDA 400 531353 220358 911307 593264 303
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 400 531353 220358 911307 593264 303
Finančná páka 2,162,562,442,342,43
Finančné účty 214 074553 063447 317193 312400 522
Hrubá marža 0,49700,47340,48720,55460,6208
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 636 822598 044371 439323 073285 269
Krátkodobé pohľadávky 634 980698 585716 288765 303836 676
Krátkodobé záväzky 406 067413 835390 614589 256586 847
Krytie dlhovej služby 16,3914,2231,7238,2845,37
Materiál 45 82452 19060 04052 72155 684
Nákladové úroky 24 44222 6009 0855 9703 883
Nákladové úroky v minulom roku 22 6009 0855 9703 8836 456
Náklady na predaný tovar 786 347837 916818 151590 571559 101
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 70 09049 54651 35444 43247 720
Neobežný majetok 1 121 8011 131 8331 022 2211 134 108933 265
Obežný majetok 984 8381 319 1001 238 5861 021 6971 303 114
Obrat aktív 1,090,88470,91480,85060,8529
Obrat neobežného majetku 2,061,922,031,622,06
Obrat obežného majetku 2,351,651,671,801,47
Obrat zásob 1,270,78470,71530,70440,7240
Odpisy 386 662275 144242 946199 724157 128
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 193 331137 572121 47399 86278 564
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 193 331137 572121 47399 86278 564
Osobné náklady 1 701 6111 475 5601 360 5681 287 2251 259 224
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7351 9302 2322 3283 752
Ostatné záväzky z obchodného styku 142 741173 662157 247374 671352 772
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 429 484348 963327 040279 058238 631
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,111,101,081,030,9266
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 21,8026,9724,4528,0928,48
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,89810,90570,92270,96981,08
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,73180,76340,78290,83950,9595
Pohľadávky z obchodného styku 632 860692 714715 402759 685836 506
Pohotová likvidita II. stupeň 2,123,022,981,611,56
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,89-9,07-3,654,45-4,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -13,874,6827,96-34,7153,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53740,60900,59000,57240,5880
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,161,561,441,341,43
Pridaná hodnota 1 528 2931 336 4161 255 3671 248 3111 358 991
Rýchla likvidita I. stupeň 0,52721,331,140,32220,4986
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,844,243,734,025,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,844,243,734,025,00
Služby 373 917433 781433 712252 853223 459
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 117 5902 457 7782 266 6132 161 9322 248 786
Spotreba materiálu… 377 718357 462336 718295 134288 968
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00008 731214 472
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 35 3780,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 433 6532 297 7092 080 8981 847 7861 930 451
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 119 013123 3777 3808 90412 359
Tržby z predaja tovaru 115 01387 64291 29778 13086 699
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 199 6272 086 6901 982 2211 760 7521 831 393
Účtovný cash flow -338 989105 746254 005-207 210207 088
Úročený dlh 0,00000,00000,00008 731214 472
Úrokové krytie 3,395,2912,9918,4428,28
Vlastné imanie 979 512958 835927 063922 303924 472
Všetky záväzky 1 138 0781 496 7111 337 3211 237 5631 322 313
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00002 2322 2292 0661 943
Výsledok hospodárenia 84 667121 298119 997112 343113 488
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 84 667121 298119 997112 343113 488
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 42 82273 81984 09479 33481 503
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 73 81984 09479 33481 50386 194
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 58 50197 026108 930104 120105 940
Zásoby 55 35463 13971 79763 08265 916
Záväzky 1 138 0781 496 7111 337 3211 237 5631 322 313
Záväzky z obchodného styku 156 617192 352165 082374 671352 772
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 13 87618 6907 8350,00000,0000
Zisk pred zdanením 58 50197 026108 930104 120105 940
Zmena EBIT 0,69341,011,071,000,9951
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 48 21580 1553 3484 4306 046
Účtovné závierky