FARMA MAJCICHOV, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 34 813 18735 766 82236 934 32938 545 55940 132 383
Aktivácia 2 373 4062 210 6542 296 3652 000 3962 133 312
Bankové úvery 15 631 72517 380 37119 136 01521 635 11623 894 646
Bežná likvidita III. stupeň 0,40771,011,010,72790,7705
Bežné bankové úvery 15 631 7253 582 3854 048 9599 829 3519 148 761
Časové rozlíšenie aktív 298 155283 779294 186450 057415 081
Časové rozlíšenie pasív 619 630773 248832 567963 9181 095 520
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,042,302,723,053,73
Celkové tržby 24 797 87224 429 93123 183 51624 538 12429 617 715
Celkový dlh 22 939 14124 383 48126 385 12728 291 21830 775 259
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 15 442 49717 177 77318 081 88621 620 25923 879 078
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 189 228202 5981 054 12914 85715 568
Čistý cash flow -13 370-851 5311 039 272-711,003 052
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 573 5321 940 5431 366 082770 5542 002 475
Čistý zisk 426 165781 846287 247-470 178801 804
Čistý zisk v minulom roku 781 846287 247-470 178801 8041 788 448
Cudzie zdroje -11 254 416-10 610 093-9 716 635-9 290 423-8 261 604
Daň z príjmov 175 098245 355120 757198 05236 518
Daň z príjmov v minulom roku 245 355120 757198 05236 518161 221
Daň z príjmov z bežnej činnosti 175 098245 355120 757198 05236 518
Dlhodobé bankové úvery 0,000013 797 98615 087 05611 805 76514 745 885
Dlhodobé pohľadávky 274 917396 954671 358473 688802 751
Dlhodobý dlh 0,000013 797 98615 087 05611 805 76514 745 885
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,6272,2867,1775,2061,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,7230,8235,9426,1025,61
Doba obratu aktív 737,62746,52743,83731,48595,36
Doba obratu pohľadávok 36,4480,5680,7084,1973,44
Doba obratu zásob 1 2671 5451 459679,44324,16
Doba splácania záväzkov 1 1271 4261 380491,19230,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 138,85129,20121,9799,2877,10
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 285,23498,91466,39150,7858,33
EBIT v minulom roku 1 940 5431 366 082770 5542 002 4753 116 700
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 573 5321 940 5431 366 082770 5542 002 475
EBITDA 7 559 6777 722 7737 816 7338 812 8988 313 997
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 559 6777 722 7737 816 7338 812 8988 313 997
Efektívna daňová sadzba 0,29120,23890,2960-0,72780,0436
Finančná páka 3,093,373,804,154,86
Finančné účty 189 228202 5981 054 12914 85715 568
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 325 76910 819 5529 941 06210 251 02110 119 201
Krátkodobé pohľadávky 1 445 1273 462 8943 335 5053 962 6514 147 491
Krátkodobé záväzky 6 553 0266 190 0596 056 2405 231 3615 197 150
Krytie dlhovej služby 4,754,584,374,393,68
Materiál 790 421758 671947 132702 214759 568
Nákladové úroky 972 269913 342958 0781 042 6801 164 153
Nákladové úroky v minulom roku 913 342958 0781 042 6801 164 1531 167 031
Náklady na predaný tovar 12 117 50811 336 53812 258 59012 866 52718 489 676
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 121 9411 583 9371 602 1183 887 3758 241 757
Neobežný majetok 25 241 79024 715 70025 174 41026 408 04427 431 958
Obežný majetok 9 273 24210 767 34311 465 73311 687 45812 285 344
Obrat aktív 0,49480,48890,49070,49900,6131
Obrat neobežného majetku 0,68250,70760,71990,72830,8969
Obrat obežného majetku 1,861,621,581,652,00
Obrat zásob 0,28820,23620,25010,53721,13
Odpisy 6 278 3976 014 3676 584 0277 662 0526 014 560
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 127 4712 943 1183 257 4854 167 5903 005 272
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 150 9263 071 2493 326 5423 494 4623 009 288
Osobné náklady 3 735 7183 493 6373 192 4402 906 2412 822 264
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 8767 75725 91120 16931 297
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000023,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 658 1932 164 1371 776 8211 537 9461 307 207
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 704 5626 796 2136 871 2747 191 8746 816 364
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73120,56800,54430,45640,4616
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,413,883,661,640,7419
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,371,761,842,192,17
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,51020,64690,59990,60250,6919
Pohľadávky z obchodného styku 977 8871 476 8051 784 8121 375 5271 726 058
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 841,7712,46-9,3513 067-2 707
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,0138-0,93231,08-0,00070,0026
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,44900,48590,51810,56130,5954
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65890,68170,71440,73400,7668
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,042,302,723,053,73
Pridaná hodnota 5 109 1666 151 1755 865 1756 367 2636 114 290
Primárna platobná neschopnosť 1,701,471,151,170,7631
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,033,163,383,213,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,033,163,383,213,70
Služby 4 505 7204 113 1873 899 2463 478 8143 843 945
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 813 18735 766 82236 934 32938 545 55940 132 383
Spotreba materiálu… 8 447 1648 379 4428 001 7277 480 9527 922 633
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 15 631 72517 380 37119 136 01521 635 11623 894 646
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 2 373 4060,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 113 15819 039 98119 198 88519 962 93625 522 205
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 886 4841 552 2681 075 120729 146918 239
Tržby z predaja tovaru 2 220 2001 690 4341 705 8223 975 1318 063 910
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 006 47415 797 27916 417 94315 258 65916 540 056
Účtovný cash flow -13 370-851 5311 039 272-711,003 052
Úročený dlh 15 631 72517 380 37119 136 01521 635 11623 894 646
Úrokové krytie 1,622,121,430,73901,72
Vlastné imanie 11 254 41610 610 0939 716 6359 290 4238 261 604
Všetky záväzky 22 939 14124 383 48126 385 12728 291 21830 775 259
Výnosy budúcich období dlhodobé 448 650570 579701 573832 567963 754
Výnosy budúcich období krátkodobé 170 980202 669130 994131 351131 766
Výsledok hospodárenia 1 577 0371 941 6341 394 000936 8702 023 348
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 577 0371 941 6341 394 000936 8702 023 348
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 426 165781 846287 247-470 178801 804
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 781 846287 247-470 178801 8041 788 448
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 601 2631 027 201408 004-272 126838 322
Zásoby 7 363 9706 704 8976 404 7417 236 2627 319 534
Záväzky 22 939 14124 383 48126 385 12728 291 21830 775 259
Záväzky z obchodného styku 1 658 1932 165 0562 047 1731 605 9101 317 207
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000919,000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,0000270 35267 96410 000
Zisk pred zdanením 601 2631 027 201408 004-272 126838 322
Zmena EBIT 0,81091,421,770,38480,6425
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 583 911529 374-1 051 864-19 782-614 653
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 583 911529 374-1 051 864-19 782-614 653
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 590 7271 319 040913 826943 1221 194 328
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Automatizované spracovanie dát
Kovoobrábanie
Organizovanie kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí, kurzov a školení
Vedenie účtovníctva
Vykonávanie prác poľnohospodárskymi mechanizmami
Poskytovanie informácií z internetu
Vypisovanie tlačív colnej deklarácie, poradenstvo v oblasti colnej deklarácie
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom všetkých druhov tovarov s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne..
Tvorba a údržba zelene
Aranžérske práce
Exteriérová a interiérová tvorba
Čistiace a upratovacie práce
Výroba betónových tvárnic
Zámočníctvo
Reklamná a propagačná činnosť
Kopírovacie a fotografické služby
Obchodné a podnikateľské poradenstvo
Oprava pracovných strojov
Kovovýroba
Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Záložňa
Maloobchod so starožitnosťami
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Demolácie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu
Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti..
Podlahárstvo
Kúpa a predaj motorových vozidiel
Obkladačské práce
Tvorba webových stránok
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Montáž sadrokartónových podhľadov a konštrukcií
Pohostinská činnosť
Opravy motorových vozidiel
Opravy poľnohospodárskych strojov
Realitná agentúra - činnosti v oblasti nehnuteľností
Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v..
Pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti
Faktoring a forfaiting
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Skladovanie
Nájom a prenájom audiovizuálnej techniky
Požičiavanie motorových vozidiel
Výroba betónu
Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
Činnosť ekonomického a organizačného poradcu
Vykonávanie prác ťažnými mechanizmami
Administratívne práce
Vydavateľská činnosť
Prenájom motorových vozidiel
Výskum trhu a verejnej mienky
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/..
Úprava a spracovanie mlieka - výroba mliečnych výrobkov
Finančný a operatívny leasing s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti..