numbersia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 152 876101 026103 68981 23223 706
Bežná likvidita III. stupeň 0,22990,20110,58471,440,4600
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000042,00518,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3447-1,40-0,5560-0,06840,7328
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -6,6414,061,991,42-1,91
Celkové tržby 37 71025 88467 52549 7070,0000
Celkový dlh 179 95894 31769 02647 67749 666
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 335-9 398-19 272-13 460-19 023
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,8961-1,080,01640,34730,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 3359 39819 27213 46019 023
Čistý cash flow 9 3359 39819 2722 29519 023
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -28 526-23 5445 06918 225-28 203
Čistý zisk -33 791-27 9541 10917 265-28 203
Čistý zisk v minulom roku -27 9541 10917 265-2 732-15 358
Cudzie zdroje 27 082-6 709-34 663-33 55525 960
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 154,4957,34202,01184,3937,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 114,600,761511,4277,0135,34
Doba obratu aktív 1 5431 4252 344597,38290,13
Doba obratu pohľadávok 154,4957,34202,01184,3937,51
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000616,39
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 082944,241 091197,29601,47
EBIT v minulom roku -23 5445 06918 225-1 772-15 358
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -28 526-23 5445 06918 225-28 203
EBITDA -15 332-23 464-21 36117 843-16 250
EBITDA marža -0,4066-0,9065-0,31630,35900,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -15 332-23 464-21 36117 843-16 250
Finančná páka -5,6415,062,992,42-0,9132
Finančné účty 9 3359 39819 27213 46019 023
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,1772-0,0664-0,3343-0,41311,10
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,17720,06640,33430,4131-1,10
Hrubá marža 0,27820,1389-0,09030,55860,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -16 307-23 559-21 42817 773-16 362
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,70090,66280,46530,33032,07
Krátkodobé pohľadávky 15 3034 0668 93625 0743 065
Krátkodobé záväzky 107 14866 96148 24426 82849 146
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 59 03152 42437 2740,00000,0000
Krytie dlhovej služby -2,91-6,80-7,120,00000,0000
Nákladové úroky 5 2653 4503 0000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 4503 0000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 25 66322 28822 24521 86629 102
Neobežný majetok 128 23887 56275 48142 6561 100
Obežný majetok 24 63813 46428 20838 53422 088
Obrat aktív 0,23650,25620,15570,61101,26
Obrat neobežného majetku 0,28190,29560,21391,1627,11
Obrat obežného majetku 1,471,920,57241,291,35
Odpisy 12 2340,00000,00000,000012 047
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 2340,00000,00000,000012 047
Osobné náklady 25 46027 01215 2459 8410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 975,0095,0067,0070,00112,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000020 2460,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -21 557-27 9541 10917 265-16 156
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,25-4,170,03200,51451,09
Podiel EBIT k aktívam -0,1866-0,23300,04890,2244-1,19
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1866-0,23300,04890,2244-1,19
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,6238-0,69110,09140,33501,11
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,06110,09300,18590,16570,8025
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,437,51-2,500,35440,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,41210,1331-0,40012,820,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,27830,1331-0,40012,820,0599
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,25820,36311,190,04620,6378
Pohľadávky z obchodného styku 11 35154,00505,0010 4722 888
Pohotová likvidita II. stupeň 0,22990,20110,58471,440,4600
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,90-0,7139-1,80-14,621,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,772,726,420,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,180,93360,66570,58692,10
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -6,6414,061,991,42-1,91
Pridaná hodnota 10 4913 596-6 09927 767722,00
Primárna platobná neschopnosť 5,20970,8173,811,930,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,2210-0,27670,01070,2125-1,19
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,25-4,170,03200,51451,09
Rýchla likvidita I. stupeň 0,08710,14040,39950,50170,3871
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -11,74-4,02-3,232,67-3,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -11,74-4,02-3,232,67-3,06
Služby 22 00819 80019 80618 02021 481
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 152 876101 026103 68981 23223 706
Spotreba materiálu… 3 6552 4882 4393 8467 621
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 15425 88457 72649 63329 824
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,000041 5800,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 15425 88416 14649 63329 824
Účtovný cash flow 9 3359 39819 2722 29519 023
Úrokové krytie -5,42-6,821,690,00000,0000
Vlastné imanie -27 0826 70934 66333 555-25 960
Všetky záväzky 179 95894 31769 02647 67749 666
Výsledok hospodárenia -27 566-23 464-21 36117 843-28 297
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -27 566-23 464-21 36117 843-28 297
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -33 791-27 9541 10917 265-28 203
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -27 9541 10917 265-2 732-15 358
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -33 791-26 9942 06918 225-28 203
Záväzky 179 95894 31769 02647 67749 666
Záväzky z obchodného styku 59 03152 42437 27420 2460,0000
Zisk pred zdanením -33 791-26 9942 06918 225-28 203
Zmena EBIT 1,21-4,640,2781-10,281,84