BYSPRAV spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 667 14410 909 08011 179 95411 162 8109 519 472
Aktivácia 0,00000,000013 7013 7740,0000
Bankové úvery 2 196 8802 123 0682 209 4752 334 5621 945 580
Bežná likvidita III. stupeň 0,97681,031,050,99461,12
Bežné bankové úvery 204 297180 362193 416169 550234 410
Časové rozlíšenie aktív 1 2901 3761 3761 3321 332
Časové rozlíšenie pasív 193 22619 80823 92132 07530 661
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0365-0,31910,26250,5567-0,0646
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 21,6720,8921,9624,1521,37
Celkové tržby 1 820 8491 831 3231 887 3081 913 0062 036 853
Celkový dlh 10 967 73810 391 75610 670 19910 688 1369 064 587
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 481 749426 396671 569669 14733 783
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 715 1311 696 6721 537 9061 665 4151 911 797
Čistý cash flow 18 459158 766-127 509-246 38227 388
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 16518 91158 84329 07437 340
Čistý zisk 11 66314 68246 23521 37533 947
Čistý zisk v minulom roku 14 68246 23521 37533 94737 030
Cudzie zdroje -506 180-497 516-485 834-442 599-424 224
Daň z príjmov 3 5024 22912 6087 6983 065
Daň z príjmov v minulom roku 4 22912 6087 6983 06518 368
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 5024 22912 6087 6983 065
Dlhodobé bankové úvery 1 992 5831 942 7062 016 0592 165 0121 711 170
Dlhodobé pohľadávky 6 151 1075 640 9455 940 0286 006 6844 207 717
Dlhodobý dlh 1 992 5831 942 7062 016 0592 165 0121 711 170
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 608,64598,07607,86556,34532,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 452,16464,51477,08450,02423,25
Doba obratu aktív 2 3502 1852 2142 1441 712
Doba obratu pohľadávok 1 8481 7281 7841 7101 289
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 897,50872,87827,31843,48738,72
EBIT v minulom roku 18 91158 84329 07437 34056 398
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 16518 91158 84329 07437 340
EBITDA 143 981141 462176 631148 355158 047
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 143 981141 462176 631148 355158 047
Finančná páka 23,0521,9323,0125,2222,44
Finančné účty 1 715 1311 696 6721 537 9061 665 4151 911 797
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 141 085139 558174 967146 844157 148
Krátkodobé pohľadávky 3 021 8252 986 3093 069 8022 896 0102 960 255
Krátkodobé záväzky 4 456 0374 358 4784 178 0294 390 7364 106 889
Krytie dlhovej služby 0,74517,147,384,635,10
Materiál 2 8794 5114 2384 7414 840
Nákladové úroky 0,00000,00000,00001,0000328,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00001,0000328,001 000,00
Náklady na predaný tovar 1 151 9671 178 6681 215 1081 278 2441 425 316
Neobežný majetok 774 912579 267626 604588 628433 531
Obežný majetok 10 890 94210 328 43710 551 97410 572 8509 084 609
Obrat neobežného majetku 2,343,152,943,234,68
Odpisy 125 920120 754116 248118 192120 366
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 62 96060 37758 12459 09660 183
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 62 96060 37758 12459 09660 183
Osobné náklady 571 661554 009516 164500 095498 073
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8961 9191 6641 5124 958
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000015,000,00001,00004 059
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 059 0973 091 8392 983 6953 168 1503 172 595
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 137 583135 436162 483139 567154 313
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86590,86040,82170,80430,8248
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,151,161,221,241,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94650,95420,99331,010,9765
Pohľadávky z obchodného styku 2 244 9542 319 3942 409 3202 342 5742 353 067
Pohotová likvidita II. stupeň 0,97621,031,050,99361,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -27,42-3,133,811,80-15,49
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-246 38283,50
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94010,95260,95440,95750,9522
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 21,6720,8921,9624,1521,37
Pridaná hodnota 660 228643 870628 202621 759603 900
Primárna platobná neschopnosť 1,361,331,241,351,36
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 76,1773,4660,4172,0457,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 76,1773,4660,4172,0457,35
Služby 173 322160 390156 536152 893152 861
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 667 14410 909 08011 179 95411 162 8109 519 472
Spotreba materiálu… 978 6451 018 2781 072 2731 129 1251 272 455
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 196 8802 123 0682 209 4752 334 5621 945 580
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 812 1951 822 5381 843 3101 900 0032 029 216
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 812 1951 822 5381 843 3101 900 0032 029 216
Účtovný cash flow 18 459158 766-127 509-246 38227 388
Úročený dlh 2 196 8802 123 0682 209 4752 334 5621 945 580
Úrokové krytie 0,00000,00000,000029 074113,84
Vlastné imanie 506 180497 516485 834442 599424 224
Všetky záväzky 10 967 73810 391 75610 670 19910 688 1369 064 587
Výnosy budúcich období dlhodobé 186 64316 22519 80823 39026 973
Výnosy budúcich období krátkodobé 6 5833 5834 1138 6853 688
Výsledok hospodárenia 18 06120 70860 38330 16337 681
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 06120 70860 38330 16337 681
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 66314 68246 23521 37533 947
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 68246 23521 37533 94737 030
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 16518 91158 84329 07337 012
Zásoby 2 8794 5114 2384 7414 840
Záväzky 10 967 73810 391 75610 670 19910 688 1369 064 587
Záväzky z obchodného styku 3 059 0973 091 8392 983 6953 168 1503 188 616
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,000016 021
Zisk pred zdanením 15 16518 91158 84329 07337 012
Zmena EBIT 0,80190,32142,020,77860,6621
Účtovné závierky