EUROKIDS, spoločnosť s ručením obmedzeným

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182016201520142013
Aktíva 1 602 6961 523 8611 554 2641 233 4900,0000
Bankové úvery 0,00000,000024 932-5 9100,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,383,332,051,440,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000-5 9100,0000
Časové rozlíšenie aktív 21 32617 02817 96414 0720,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,44210,50930,40460,34530,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,80370,54711,231,300,0000
Celkové tržby 3 091 9053 517 2873 683 5910,00000,0000
Celkový dlh 714 125538 909857 479696 4830,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 151 934-862 793-680 982-235 3160,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 151 934862 793705 914234 1050,0000
Čistý cash flow 289 141218 358253 224234 1050,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 200 899322 749277 059221 3230,0000
Čistý zisk 156 104252 485212 197219 6950,0000
Čistý zisk v minulom roku 252 485247 878152 906210 0320,0000
Cudzie zdroje -888 571-984 952-696 785-537 0070,0000
Daň z príjmov 43 46467 61162 0790,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 67 61271 20644 9920,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 43 46467 61162 0790,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000024 9320,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,000024 9324 6990,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,0657,9355,8553,300,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 45,1758,0356,7253,950,0000
Doba obratu aktív 189,47162,02154,7591,360,0000
Doba obratu pohľadávok 45,0657,9355,8553,300,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000057,050,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,3245,5862,3250,220,0000
EBIT v minulom roku 322 750323 474198 995214 8840,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 200 899322 749277 059221 3230,0000
EBITDA 312 893446 967501 473349 5450,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 312 893446 967501 473349 5450,0000
Finančná páka 1,801,552,232,300,0000
Finančné účty 1 151 934862 793705 914234 1050,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5544-0,6464-0,4483-0,43540,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55440,64640,44830,43540,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 312 289447 723503 807350 5130,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40810,28130,40270,54970,0000
Krátkodobé pohľadávky 381 188544 855560 914719 6140,0000
Krátkodobé záväzky 654 028428 733625 937678 0280,0000
Krytie dlhovej služby 235,08168,48180,19214,710,0000
Materiál 2 7383 717386,00290,000,0000
Nákladové úroky 1 3312 6532 7831 6280,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 6534 3901 0974 8520,0000
Náklady na predaný tovar 2 575 5092 757 6522 994 4834 337 8360,0000
Neobežný majetok 45 51095 468269 086265 4090,0000
Obežný majetok 1 535 8601 411 3651 267 214954 0090,0000
Obrat aktív 1,932,252,364,000,0000
Obrat neobežného majetku 67,8435,9613,6218,570,0000
Obrat obežného majetku 2,012,432,895,170,0000
Odpisy 111 436124 984226 820129 4260,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 55 71862 492113 410129 4260,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 55 71862 492113 4100,00000,0000
Osobné náklady 148 158150 910131 8900,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3861 5191 1671 3140,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 782,002 2753 5012 2820,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 472 530474 921500 9910,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 267 540377 469439 017349 1210,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,71870,56620,45420,18980,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,464,475,090,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,972,451,874,560,0000
Pohľadávky z obchodného styku 382 110545 777569 629728 3730,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,383,322,051,440,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,07-4,51-2,75-2,290,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 217,2482,3190,99143,800,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44560,35360,55170,56460,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,80370,54711,231,300,0000
Pridaná hodnota 511 980675 310671 374590 4170,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,240,87020,87950,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,762,011,130,34830,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,281,211,711,990,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,281,211,711,990,0000
Služby 2 364 3432 514 8462 759 1534 061 7230,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 602 6961 523 8611 554 2641 233 4900,0000
Spotreba materiálu… 211 166242 806235 330276 1130,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000024 932-1 2110,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 087 4893 432 9623 665 8574 928 2530,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 087 4893 432 9623 665 8574 928 2530,0000
Účtovný cash flow 289 141218 358253 224234 1050,0000
Úročený dlh 0,00000,000024 932-1 2110,0000
Úrokové krytie 150,94121,6599,55135,950,0000
Vlastné imanie 888 571984 952696 785537 0070,0000
Všetky záväzky 714 125538 909857 479696 4830,0000
Vydané dlhopisy 0,00000,00000,00004 6990,0000
Výsledok hospodárenia 201 457321 983274 653219 5350,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 201 457321 983274 653219 5350,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 156 104252 485212 197219 6950,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 252 485247 878152 906210 0320,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 199 568320 096274 276219 6990,0000
Zásoby 2 7383 717386,00290,000,0000
Záväzky 714 125538 909857 479696 4830,0000
Záväzky z obchodného styku 472 530474 921500 9910,00000,0000
Zisk pred zdanením 199 568320 096274 276219 6990,0000
Zmena EBIT 0,62250,99781,391,030,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000584,000,0000