Studio économique, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 185 899167 130156 795149 621131 017
Bežná likvidita III. stupeň 8,938,076,4811,508,04
Časové rozlíšenie aktív 1 378716,00819,002 109764,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000392,000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9052-1,150,81180,27940,5713
Celkové tržby 217 474187 447176 830161 033131 931
Celkový dlh 18 42218 42323 41513 79115 867
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -44 949-29 138-49 018-31 079-27 773
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 94929 13849 01831 07927 773
Čistý cash flow 15 811-19 88017 9393 3068 858
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 27 76421 12820 38426 0585 243
Čistý zisk 18 77015 71913 91520 6801 125
Čistý zisk v minulom roku 15 71913 91520 6801 125672,00
Cudzie zdroje -167 477-148 707-132 988-135 830-115 150
Daň z príjmov 8 9945 4096 4695 3784 118
Daň z príjmov v minulom roku 5 4096 4695 3784 1181 265
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 9945 4096 4695 3784 118
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 186,58221,59204,20237,00277,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 78,8175,8052,9873,6472,66
Doba obratu aktív 328,69338,35334,15344,47378,23
Doba obratu pohľadávok 186,58221,59204,20237,00277,50
Doba obratu zásob 3 2350,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 13 9800,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,8834,9547,1027,2544,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 3490,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 21 12820 38426 0585 2431 974
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 27 76421 12820 38426 0585 243
EBITDA 49 65636 80832 26037 10711 044
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 49 65636 80832 26037 10711 044
Efektívna daňová sadzba 0,32390,25600,31740,20640,7854
Finančná páka 1,111,121,181,101,14
Finančné účty 44 94929 13849 01831 07927 773
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9009-0,8898-0,8482-0,9078-0,8789
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90090,88980,84820,90780,8789
Hrubá marža 0,52100,44830,41720,51900,4280
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 50 37236 60232 06436 75310 894
Krátkodobé pohľadávky 105 528109 45795 817102 94096 124
Krátkodobé záväzky 17 46617 26422 09911 83415 506
Krytie dlhovej služby 0,00000,000082,300,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000037,00
Náklady na predaný tovar 93 14396 26997 49174 95669 962
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 456,000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 30 00327 81911 14113 4936 356
Obežný majetok 154 518138 595144 835134 019123 897
Obrat aktív 1,111,081,091,060,9650
Obrat neobežného majetku 6,886,4815,3711,7519,89
Obrat obežného majetku 1,341,301,181,181,02
Odpisy 21 90415 47411 68010 6965 652
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 9527 7375 8405 3482 826
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 10 9527 7375 8405 3482 826
Osobné náklady 67 79956 87549 45450 51941 735
Ostatné náklady na finančnú činnosť 284,00206,00196,00354,00150,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 68211 5357 3623 8006 416
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 40 67431 19325 59531 3766 777
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59840,67690,67030,60440,7391
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 248,450,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,671,481,491,651,35
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,261,161,211,371,19
Pohľadávky z obchodného styku 44 57237 44224 86131 98425 168
Pohotová likvidita II. stupeň 8,698,076,4811,508,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,597,48-7,41-41,09-13,00
Pridaná hodnota 113 29484 02473 78183 58356 471
Rýchla likvidita I. stupeň 2,571,692,182,631,79
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,37100,50050,72580,37171,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,37100,50050,72580,37171,44
Služby 78 19976 63483 09460 85258 387
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 185 899167 130156 795149 621131 017
Spotreba materiálu… 14 48819 63514 39714 10411 575
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 206 937180 293171 272158 539126 433
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 500,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 500,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 205 937180 293171 272158 539126 433
Účtovný cash flow 15 811-19 88017 9393 3068 858
Vlastné imanie 167 477148 707132 988135 830115 150
Všetky záväzky 18 42218 42323 41513 79115 867
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,0000392,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 28 25221 33420 58026 4115 392
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 28 25221 33420 58026 4115 392
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 77015 71913 91520 6801 125
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 71913 91520 6801 125672,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 27 76421 12820 38426 0585 243
Zásoby 4 0410,00000,00000,00000,0000
Záväzky 18 42218 42323 41513 79115 867
Záväzky z obchodného styku 6 68211 5357 3623 8006 416
Zisk pred zdanením 27 76421 12820 38426 0585 243
Zmena EBIT 1,311,040,78234,972,66