AITEN, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 118 2611 689 842502 870844 6351 096 513
Bankové úvery 1 201719,001 330576,001 544
Bežná likvidita III. stupeň 3,691,753,373,702,46
Bežné bankové úvery 1 201719,001 330576,001 544
Časové rozlíšenie aktív 13 20612 76620 75423 53716 846
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,10930,07130,6130-0,1140-0,3872
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2913-0,0539-1,670,34150,5864
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,39141,340,39910,36410,7615
Celkové tržby 2 759 8521 986 725785 6791 443 7951 840 377
Celkový dlh 314 591966 647143 450225 459474 038
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -246 132-158 787-209 736-430 821-359 267
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 247 333159 506211 066431 397360 811
Čistý cash flow 87 827-51 560-220 33170 586241 027
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 550 331443 510-256 8763 18958 510
Čistý zisk 444 250363 775-259 756306,0065 887
Čistý zisk v minulom roku 363 775-259 756306,0065 88719 022
Cudzie zdroje -803 670-723 195-359 420-619 176-622 475
Daň z príjmov 106 08179 7352 8802 883-7 377
Daň z príjmov v minulom roku 79 7352 8802 883-7 377-4 345
Daň z príjmov z bežnej činnosti 106 08179 7352 8802 883-7 377
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00001 2654 870
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 113,37277,95100,7978,90126,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 113,35277,93100,7478,87100,05
Doba obratu aktív 148,01311,72233,62213,56219,66
Doba obratu pohľadávok 113,37277,95100,7979,22127,88
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00002,4056,09
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00001 5878 693
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,90176,4961,3052,2682,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000839,476 980
EBIT v minulom roku 443 510-256 8763 18958 51014 677
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 550 331443 510-256 8763 18958 510
EBITDA 570 169525 126-209 53151 34095 942
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 570 169525 126-209 53151 34095 942
Efektívna daňová sadzba 0,19280,1798-0,01120,9040-0,1261
Finančná páka 1,392,341,401,361,76
Finančné účty 247 333159 506211 066431 397360 811
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7187-0,4280-0,7147-0,7331-0,5677
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71870,42800,71470,73310,5677
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 569 698536 330-209 93550 951129 626
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,26960,56620,26240,24470,3748
Krátkodobé pohľadávky 856 5331 506 754216 947312 064633 487
Krátkodobé záväzky 301 449956 768131 948206 698411 001
Materiál 265,00202,00314,00313,00458,00
Náklady na predaný tovar 1 655 9051 050 103423 696754 097953 185
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000047 55417 258
Neobežný majetok 924,0010 61453 78976 05977 847
Obežný majetok 1 104 1311 666 462428 327745 0391 001 820
Obrat aktív 2,471,171,561,711,66
Obrat neobežného majetku 2 984186,4214,6118,9823,40
Obrat obežného majetku 2,501,191,831,941,82
Obrat zásob 0,00000,00000,0000151,936,51
Odpisy 19 38086 35244 54048 39054 796
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 69043 17622 27024 19527 398
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 69043 17622 27024 19527 398
Osobné náklady 528 097430 969576 462645 805781 667
Ostatné náklady na finančnú činnosť 471,00284,00404,00476,00575,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000071,0059,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 156 607729 80126 774109 370330 051
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 463 630450 127-215 21648 696120 683
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,55200,5025-0,72000,00050,1056
Podiel EBIT k aktívam 0,49210,2625-0,51080,00380,0534
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,49210,2625-0,51080,00380,0534
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,67380,6050-0,69250,00500,0854
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,22120,09440,41970,51080,3291
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,47930,46411,590,93660,8997
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000014,5050,34
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,092,150,62791,071,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,011,790,58290,99331,04
Pohľadávky z obchodného styku 856 3911 506 654216 842311 934499 404
Pohotová likvidita II. stupeň 3,691,753,373,702,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,1514,031,63-8,77-2,58
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,28130,57200,28530,26690,4323
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,39141,340,39910,36410,7615
Pridaná hodnota 1 101 698928 548361 983689 515868 812
Primárna platobná neschopnosť 0,18290,48440,12350,35060,6609
Rentabilita aktív, ROA 0,39730,2153-0,51650,00040,0601
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,55280,5030-0,72270,00050,1058
Rýchla likvidita I. stupeň 0,81720,16661,582,080,8746
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,55181,84-0,68464,394,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,55181,84-0,68464,394,94
Služby 1 640 5071 034 852401 850697 307920 495
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 118 2611 689 842502 870844 6351 096 513
Spotreba materiálu… 15 39815 25121 8469 23615 432
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 201719,001 330576,001 544
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 757 6031 984 395785 6791 443 6201 839 097
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005 7440,00008,0017 100
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000033,0062 54519 635
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 757 6031 978 651785 6461 381 0671 802 362
Účtovný cash flow 87 827-51 560-220 33170 586241 027
Úročený dlh 1 201719,001 330576,001 544
Vlastné imanie 803 670723 195359 420619 176622 475
Všetky záväzky 314 591966 647143 450225 459474 038
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,55200,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 550 789444 518-254 0712 95856 868
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 550 789444 518-254 0712 95856 868
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 444 250363 775-259 756306,0065 887
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 363 775-259 756306,0065 88719 022
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 550 331443 510-256 8763 18958 510
Zásoby 265,00202,00314,00313,002 652
Záväzky 314 591966 647143 450225 459474 038
Záväzky z obchodného styku 156 607729 80126 774109 370330 051
Zisk pred zdanením 550 331443 510-256 8763 18958 510
Zmena EBIT 1,24-1,73-80,550,05453,99
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00001 378
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Činnosť účtovného poradcu
Vedenie účtovníctva
Činnosť organizačného a ekonomického poradcu
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektro- niky
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Montáž káblových rozvodov
Automatizované spracovanie dát
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Prekladateľská činnosť z a do jazyka anglického a nemeckého /prekladateľské..
Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti..
Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Výskum a vývoj v oblasti technických vied
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania informač- ných systémov
Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
Organizovanie konferencií a zabezpečenie školení
Aplikácia programového vybavenia
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronic- kých zariadení..
Výroba kancelárskych strojov a počítačov /vrátane prístrojov na spracovanie dát/
Školiaca činnosť v oblasti informačných systémov
Rozmnožovanie nahraných nosičov
Výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/..
Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
Prenájom strojov a prístrojov