Kerkosand spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 399 2928 412 4158 524 3468 421 71910 481 472
Bežná likvidita III. stupeň 6,236,095,494,306,05
Časové rozlíšenie aktív 54 53252 71667 76942 66232 609
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,74280,03780,4360-2,812,39
Celkové tržby 6 021 3936 154 9926 011 3825 851 3750,0000
Celkový dlh 894 822812 853806 303815 789796 481
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 970 390-1 571 298-1 553 544-1 337 569-1 320 239
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 970 3901 571 2981 553 5441 337 5691 320 239
Čistý cash flow 399 09217 754215 975-1 556 9851 320 239
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 393 140490 526661 719622 879227 828
Čistý zisk 304 908381 518512 113478 305227 828
Čistý zisk v minulom roku 381 518512 113478 305142 635168 068
Cudzie zdroje -7 504 470-7 599 562-7 718 043-7 605 930-9 684 991
Daň z príjmov 88 232109 008149 606144 5740,0000
Daň z príjmov v minulom roku 109 008149 606144 57444 8050,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 88 232109 008149 606144 5740,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,1551,4051,0648,72134,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,7548,9350,9748,5653,83
Doba obratu aktív 534,17521,71529,34536,36835,37
Doba obratu pohľadávok 57,1551,4051,0648,72134,02
Doba obratu zásob 3 4036 45219 8354 30311 894
Doba splácania záväzkov 4 3057 47735 75610 01480,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,1729,1030,7635,3443,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 3785 86128 5887 4860,0000
EBIT v minulom roku 490 526661 719622 879187 440168 068
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 393 140490 526661 719622 879227 828
EBITDA 1 740 6571 839 7382 143 1852 262 8501 315 461
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 740 6571 839 7382 143 1852 262 8501 315 461
Finančná páka 1,121,111,101,111,08
Finančné účty 1 970 3901 571 2981 553 5441 337 5691 320 239
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8935-0,9034-0,9054-0,9031-0,9240
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89350,90340,90540,90310,9240
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 987 7321 994 9592 323 7902 428 6671 313 391
Krátkodobé pohľadávky 898 674828 789822 223764 9701 681 572
Krátkodobé záväzky 537 267469 171495 386554 855551 728
Materiál 228 934202 106174 519115 431107 683
Náklady na predaný tovar 3 422 2113 471 0913 381 9083 359 2342 452 681
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 45 55722 9045 05720 2249 375
Neobežný majetok 5 051 0095 554 7305 805 9946 038 0827 141 556
Obežný majetok 3 293 7512 804 9692 650 5832 340 9753 307 307
Obrat aktív 0,68330,69960,68950,68050,4369
Obrat neobežného majetku 1,141,061,010,94920,6413
Obrat obežného majetku 1,742,102,222,451,38
Odpisy 1 394 6851 399 3261 505 8651 670 607950 142
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 650 501637 304667 238737 901950 142
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 744 184762 022838 627932 7060,0000
Osobné náklady 1 291 6591 253 5951 123 0311 002 3210,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2731 3531 3851 2432 070
Ostatné záväzky z obchodného styku 350 757310 403342 176297 0900,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 699 5931 780 8442 017 9782 148 9121 177 970
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55660,51760,45090,42380,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 50,94105,74492,53116,940,8499
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,801,932,222,360,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86390,91290,94740,88482,24
Pohľadávky z obchodného styku 892 322789 020820 762762 513675 386
Pohotová likvidita II. stupeň 5,445,234,933,875,50
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,80-428,05-35,744,89-7,34
Pridaná hodnota 2 320 6562 421 9302 490 7102 364 9412 127 030
Primárna platobná neschopnosť 0,47260,46610,48260,54400,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,673,353,142,412,39
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,51410,44180,37620,36050,6055
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,51410,44180,37620,36050,6055
Služby 1 629 3841 715 8801 589 0011 663 8201 402 901
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 399 2928 412 4158 524 3468 421 71910 481 472
Spotreba materiálu… 1 741 6861 834 7211 765 0791 619 0151 090 325
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 863 4475 963 7915 968 8335 814 6534 579 711
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 124 17478 28790 99583 5300,0000
Tržby z predaja tovaru 39 39023 5175 58620 6139 999
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 699 8835 861 9875 872 2525 710 5104 569 712
Účtovný cash flow 399 09217 754215 975-1 556 9851 320 239
Vlastné imanie 7 504 4707 599 5627 718 0437 605 9309 684 991
Všetky záväzky 894 822812 853806 303815 789796 481
Výsledok hospodárenia 400 063460 666663 024611 433305 955
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 400 063460 666663 024611 433305 955
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 304 908381 518512 113478 305227 828
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 381 518512 113478 305142 635168 068
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 393 140490 526661 719622 879300 663
Zásoby 424 687404 882274 816238 436305 496
Záväzky 894 822812 853806 303815 789796 481
Záväzky z obchodného styku 421 677367 769396 085414 7850,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 70 92057 36653 909117 6950,0000
Zisk pred zdanením 393 140490 526661 719622 879300 663
Zmena EBIT 0,80150,74131,063,321,36
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -5 584102 414-22 771-56 17549 920
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -5 584102 414-22 771-56 17549 920
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 70 08358 03365 29164 34059 364
Účtovné závierky