Lindab a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 477 3805 408 3065 152 4595 112 2325 065 533
Aktivácia 5 2610,0000523,001 3381 859
Bežná likvidita III. stupeň 5,825,445,754,703,74
Časové rozlíšenie aktív 26 41724 71423 62922 17222 304
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,51300,83230,43590,04600,5619
Celkové tržby 9 546 7938 753 4059 091 7317 700 3107 965 483
Celkový dlh 916 200976 843844 842839 772984 900
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 727 714-2 120 462-1 445 557-1 134 054-1 100 755
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 727 7142 120 4621 445 5571 134 0541 100 755
Čistý cash flow -392 748674 905311 50333 299503 834
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 697 382521 158377 450280 908116 051
Čistý zisk 546 494416 777292 931257 77565 948
Čistý zisk v minulom roku 416 777292 931257 77565 94899 141
Cudzie zdroje -4 561 180-4 431 463-4 307 617-4 272 460-4 080 633
Daň z príjmov 150 888104 38184 51923 13350 103
Daň z príjmov v minulom roku 104 38184 51923 13350 103-2 145
Daň z príjmov z bežnej činnosti 150 888104 38184 51923 13350 103
Dlhodobé pohľadávky 83 994107 840203 588285 786306 566
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,0044,1058,7352,8941,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,8244,0458,5052,8241,26
Doba obratu aktív 215,52229,19225,99242,74236,92
Doba obratu pohľadávok 54,3148,6767,6666,4655,66
Doba obratu zásob 118,76107,66127,85121,19136,18
Doba splácania záväzkov 64,8471,4170,0677,4690,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,1234,3631,3434,3641,94
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 48,6363,7946,9867,1081,39
EBIT v minulom roku 521 158377 450280 908116 05196 996
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 697 382521 158377 450280 908116 051
EBITDA 905 343718 682548 039484 096318 963
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 905 343718 682548 039484 096318 963
Finančná páka 1,201,221,201,201,24
Finančné účty 1 727 7142 120 4621 445 5571 134 0541 100 755
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8327-0,8194-0,8360-0,8357-0,8056
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83270,81940,83600,83570,8056
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 382 6071 025 5761 904 873548 798612 052
Krátkodobé pohľadávky 1 296 2331 040 6531 339 0151 113 908883 460
Krátkodobé záväzky 765 582810 910714 628723 726896 621
Materiál 888 304762 008823 125596 285706 874
Náklady na predaný tovar 7 486 6357 503 5427 067 1346 530 0966 915 132
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 309 7094 144 5643 722 9083 410 2383 605 279
Neobežný majetok 940 824892 184836 6431 424 0611 407 369
Obežný majetok 4 510 1394 491 4084 292 1873 665 9993 635 860
Obrat aktív 1,691,591,621,501,54
Obrat neobežného majetku 9,869,659,955,405,54
Obrat obežného majetku 2,061,921,942,102,15
Obrat zásob 3,073,392,853,012,68
Odpisy 224 806217 216222 952209 088233 220
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 112 403108 608111 476104 544116 610
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 112 403108 608111 476104 544116 610
Osobné náklady 983 605889 647818 177748 218726 447
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 1103 4903 6403 0823 227
Ostatné záväzky z obchodného styku 434 634574 325245 490414 907525 321
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 771 300633 993515 883466 863299 168
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54970,60500,65550,65790,8161
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,821,651,531,521,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,481,331,201,190,9275
Pohľadávky z obchodného styku 1 291 6901 039 3241 333 8661 112 398882 126
Pohotová likvidita II. stupeň 3,983,933,933,142,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,61-6,57-13,83-128,31-8,10
Pridaná hodnota 1 789 3591 470 4331 248 1301 137 369890 104
Primárna platobná neschopnosť 0,44460,69700,35930,56360,9113
Rýchla likvidita I. stupeň 2,262,612,021,571,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,011,361,541,733,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,011,361,541,733,09
Služby 549 077679 402668 286647 521654 950
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 477 3805 408 3065 152 4595 112 2325 065 533
Spotreba materiálu… 2 617 0702 622 3422 649 5822 429 2312 606 713
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 5 2610,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 517 0538 768 3759 002 2297 721 0307 951 976
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 240 687155 192680 23733 892148 158
Tržby z predaja tovaru 5 508 5164 833 2104 663 4964 284 8284 401 407
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 767 8503 779 9733 658 4963 402 3103 402 411
Účtovný cash flow -392 748674 905311 50333 299503 834
Vlastné imanie 4 561 1804 431 4634 307 6174 272 4604 080 633
Všetky záväzky 916 200976 843844 842839 772984 900
Výsledok hospodárenia 686 009510 582374 416278 59497 321
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 686 009510 582374 416278 59497 321
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 546 494416 777292 931257 77565 948
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 416 777292 931257 77565 94899 141
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 697 382521 158377 450280 908116 051
Zásoby 1 402 1981 222 4531 304 0271 132 2511 345 079
Záväzky 916 200976 843844 842839 772984 900
Záväzky z obchodného styku 574 238724 389479 200626 924803 918
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 139 604150 064233 710212 017278 597
Zisk pred zdanením 697 382521 158377 450280 908116 051
Zmena EBIT 1,341,381,342,421,20
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -16 040-57 234-26 881-44 444-50 049
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -16 040-57 234-26 881-44 444-50 049
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 235 215146 076630 90830 306136 580
Účtovné závierky