ZBERKO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 215 6931 295 8961 338 0161 055 2751 134 134
Aktivácia 6 2857 7716 6285 93811 416
Bankové úvery 42 6240,000036 91561 538155 102
Bežná likvidita III. stupeň 2,983,252,382,091,83
Bežné bankové úvery 42 6240,000036 91561 538155 102
Časové rozlíšenie aktív 1 5582 0771 510941,00408,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,89900,85311,311,602,12
Celkové tržby 903 1321 619 6841 339 168975 6171 116 267
Celkový dlh 575 521596 580758 156648 767770 100
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 28 034-51 8811 80423 788109 060
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 59051 88135 11137 75046 042
Čistý cash flow -37 29116 770-2 639-8 292-878,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -52 816152 779211 67138 778-48 875
Čistý zisk -55 398124 846179 67431 610-54 324
Čistý zisk v minulom roku 124 846179 67431 610-54 324-93 681
Cudzie zdroje -640 172-699 316-579 860-406 508-364 034
Daň z príjmov -15,0025 00228 5933 0492 238
Daň z príjmov v minulom roku 25 00228 5933 0492 2382 060
Daň z príjmov z bežnej činnosti -15,0025 00228 5933 0492 238
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000418,0050,00220,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,9038,2422,6632,6611,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,2435,4221,8031,5111,20
Doba obratu aktív 495,78293,89367,25405,60365,14
Doba obratu pohľadávok 49,9038,2422,7732,6811,28
Doba obratu zásob 5 0705 8376 41911 64829 653
Doba splácania záväzkov 1 7212 2482 7825 54413 001
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 128,3076,63117,33166,04145,84
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 87,49234,41101,8186,57455,75
EBIT v minulom roku 152 779211 67138 778-48 875-85 201
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -52 816152 779211 67138 778-48 875
EBITDA 45 313247 011277 02448 275-23 521
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 45 313247 011277 02448 275-23 521
Finančná páka 1,901,852,312,603,12
Finančné účty 14 59051 88135 11137 75046 042
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5266-0,5396-0,4334-0,3852-0,3210
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52660,53960,43340,38520,3210
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 45 496248 611278 07847 903-27 518
Krátkodobé pohľadávky 122 362168 64082 55484 96834 817
Krátkodobé záväzky 314 603337 901427 494432 010452 989
Krytie dlhovej služby 17,4584,2881,3811,72-7,33
Materiál 926 395876 932986 191907 3311 032 726
Nákladové úroky 2 5972 9313 4044 1193 211
Nákladové úroky v minulom roku 2 9313 4044 1193 2116 420
Náklady na predaný tovar 734 8701 211 006893 502771 3631 014 268
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 66 71954 85456 09528 44312 718
Neobežný majetok 150 459196 037231 90323 90619 426
Obežný majetok 1 063 6761 097 7821 104 6031 030 4281 114 300
Obrat aktív 0,73621,240,99390,89990,9996
Obrat neobežného majetku 5,958,215,7339,7258,36
Obrat obežného majetku 0,84141,471,200,92161,02
Odpisy 96 81293 73264 4828 04221 362
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 48 40646 86632 2414 02110 681
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 48 40646 86632 2414 02110 681
Osobné náklady 154 531187 448180 232142 806139 671
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8172 6002 7962 5383 999
Ostatné záväzky z obchodného styku 15 99335 22915 6476 74615 880
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 41 414218 578244 15639 652-32 962
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96500,47040,41310,80101,17
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,407,267,786,279,39
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,042,132,421,250,8550
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,63711,421,781,180,7416
Pohľadávky z obchodného styku 96 226156 20779 44181 97334 775
Pohotová likvidita II. stupeň 0,38770,65880,25660,25060,1336
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 17,17-41,70219,7349,02414,62
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -14,365,72-0,7753-2,01-0,2734
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47340,46040,56660,61480,6790
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,89900,85311,311,602,12
Pridaná hodnota 160 140398 470436 328178 292119 425
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,702,422,7413,44-32,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,702,422,7413,44-32,74
Služby 111 096181 733199 180151 36085 423
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 215 6931 295 8961 338 0161 055 2751 134 134
Spotreba materiálu… 563 340982 190644 855597 498898 599
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 42 6240,000036 91561 538155 102
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 6 2850,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 896 5101 611 5761 331 755950 7381 133 694
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 5002 1001 9251 0831,0000
Tržby z predaja tovaru 77 48960 84564 68035 97115 404
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 817 5211 548 6311 265 150913 6841 118 289
Účtovný cash flow -37 29116 770-2 639-8 292-878,00
Úročený dlh 42 6240,000036 91561 538155 102
Úrokové krytie -20,3452,1362,189,41-15,22
Vlastné imanie 640 172699 316579 860406 508364 034
Všetky záväzky 575 521596 580758 156648 767770 100
Výsledok hospodárenia -49 999155 379214 46741 316-44 882
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -49 999155 379214 46741 316-44 882
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -55 398124 846179 67431 610-54 324
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 124 846179 67431 610-54 324-93 681
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -55 413149 848208 26734 659-52 086
Zásoby 926 724877 261986 520907 6601 033 221
Záväzky 575 521596 580758 156648 767770 100
Záväzky z obchodného styku 15 99335 22915 6476 74615 880
Zisk pred zdanením -55 413149 848208 26734 659-52 086
Zmena EBIT -0,34570,72185,46-0,79340,5736
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-28 944
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-28 944

Činnosti firmy
Montáž a demontáž nábytku
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Upratovacie práce a čistenie budov
Sprostredkovanie služieb, obchodu, dopravy a výroby
Výroba hadíc z gumy a plastov
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Montáž sádrokartónových prvkov
Podnikateľské poradenstvo
Výroba tovaru z korku, výroba košikárska a prúteného tovaru
Reklamná a propagačná činnosť
Výroba stavebných prvkov z betónu a sádry
Výroba drevených obalov
Výrova dýhy, preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky
Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Finančný leasing
Prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné..
Prenájom nebytových priestorov
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - ostatný odpad
Demolácie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu
Komisionálny nákup a predaj
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Spracovanie prírodného kameňa
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Faktoring a forfaiting
Vedenie účtovníctva
Spracovanie a povrchová úprava kovov
Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Veľkoobchod a maloobchod: pohonné látky, oleje, mazadlá, kovy, kovové výrobky,..
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom strojov,prístrojov, nástrojov a zariadení: stavebného, dopravného,..
Recyklovanie kovového odpadu a šrotu (ostatný odpad)