GEOTERM KOŠICE, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 17 586 29117 419 98217 409 77116 955 40816 807 681
Bežná likvidita III. stupeň 10,825,6213,0013,405,52
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,55-36,352,8811,90-7,34
Celkové tržby 26,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 5 461 7035 274 4895 244 6984 757 5174 580 706
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 978-15 498-121 162-93 631-5 300
Čistá marža, Zisková marža, ROS -804,040,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 97815 498121 16293 6315 300
Čistý cash flow 11 480-105 66427 53188 331-94 930
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -20 905-19 580-31 858-28 124-27 986
Čistý zisk -20 905-19 580-32 818-29 084-28 948
Čistý zisk v minulom roku -19 580-32 818-29 084-28 948-14 180
Cudzie zdroje -12 124 588-12 145 493-12 165 073-12 197 891-12 226 975
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00962,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00962,00962,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00962,00
Dlhodobé pohľadávky 3 6663 6663 6663 6663 666
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 112 3500,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 246 884 4700,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 163 8150,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45 4000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -19 580-31 858-28 124-27 986-13 218
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -20 905-19 580-31 858-28 124-27 986
EBITDA -20 815-19 494-31 775-28 073-27 914
EBITDA marža -800,580,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -20 815-19 494-31 775-28 073-27 914
Finančná páka 1,451,431,431,391,37
Finančné účty 26 97815 498121 16293 6315 300
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6894-0,6972-0,6988-0,7194-0,7275
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68940,69720,69880,71940,7275
Hrubá marža -286,350,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -20 905-19 580-31 858-28 125-27 990
Krátkodobé pohľadávky 8 003837,002 8615 81166 119
Krátkodobé záväzky 3 2342 9079 5437 42012 940
Náklady na predaný tovar 7 4716 10726 45124 17724 265
Neobežný majetok 17 547 64417 399 98117 282 08216 852 30016 732 596
Obežný majetok 38 64720 001127 689103 10875 085
Osobné náklady 13 30413 3045 1923 8613 245
Ostatné náklady na finančnú činnosť 90,0086,0083,0052,0076,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 3511 0316 492774,00906,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -20 905-19 580-32 818-29 084-28 948
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,79-2,18-0,1963-0,1597-0,1337
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 441,540,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,5596-0,4590-5,09-6,26-7,48
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,5596-0,4590-5,09-6,26-7,48
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 441,540,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 10,825,6213,0013,405,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 056114,94-441,87-138,09128,80
Pridaná hodnota -7 445-6 107-26 451-24 177-24 265
Rýchla likvidita I. stupeň 8,345,3312,7012,620,4096
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -262,39-270,57-165,06-169,47-164,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -262,39-270,57-165,06-169,47-164,10
Služby 7 2485 96426 33224 02724 112
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 586 29117 419 98217 409 77116 955 40816 807 681
Spotreba materiálu… 223,00143,00119,00150,00153,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 11 480-105 66427 53188 331-94 930
Vlastné imanie 12 124 58812 145 49312 165 07312 197 89112 226 975
Všetky záväzky 5 461 7035 274 4895 244 6984 757 5174 580 706
Výsledok hospodárenia -20 815-19 494-31 775-28 073-27 914
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -20 815-19 494-31 775-28 073-27 914
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 905-19 580-32 818-29 084-28 948
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -19 580-32 818-29 084-28 948-14 180
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -20 905-19 580-31 858-28 124-27 986
Záväzky 5 461 7035 274 4895 244 6984 757 5174 580 706
Záväzky z obchodného styku 2 1251 7998 1506 02811 710
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 774,00768,001 6585 25410 804
Zisk pred zdanením -20 905-19 580-31 858-28 124-27 986
Zmena EBIT 1,070,61461,131,002,12
Účtovné závierky