KOSIT a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 64 932 85466 469 62651 261 95048 644 07349 087 830
Aktivácia 589 179878 3711 334 581889 4101 048 711
Bankové úvery 19 805 58920 750 85319 479 10618 512 1542 411 634
Bežná likvidita III. stupeň 0,46430,64810,99231,040,6280
Bežné bankové úvery 3 313 8154 276 2784 295 3072 244 1542 411 634
Časové rozlíšenie aktív 144 84479 06390 79985 14843 175
Časové rozlíšenie pasív 9 765 28010 463 1851 041 6921 971 066791 294
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,411,651,341,221,54
Celkové tržby 29 841 03425 888 17328 174 46120 683 3560,0000
Celkový dlh 32 254 43834 865 61328 721 75025 612 39629 295 174
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 19 795 95119 882 36014 390 04516 435 682371 117
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 638868 4935 089 0612 076 4722 040 517
Čistý cash flow -858 855-4 220 5683 012 589-585 3192 040 517
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 951 5882 264 5691 510 4091 798 0361 523 090
Čistý zisk 1 997 337808 985965 849703 927908 464
Čistý zisk v minulom roku 808 985965 849703 9271 065 9261 007 496
Cudzie zdroje -22 913 136-21 140 828-21 498 508-21 060 611-19 001 362
Daň z príjmov 559 272587 105-305,00374 3190,0000
Daň z príjmov v minulom roku 587 105-305,00374 319294 0940,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 559 272587 105-305,00374 3190,0000
Dlhodobé bankové úvery 16 491 77416 474 57515 183 79916 268 0000,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 780 0002 780 0000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 16 491 77416 474 57515 183 79916 268 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 131,12253,70119,44151,38109,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 89,87104,8580,78115,1477,95
Doba obratu aktív 957,111 1081 0601 1351 184
Doba obratu pohľadávok 172,09300,04119,44151,38109,59
Doba obratu zásob 268,01154,3499 28318 27076 263
Doba splácania záväzkov 5 1034 8371 276 688226 129376,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 106,60178,98127,97102,84189,24
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 9883 297901 509168 2400,0000
EBIT v minulom roku 2 264 5691 510 4091 798 0362 191 9651 226 757
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 951 5882 264 5691 510 4091 798 0361 523 090
EBITDA 14 240 88911 475 69410 145 94210 266 6314 171 113
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 240 88911 475 69410 145 94210 266 6314 171 113
Finančná páka 2,833,142,382,312,58
Finančné účty 9 638868 4935 089 0612 076 4722 040 517
Hrubá marža 0,50850,52250,14070,40360,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 918 99712 802 91210 283 59710 350 5104 130 192
Krátkodobé pohľadávky 8 895 34315 220 9765 775 2726 485 8004 541 836
Krátkodobé záväzky 7 232 15510 738 1276 187 5664 406 1157 842 437
Krytie dlhovej služby 1,411,026,403,843,63
Materiál 343 676308 690481 015355 787310 486
Nákladové úroky 394 979868 479544 865719 790614 626
Nákladové úroky v minulom roku 868 479544 865719 790831 945219 261
Náklady na predaný tovar 9 585 5728 359 40313 671 7517 315 3176 550 355
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 517 296810 2781 7697 1121 488
Neobežný majetok 52 723 19547 178 46239 825 63539 640 66742 151 399
Obežný majetok 12 064 81519 212 10111 345 5168 918 2586 893 256
Obrat obežného majetku 2,051,141,561,752,19
Obrat zásob 1,362,360,00370,02000,0048
Odpisy 11 613 4389 211 6048 650 8748 428 6352 003 678
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 806 7194 605 8024 325 4374 259 3332 003 678
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 806 7194 605 8024 325 4374 169 3020,0000
Osobné náklady 8 488 9137 427 6406 505 7955 737 1200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 27 17042 824146 55512 03940 921
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 270 0000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 688 8587 109 7144 336 2563 200 6320,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 610 77510 020 5899 616 7239 132 5622 912 142
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55940,54921,640,68720,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 29,3316,692 2401 1741,13
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,791,820,60911,460,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75480,81290,26150,58944,28
Pohľadávky z obchodného styku 6 097 3386 290 8163 905 8544 932 8803 230 251
Pohotová likvidita II. stupeň 0,44560,63460,95061,000,5998
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 26,685,01-7,1435,98-9,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,17-4,865,53-0,81323,32
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49670,52450,56030,52650,5968
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,411,651,341,221,54
Pridaná hodnota 15 173 73413 525 6883 962 7958 348 7458 576 097
Primárna platobná neschopnosť 0,69441,161,120,66450,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,263,042,832,497,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,263,042,832,497,02
Služby 5 201 1604 392 01710 082 5964 025 0753 692 539
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 64 932 85466 469 62651 261 95048 644 07349 087 830
Spotreba materiálu… 4 456 2954 035 4794 921 9674 172 4903 905 039
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 19 805 58920 750 85319 479 10618 512 1542 411 634
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 482 64122 583 56917 790 21015 685 94515 126 452
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 2 4500,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 717 639685 021142 10547 9590,0000
Tržby z predaja tovaru 1 350 8141 611 5801 2907 9752 182
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 411 73820 286 96817 646 81515 630 01115 124 270
Účtovný cash flow -858 855-4 220 5683 012 589-585 3192 040 517
Úročený dlh 19 805 58920 750 85319 479 10618 512 1542 411 634
Úrokové krytie 7,472,612,772,502,48
Vlastné imanie 22 913 13621 140 82821 498 50821 060 61119 001 362
Všetky záväzky 32 254 43834 865 61328 721 75025 612 39629 295 174
Výnosy budúcich období dlhodobé 8 756 01210 247 127880 802347 802433 191
Výnosy budúcich období krátkodobé 965 021167 632159 0081 606 031101 804
Výsledok hospodárenia 2 657 4282 209 2421 525 7711 872 8182 040 403
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 657 4282 209 2421 525 7711 872 8182 040 403
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 997 337808 985965 849703 927908 464
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 808 985965 849703 9271 065 9261 007 496
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 556 6091 396 090965 5441 078 2461 318 044
Zásoby 379 834342 632481 183355 986310 903
Záväzky 32 254 43834 865 61328 721 75025 612 39629 295 174
Záväzky z obchodného styku 4 234 2277 320 1164 369 2293 278 1400,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 7 23720 1665 80014 1410,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 538 132190 23627 17363 3670,0000
Zisk pred zdanením 2 556 6091 396 090965 5441 078 2461 318 044
Zmena EBIT 1,301,500,84000,82031,24
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-50,000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-50,000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 687 662739 869111 40213 137127 032
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Čistenie kanalizačných vpustí
Kladenie liatych asfaltov, asfaltérske práce
Údržba hygienických zariadení mesta
Záhradnícke práce:kosenie, výsadba zelene, orezávanie, sadové úpravy
Čistenie verejných komunikácií a verejných priestranstiev vrátane zimnej a..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Sanácie a rekultivácie znečistených a kontaminovaných území
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
Lakovnícke práce
Vedenie účtovníctva
Výdaj a predaj desiatových polievok dovážaných z výroby
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Nákup a predaj úžitkovej vody
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
Búracie práce a vyrezávky na komunikáciách
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Čistiaci servis interiérov a exteriérov
Upratovacie práce
Veľkoobchod a maloobchod v sortimente čistiacich potrieb (okrem jedov a žieravín)..
Čistenie budov
Čistenie kanalizačných vpustí
Vykonávanie označovania ulíc mesta
Výroba a oprava zberných nádob
Prenájom priemyselného tovaru
Oprava výtlkov obaľovacou drvou
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Dopravné značenie - vodorovné, zvislé
Prevádzkovanie autoumyvárky
Prenájom chemických WC
Prenájom motorových vozidiel
Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných pošradcov
Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania