T.V.A. servis s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 138 282161 548164 264205 561248 742
Bankové úvery 60 60074 92769 09875 08353 666
Bežná likvidita III. stupeň 1,031,161,031,411,45
Bežné bankové úvery 45 20443 89569 09875 08353 666
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 941
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3718-0,0822-0,3719-0,6774-0,9312
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,40690,07990,54302,402,62
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,933,601,991,061,68
Celkové tržby 278 169247 045275 436244 2000,0000
Celkový dlh 103 126126 435109 302105 936156 019
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 47 52872 03948 6587 601-32 678
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 0722 88820 44067 48286 344
Čistý cash flow 13 0722 88820 44067 48286 344
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 883-13 6035 8915 0166 444
Čistý zisk 42,00-19 84954,00138,00764,00
Čistý zisk v minulom roku -19 84954,00138,001 76430 260
Cudzie zdroje -35 156-35 113-54 962-99 625-92 723
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 15 39631 0320,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000042 721
Dlhodobý dlh 15 39631 0320,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 75,99118,49107,17106,3629,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,5447,1043,3038,8517,66
Doba obratu aktív 188,90243,78227,17327,11273,88
Doba obratu pohľadávok 75,99118,49107,17106,3677,01
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000053,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,8954,5552,0644,7436,29
EBIT v minulom roku -13 6035 8915 01610 69433 698
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 883-13 6035 8915 0166 444
EBITDA 14 507-7 91111 88218 13959 882
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 507-7 91111 88218 13959 882
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,05080,94670,87430,0000
Finančná páka 3,934,602,992,062,68
Finančné účty 13 0722 88820 44067 48286 344
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 981-2 26310 81015 32957 487
Krátkodobé pohľadávky 55 63278 51877 48966 84127 219
Krátkodobé záväzky 32 12736 14637 64128 11532 961
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 20 53623 05626 21916 8040,0000
Krytie dlhovej služby 3,78-1,502,444,6310,54
Materiál 0,00000,00000,00000,000010 131
Nákladové úroky 3 8415 2864 8773 9185 680
Nákladové úroky v minulom roku 5 2864 8773 9187 9703 438
Náklady na predaný tovar 174 319163 987173 481139 039224 055
Neobežný majetok 58 32268 58754 77759 69680 386
Obežný majetok 79 96092 961109 487145 865166 415
Obrat aktív 1,931,501,611,121,33
Obrat neobežného majetku 4,583,534,823,844,12
Obrat obežného majetku 3,342,602,411,571,99
Odpisy 10 2657 5904 91910 31321 950
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 2657 5904 91910 31321 950
Osobné náklady 84 19882 58285 89682 8810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1921 8521 0722 8102 396
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 307-12 2594 97310 45122 714
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90651,060,94970,91750,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,100,94321,051,090,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98320,86380,99590,96934,90
Pohľadávky z obchodného styku 30 40831 21031 31124 41416 043
Pohotová likvidita II. stupeň 0,88841,020,91751,301,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,69-12,16-2,69-1,48-1,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,400,54634,1917,2215,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74580,78260,66540,51540,6272
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,933,601,991,061,68
Pridaná hodnota 92 87977 89190 44390 333107 449
Primárna platobná neschopnosť 0,67530,73870,83740,68830,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0012-0,56530,00100,00140,0082
Rýchla likvidita I. stupeň 0,16900,03610,19150,65390,9967
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,11-15,989,205,842,61
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,11-15,989,205,842,61
Služby 25 41632 55030 58323 02058 028
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 138 282161 548164 264205 561248 742
Spotreba materiálu… 148 903131 437142 898116 019166 027
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 60 60074 92769 09875 08353 666
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 268 031245 628263 924229 372331 504
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 833,003 7500,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 267 198241 878263 924229 372331 504
Účtovný cash flow 13 0722 88820 44067 48286 344
Úročený dlh 60 60074 92769 09875 08353 666
Úrokové krytie 1,01-2,571,211,281,13
Vlastné imanie 35 15635 11354 96299 62592 723
Všetky záväzky 103 126126 435109 302105 936156 019
Výsledok hospodárenia 5 075-11 7516 9637 8269 313
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 075-11 7516 9637 8269 313
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 42,00-19 84954,00138,00764,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -19 84954,00138,001 76430 260
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 42,00-18 8891 0141 0981 237
Zásoby 11 25611 55511 55811 54210 131
Záväzky 103 126126 435109 302105 936156 019
Záväzky z obchodného styku 20 53623 05626 21916 8040,0000
Zisk pred zdanením 42,00-18 8891 0141 0981 237
Zmena EBIT -0,2855-2,311,170,46900,1912
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000028 619