CK TRGOTURS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 315 655421 383131 976261 178143 286
Bankové úvery 142 5000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,37070,34290,68830,59880,6873
Bežné bankové úvery 30 0000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 10 82936 7128 76440 10012 201
Časové rozlíšenie pasív 43 70354 01916 236104 67217 000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6807-2,682,98-2,3329,46
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,5339,0319,3128,0091,38
Celkové tržby 1 551 3221 704 2591 741 4811 311 5261 505 176
Celkový dlh 250 250358 186110 042151 110124 919
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 114 321-42 952-18 333-35 288-22 715
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 17942 95218 33335 28822 715
Čistý cash flow -14 77324 619-16 95512 573-40 272
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 0055 4483 942-26 1436 149
Čistý zisk -2 4753 480462,00-29 2382 258
Čistý zisk v minulom roku 3 480462,00-29 2382 258-16 211
Cudzie zdroje -21 702-9 178-5 698-5 396-1 367
Daň z príjmov 4 8071 9683 4802 8812 881
Daň z príjmov v minulom roku 1 9683 4802 8812 8811,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 8071 9683 4802 8812 881
Dlhodobé bankové úvery 112 5000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 112 5000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,6213,6712,1920,6412,33
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,138,879,0320,6411,87
Doba obratu aktív 81,9496,7429,2872,9834,79
Doba obratu pohľadávok 6,6213,6712,1920,6412,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,0380,8022,8440,4026,15
EBIT v minulom roku 5 4483 942-26 1436 149-14 354
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 0055 4483 942-26 1436 149
EBITDA 69 98256 135104 36810 41912 236
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 69 98256 135104 36810 41912 236
Efektívna daňová sadzba 2,060,36120,8828-0,10930,5606
Finančná páka 14,5445,9123,1648,40104,82
Finančné účty 28 17942 95218 33335 28822 715
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 66 063162 335108 5598 22510 494
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,31770,83520,78010,55360,7516
Krátkodobé pohľadávky 25 48959 53254 93373 87250 795
Krátkodobé záväzky 100 277351 927102 948144 589107 700
Krytie dlhovej služby 1,561,046,430,09930,6794
Nákladové úroky 1 6730,00000,0000214,001 010
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000214,001 0101 856
Náklady na predaný tovar 1 398 0571 515 6721 541 3811 209 3321 382 289
Neobežný majetok 251 158282 18749 946111 91857 575
Obežný majetok 53 668102 48473 266109 16073 510
Obrat aktív 4,453,7712,475,0010,49
Obrat neobežného majetku 5,605,6332,9411,6726,11
Obrat obežného majetku 26,2015,5122,4611,9720,45
Odpisy 62 05864 72073 15434 3744 422
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 31 02932 36036 57717 1872 211
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 31 02932 36036 57717 1872 211
Osobné náklady 97 34896 53797 76693 71687 662
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 9192 1341 8092 1941 742
Ostatné záväzky z obchodného styku 45 30077 63653 48040 22589 119
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 59 58368 20073 6165 1366 680
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,01510,37920,0811-5,421,65
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02330,35290,3082-2,190,3308
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 12,181,300,94000,96740,7255
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,08210,76811,061,031,38
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,05010,45990,60850,75631,31
Pohľadávky z obchodného styku 19 75138 64340 69273 85848 877
Pohotová likvidita II. stupeň 0,37070,34290,68830,59880,6873
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,47-0,37280,3361-0,42920,0339
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -8,830,00000,000058,75-39,87
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79280,85000,83380,57860,8718
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,5339,0319,3128,0091,38
Pridaná hodnota 7 99274 154104 00396 876120 824
Primárna platobná neschopnosť 2,292,011,310,54461,82
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,11400,37920,0811-5,421,65
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,586,381,0514,5010,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,586,381,0514,5010,21
Služby 1 374 0791 487 0371 511 5821 186 9141 361 102
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 315 655421 383131 976261 178143 286
Spotreba materiálu… 23 97828 63529 79922 41821 187
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 142 5000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 406 0491 643 9931 648 3841 306 2081 503 113
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000054 1673 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 406 0491 589 8261 645 3841 306 2081 503 113
Účtovný cash flow -14 77324 619-16 95512 573-40 272
Úročený dlh 142 5000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 2,390,00000,0000-122,166,09
Vlastné imanie 21 7029 1785 6985 3961 367
Všetky záväzky 250 250358 186110 042151 110124 919
Výnosy budúcich období dlhodobé 43 26754 0190,0000104 6720,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000016 2360,000017 000
Výsledok hospodárenia 7 9247 5825 744-23 9557 814
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 9247 5825 744-23 9557 814
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 4753 480462,00-29 2382 258
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 480462,00-29 2382 258-16 211
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 3325 4483 942-26 3575 139
Záväzky 250 250358 186110 042151 110124 919
Záväzky z obchodného styku 45 30077 63653 48040 22589 119
Zisk pred zdanením 2 3325 4483 942-26 3575 139
Zmena EBIT 0,73511,38-0,1508-4,25-0,4284
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000038 00028 4700,00000,0000