SABAR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 620 2451 764 3201 886 1421 713 1911 380 007
Aktivácia 410,00853,002 0940,00006 583
Bankové úvery 173 273347 036315 099136 535116 599
Bežná likvidita III. stupeň 1,571,091,572,072,30
Bežné bankové úvery 173 273347 036315 099136 535116 599
Časové rozlíšenie aktív 4 5494 5494 5494 0493 341
Časové rozlíšenie pasív 13 6701 0953 8700,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,264,091,451,160,9830
Celkové tržby 2 336 9461 722 1792 454 1992 798 0420,0000
Celkový dlh 895 9621 416 8121 115 156921 081684 094
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 141 877327 575309 313118 24695 163
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 39619 4615 78618 28921 436
Čistý cash flow 11 93513 675-12 503-25 90421 436
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 371 483-416 695-17 09990 92547 146
Čistý zisk 362 540-420 703-24 99360 88843 632
Čistý zisk v minulom roku -420 703-24 99360 88839 64997 645
Cudzie zdroje -710 613-346 413-767 116-792 110-695 913
Daň z príjmov 0,00002 8803 08625 0210,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8803 08625 02126 1860,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8803 08625 0210,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 116,90129,56141,30174,50109,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,0368,4185,29138,71107,44
Doba obratu aktív 326,56403,65361,11227,52167,89
Doba obratu pohľadávok 116,90129,56141,30174,50109,21
Doba obratu zásob 72 6520,00001 587 80514 27370 371
Doba splácania záväzkov 67 4210,00001 310 49127 737112,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 133,17226,77131,2989,6256,47
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 44 8640,00001 040 22921 2510,0000
EBIT v minulom roku -416 695-17 09990 92570 926101 332
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 371 483-416 695-17 09990 92547 146
EBITDA 340 081-461 119-18 83299 673114 887
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 340 081-461 119-18 83299 673114 887
Finančná páka 2,285,092,462,161,98
Finančné účty 31 39619 4615 78618 28921 436
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4386-0,1963-0,4067-0,4624-0,5043
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,43860,19630,40670,46240,5043
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 435 647-342 63846 991117 234107 648
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40780,56180,36360,39390,3364
Krátkodobé pohľadávky 579 984566 289738 0141 313 921897 673
Krátkodobé záväzky 660 722991 176685 764674 800464 217
Krytie dlhovej služby 38,03-207,43-2,1719,8732,69
Materiál 47 23745 73968 24795 686109 656
Nákladové úroky 8 9431 1284 8085 0163 514
Nákladové úroky v minulom roku 1 1284 8085 0165 0913 687
Náklady na predaný tovar 1 124 772822 991681 5911 397 2881 615 538
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 5770,0000191,008 8802 142
Neobežný majetok 292 323300 222306 91429 67644 585
Obežný majetok 1 323 3731 459 5491 574 6791 679 4661 332 081
Obrat aktív 1,120,90421,011,602,17
Obrat neobežného majetku 6,205,316,2192,6167,29
Obrat obežného majetku 1,371,091,211,642,25
Odpisy 12 47813 38415 5248 31014 595
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 2396 6927 7624 15514 595
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 2396 6927 7624 1550,0000
Osobné náklady 988 6941 096 6691 194 8461 246 3220,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 900,00891,003 2192 9817 239
Ostatné záväzky z obchodného styku 439 672727 273544 339517 0150,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 375 018-407 319-9 46969 19858 227
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,4102-0,6067-0,02310,06560,0537
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,3927-0,5397-0,01430,08760,0515
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,441,420,97550,92250,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 191,830,00006 413152,150,9176
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,69400,70431,031,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,68540,69581,011,0894,88
Pohľadávky z obchodného styku 312 745299 028445 4761 044 414883 119
Pohotová likvidita II. stupeň 0,72660,44080,74481,651,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -59,54-25,3361,3530,58-32,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,3312,12-2,60-5,166,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55300,80300,59120,53760,4957
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,264,091,451,160,9830
Pridaná hodnota 686 191772 3891 224 8521 351 0621 384 744
Primárna platobná neschopnosť 1,412,431,220,49500,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5102-1,21-0,03260,07690,0627
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,63-3,07-59,229,245,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,63-3,07-59,229,245,95
Služby 369 053294 368344 811467 841543 524
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 620 2451 764 3201 886 1421 713 1911 380 007
Spotreba materiálu… 589 248594 904849 744938 763963 391
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 173 273347 036315 099136 535116 599
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 859 6961 655 0661 940 9642 758 6213 000 282
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 500,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 48 23359 68634 52110 2710,0000
Tržby z predaja tovaru 4 1890,0000193,009 3462 656
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 806 7741 595 3801 906 2502 739 0042 997 626
Účtovný cash flow 11 93513 675-12 503-25 90421 436
Úročený dlh 173 273347 036315 099136 535116 599
Úrokové krytie 41,54-369,41-3,5618,1313,42
Vlastné imanie 710 613346 413767 116792 110695 913
Všetky záväzky 895 9621 416 8121 115 156921 081684 094
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00001 0953 8700,00000,0000
Výsledok hospodárenia 375 202-415 804-14 38093 40581 866
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 375 202-415 804-14 38093 40581 866
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 362 540-420 703-24 99360 88843 632
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -420 703-24 99360 88839 64997 645
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 362 540-417 823-21 90785 90976 053
Zásoby 711 993873 799830 879347 256412 972
Záväzky 895 9621 416 8121 115 156921 081684 094
Záväzky z obchodného styku 439 672727 273544 339517 0150,0000
Zisk pred zdanením 362 540-417 823-21 90785 90976 053
Zmena EBIT -0,891524,37-0,18811,280,4653
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -163 30465 428511 06118 196-113 064
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -163 30465 428511 06118 196-113 064
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 634,00987,0014 5458 22918 426
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Nákup a predaj výpočtovej techniky
Vykonávanie trhacích prác
Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
Maliarske a natieračské práce
Servisné laboratórne práce
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu vo výdajni stravy
Omietkárske práce
Prenájom hnuteľných vecí
Sklenárske práce
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Správa budov a sprostredkovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení..
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Výroba a odbyt jednoduchých výrobkov z dreva, plastov
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Inžinierska činnosť
Veľkoobchod a maloobchod v sortimente: stavebných prvkov z betónu, stavebných..
Turistické nocľahárne a chaty po triedu * * *
Výroba transportného betónu
Služby s mechanizmami
Výroba stavebných prvkov zo sádry
Demolácie, búracie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu
Prípravné práce k realizácii stavby
Skladovanie
Faktoring a forfaiting
Výroba stavebných prvkov z betónu
Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného..
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Výroba a montáž plastových okien, dverí a ich rámov, okeníc, žalúzií a..
Činnosť vykonávaná banským spôsobom - ťažba..
Poradensko-konzultačná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom