LUMEN SR, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 344 090420 104789 6821 119 3462 037 118
Bankové úvery 472 867472 8670,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,90011,670,39720,48810,5458
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000699,00172,006 081
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,52-1,64-1,63-2,02-2,89
Celkové tržby 227 5111 626 556291 678438 8990,0000
Celkový dlh 1 008 1511 077 7602 045 6092 222 1293 117 026
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 529 681485 784-653,00-11 271-46 291
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,02820,8375-0,5250-0,56810,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 23211 985653,0011 27146 291
Čistý cash flow -8 75311 332-10 618-47 74746 291
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 1711 365 285-20 547-248 315-210 180
Čistý zisk -6 4051 362 254-153 144-249 318-266 824
Čistý zisk v minulom roku 1 362 254-555 324-249 318-418 349193 572
Cudzie zdroje 664 061657 6561 255 9271 102 7831 079 908
Daň z príjmov 0,00002 880132 502960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880132 502960,002 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 880132 502960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 472 867472 8670,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 46,0024 73954 016188 184317 149
Dlhodobý dlh 472 867472 8670,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 460,61459,96987,54759,14316,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 458,04456,88985,65757,27316,14
Doba obratu aktív 553,20595,061 1551 002456,79
Doba obratu pohľadávok 460,69495,001 067927,52387,66
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000965,39
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 420,98253,282 5061 605665,80
EBIT v minulom roku 1 365 285-422 727-248 315-414 027269 683
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 1711 365 285-20 547-248 315-210 180
EBITDA -4 6071 363 038-21 872-229 52512 912
EBITDA marža -0,02030,8380-0,0750-0,52300,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 6071 363 038-21 872-229 52512 912
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0021-6,42-0,00390,0000
Finančná páka -0,5182-0,6388-0,6288-1,02-1,89
Finančné účty 3 23211 985653,0011 27146 291
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,931,571,590,98520,5301
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,93-1,57-1,59-0,9852-0,5301
Hrubá marža 0,84880,12420,74690,09400,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 2501 362 45338 640-197 72110 807
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,76100,42562,171,601,46
Krátkodobé finančné výpomoci 60 04624 9020,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 286 500324 721675 323848 4061 411 672
Krátkodobé záväzky 261 848178 8081 713 9211 793 8302 969 188
Krytie dlhovej služby -19,699 027-230,23-5 3380,2280
Materiál 0,00004 1204 12015 677156 459
Nákladové úroky 234,00151,0095,0043,0056 644
Nákladové úroky v minulom roku 151,0095,0043,001 44176 111
Náklady na predaný tovar 29 79055 65998 064366 6781 140 383
Neobežný majetok 54 31254 53954 87155 63699 466
Obežný majetok 289 778365 565734 1121 063 5381 931 571
Obrat aktív 0,65980,61340,31610,36440,7990
Obrat neobežného majetku 4,184,724,557,3316,36
Obrat obežného majetku 0,78350,70490,34000,38360,8427
Odpisy 454,00664,00672,0020 49840 122
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 227,00332,00336,0010 24940 122
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 227,00332,00336,0010 2490,0000
Osobné náklady 189 902207 571202 247237 8070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 643,00585,005 5468 2262 105
Ostatné záväzky z obchodného styku 202 90299 7571 524 6991 580 7990,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 9511 362 918-152 472-228 820-226 702
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0488-8,520,12190,22610,2471
Podiel EBIT k aktívam -0,01793,25-0,0260-0,2218-0,1032
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,01793,25-0,0260-0,2218-0,1032
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,07505,660,02220,36820,2255
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98331,030,92845,770,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,020,97331,080,17340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,97021,070,159712,15
Pohľadávky z obchodného styku 284 901322 545674 030846 3151 409 854
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90011,650,39480,47930,4931
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -75,8758,04-118,28-23,1023,33
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -37,4175,05-111,77-1 1100,8172
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,551,180,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,932,572,591,991,53
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,52-1,64-1,63-2,02-2,89
Pridaná hodnota 193 119202 024217 84241 242487 372
Primárna platobná neschopnosť 0,71220,30932,261,870,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,01863,24-0,1939-0,2227-0,1310
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0096-2,070,12190,22610,2471
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -218,830,7907-93,53-9,68241,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -218,830,7907-93,53-9,68241,41
Služby 25 06152 25139 850208 206685 282
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 344 090420 104789 6821 119 3462 037 118
Spotreba materiálu… 4 7293 40858 214158 472437 330
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 532 913497 7690,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 227 029257 683282 631427 9351 627 755
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000033 02920 0150,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 227 029257 683249 602407 9201 627 755
Účtovný cash flow -8 75311 332-10 618-47 74746 291
Úročený dlh 532 913497 7690,00000,00000,0000
Úrokové krytie -26,379 042-216,28-5 775-3,71
Vlastné imanie -664 061-657 656-1 255 927-1 102 783-1 079 908
Všetky záväzky 1 008 1511 077 7602 045 6092 222 1293 117 026
Výsledok hospodárenia -5 0611 362 374-14 738-236 499-151 020
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 0611 362 374-14 738-236 499-151 020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 4051 362 254-153 144-249 318-266 824
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 362 254-555 324-249 318-418 349193 572
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 4051 365 134-20 642-248 358-155 169
Zásoby 0,00004 1204 12015 677156 459
Záväzky 1 008 1511 077 7602 045 6092 222 1293 117 026
Záväzky z obchodného styku 202 90299 7571 524 6991 580 7990,0000
Zisk pred zdanením -6 4051 365 134-20 642-248 358-155 169
Zmena EBIT -0,0045-3,230,08270,5998-0,7794
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-17 771
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-17 771
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000025 2236 491123 810