AKRON a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 709 0326 126 7446 515 4466 816 9327 954 806
Aktivácia 66 87424 02054 67827 03345 008
Bankové úvery 407 681331 096331 096331 767331 767
Bežné bankové úvery 407 681331 096331 096331 767331 767
Časové rozlíšenie aktív 3 6563 3293 2903 3095 386
Časové rozlíšenie pasív 1 741 0921 909 4952 077 8982 214 0352 570 314
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4327-0,55670,1947-0,0437-0,1059
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,882,682,412,552,75
Celkové tržby 762 972742 539932 3091 810 977648 072
Celkový dlh 2 944 4333 070 0653 135 8973 307 8163 947 587
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 843 119908 742989 0061 132 610976 422
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 74 134-68 073150 28249 89177 201
Čistý cash flow 142 207-218 355100 391-27 310-71 409
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -123 628-108 20849 666-89 647-197 744
Čistý zisk -123 678-153 7376 570-141 824-215 267
Čistý zisk v minulom roku -153 7376 570-141 824-215 26713 063
Cudzie zdroje -1 023 507-1 147 184-1 301 651-1 295 081-1 436 905
Daň z príjmov 0,00000,00002 80030 970-5 627
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 80030 970-5 627-11 848
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 80030 970-5 627
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000017 339
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 521,43761,83447,68672,89738,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 391,86325,37248,67286,69435,75
Doba obratu aktív 10 3459 86010 87711 22214 301
Doba obratu pohľadávok 521,43761,83447,68672,89770,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 595,46631,21860,951 0291 213
EBIT v minulom roku -108 20849 666-89 647-197 74434 252
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -123 628-108 20849 666-89 647-197 744
EBITDA 711 187742 715904 4561 095 300498 414
EBITDA marža 0,93211,000,97010,60480,7691
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 711 187742 715904 4561 095 300498 414
Finančná páka 5,585,345,015,265,54
Finančné účty 74 134-68 073150 28249 89177 201
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 773 080805 1041 015 7502 313 983584 951
Krátkodobé finančné výpomoci 509 572509 573808 192850 734721 856
Krátkodobé pohľadávky 287 769473 367268 157408 737411 044
Krátkodobé záväzky 328 624392 208515 705625 353674 482
Materiál 14 0028 8243 7833 6726 476
Nákladové úroky 50,0045 52940 29621 20723 150
Nákladové úroky v minulom roku 45 52940 29621 20723 15033 037
Náklady na predaný tovar 124 468152 429106 413210 807229 110
Neobežný majetok 5 129 5585 494 2225 864 2116 161 6207 175 496
Obežný majetok 575 818629 193647 945652 003773 924
Odpisy 862 026872 434900 638858 372722 214
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 440 485436 217450 319429 186361 107
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 421 541436 217450 319429 186361 107
Osobné náklady 232 431200 533185 692179 751193 098
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2611 2451 2503 0613 079
Ostatné záväzky z obchodného styku 308 960365 971480 149578 540636 492
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 738 348718 697907 208716 548506 947
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,022,701,6516,48-7,41
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,33110,37080,60430,0607-0,1350
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,7060-0,96280,4592-0,1232-0,3517
Pohľadávky z obchodného styku 216 259202 169148 950174 145242 388
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,205,25-12,9747,4220,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2 844-4,802,49-1,29-3,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51580,50110,48130,48520,4963
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,882,682,412,552,75
Pridaná hodnota 76 96874 366112 22110 908-26 075
Primárna platobná neschopnosť 1,431,813,223,322,63
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,144,133,473,027,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,144,133,473,027,92
Služby 93 50786 827117 37968 640113 168
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 709 0326 126 7446 515 4466 816 9327 954 806
Spotreba materiálu… 82 29078 70082 26194 427120 833
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 917 253840 6691 139 2881 182 5011 053 623
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 66 8740,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 233 013258 612274 906835 636247 844
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00003 0491,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 31 57731 81756 272610 87244 808
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 201 436226 795218 634221 715203 035
Účtovný cash flow 142 207-218 355100 391-27 310-71 409
Úročený dlh 917 253840 6691 139 2881 182 5011 053 623
Úrokové krytie -2 473-2,381,23-4,23-8,54
Vlastné imanie 1 023 5071 147 1841 301 6511 295 0811 436 905
Všetky záväzky 2 944 4333 070 0653 135 8973 307 8163 947 587
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 590 8881 741 0921 909 4952 052 2822 442 181
Výnosy budúcich období krátkodobé 150 204168 403168 403161 753126 941
Výsledok hospodárenia -122 367-106 96350 987-86 538-194 584
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -122 367-106 96350 987-86 538-194 584
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -123 678-153 7376 570-141 824-215 267
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -153 7376 570-141 824-215 26713 063
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -123 678-153 7379 370-110 854-220 894
Zásoby 213 915223 899229 506193 375268 340
Záväzky 2 944 4333 070 0653 135 8973 307 8163 947 587
Záväzky z obchodného styku 308 960365 971480 149578 540636 492
Zisk pred zdanením -123 678-153 7379 370-110 854-220 894
Zmena EBIT 1,14-2,18-0,55400,4533-5,77
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -15 545-10 92238 549-74 773-40 117
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -15 545-10 92238 549-74 773-40 117
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 1059 0619 103934 33815 592