Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 400 8331 748 0571 117 8981 112 6571 051 362
Aktivácia 31 00629 32129 88527 27529 664
Bežná likvidita III. stupeň 0,65081,281,020,43310,4140
Časové rozlíšenie aktív 30 31417 95418 1517 98436 987
Časové rozlíšenie pasív 33 33346 14755 96077 26852 488
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,352,8435,55-1,98-1,78
Celkové tržby 6 530 6166 042 8625 717 2235 371 6810,0000
Celkový dlh 1 823 8311 259 1231 032 8812 093 0832 274 652
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 575-18 961-62 792-64 312-17 424
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 57518 96162 79264 31217 424
Čistý cash flow -10 386-43 831-1 52049 81317 424
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 127 204117 66580 496229 92223 173
Čistý zisk 100 882102 34057 622209 8651 088
Čistý zisk v minulom roku 102 34057 622209 8658 2194 606
Cudzie zdroje -543 669-442 787-29 0571 057 6941 275 778
Daň z príjmov 16 093-754,00596,00-5 2450,0000
Daň z príjmov v minulom roku -754,00596,00-5 245-15 2820,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 093-754,00596,00-5 2450,0000
Dlhodobé pohľadávky 77 53451 08020 61018 3260,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 39,4255,7348,0749,3157,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,9348,8648,0749,3157,28
Doba obratu aktív 135,51110,3772,0776,6977,42
Doba obratu pohľadávok 43,7958,9549,4050,5757,28
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000646,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,2544,9651,57125,74161,75
EBIT v minulom roku 117 66580 496229 92213 53529 631
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 127 204117 66580 496229 92223 173
EBITDA 470 385309 499225 940370 862107 386
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 470 385309 499225 940370 862107 386
Finančná páka 4,423,9538,47-1,05-0,8241
Finančné účty 8 57518 96162 79264 31217 424
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2265-0,2533-0,02600,95061,21
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22650,25330,0260-0,9506-1,21
Hrubá marža 0,76940,73910,73720,74000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 469 601530 902227 315370 939105 342
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48890,40730,71551,642,09
Krátkodobé pohľadávky 698 364882 594745 593715 313777 804
Krátkodobé záväzky 1 173 773712 056799 8811 824 2182 196 461
Krytie dlhovej služby 10,804,972,893,621,44
Materiál 47 65752 07648 07635 24798 874
Nákladové úroky 10 22916 07922 27825 30222 085
Nákladové úroky v minulom roku 16 07922 27825 30220 59825 025
Náklady na predaný tovar 1 441 8571 314 3251 446 5761 320 2161 210 329
Neobežný majetok 1 537 725724 728222 012270 811120 273
Obežný majetok 832 7941 005 375877 735833 862894 102
Obrat aktív 2,693,315,064,764,71
Obrat neobežného majetku 4,217,9825,5019,5541,21
Obrat obežného majetku 7,775,756,456,355,54
Odpisy 341 004176 524142 622138 04475 958
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 170 50288 26271 31169 02275 958
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 170 50288 26271 31169 0220,0000
Osobné náklady 4 713 5894 278 6784 047 4613 585 8380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 2702 6372 9652 7652 044
Ostatné záväzky z obchodného styku 166 597202 875235 009380 0900,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 441 886278 864200 244347 90977 046
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,18560,23111,98-0,1984-0,0009
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93810,95800,96030,90210,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,02
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,071,041,041,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99411,001,011,0749,32
Pohľadávky z obchodného styku 689 667773 826745 593715 313777 804
Pohotová likvidita II. stupeň 0,61081,210,96580,41420,3700
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 52,3510,1019,1221,2373,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,02-2,73-0,06821,970,7890
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75970,72030,92391,882,16
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,352,8435,55-1,98-1,78
Pridaná hodnota 5 024 8494 466 3664 214 8303 975 0893 746 077
Primárna platobná neschopnosť 0,51390,33430,50461,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,18560,23111,98-0,1984-0,0009
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,884,074,575,6421,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,884,074,575,6421,18
Služby 456 480417 671509 068483 986414 922
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 400 8331 748 0571 117 8981 112 6571 051 362
Spotreba materiálu… 1 016 383925 975967 393863 505825 071
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 467 4495 892 7115 663 5765 296 7264 956 406
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 743,00112 0202 1701 4210,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 466 7065 780 6915 661 4065 295 3054 956 406
Účtovný cash flow -10 386-43 831-1 52049 81317 424
Úrokové krytie 12,447,323,619,091,05
Vlastné imanie 543 669442 78729 057-1 057 694-1 275 778
Všetky záväzky 1 823 8311 259 1231 032 8812 093 0832 274 652
Výnosy budúcich období dlhodobé 16 14932 64334 65255 96042 567
Výnosy budúcich období krátkodobé 17 18413 50421 30821 3089 921
Výsledok hospodárenia 129 411120 32783 583232 81831 277
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 129 411120 32783 583232 81831 277
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 100 882102 34057 622209 8651 088
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 102 34057 622209 8658 2194 606
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 116 975101 58658 218204 6207 108
Zásoby 48 32152 74048 74035 91198 874
Záväzky 1 823 8311 259 1231 032 8812 093 0832 274 652
Záväzky z obchodného styku 354 404258 723376 198715 2940,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 187 80755 848141 189335 2040,0000
Zisk pred zdanením 116 975101 58658 218204 6207 108
Zmena EBIT 1,081,460,350116,990,7821
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 713,00124 6681 9051 421151,00