DELF a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 329 919331 208336 861365 986346 731
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,163,312,822,712,36
Celkové tržby 124 448134 820113 815110 579103 456
Celkový dlh 250 568254 417248 695267 238243 667
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 8857 8495 9052 841-38 972
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 88512 15114 09527 15939 039
Čistý cash flow 25 88512 15114 09527 15939 039
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 852-11 375-9 426-3 3562 833
Čistý zisk 2 560-11 375-10 386-4 3161 374
Čistý zisk v minulom roku -11 375-10 386-4 3161 374-16 296
Cudzie zdroje -79 351-76 791-88 166-98 748-103 064
Daň z príjmov 292,000,0000960,00960,001 459
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,001 459962,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 292,000,0000960,00960,001 459
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17,6835,6913,6519,0022,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,6525,0113,6518,4720,42
Doba obratu aktív 1 0241 0401 0831 2271 227
Doba obratu pohľadávok 17,6835,6913,6519,0022,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 700,56718,93717,30776,38843,17
EBIT v minulom roku -11 375-9 426-3 3562 833-15 334
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 852-11 375-9 426-3 3562 833
EBITDA 12 348-438,006 20810 5099 856
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 348-438,006 20810 5099 856
Efektívna daňová sadzba 0,10240,0000-0,1018-0,28610,5150
Finančná páka 4,164,313,823,713,36
Finančné účty 25 88512 15114 09527 15939 039
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 20634 4196 07513 4199 751
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68390,69150,66220,63270,6873
Krátkodobé finančné výpomoci 20 00020 00020 00030 00067,00
Krátkodobé pohľadávky 5 69511 3704 2455 6686 355
Krátkodobé záväzky 225 645229 028223 054231 560238 306
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 47911 8944 9038 10713 975
Náklady na predaný tovar 64 16679 44765 15556 44255 606
Neobežný majetok 298 333307 687318 481333 082301 275
Obežný majetok 31 58623 52118 38032 90445 456
Obrat obežného majetku 3,724,946,183,312,27
Odpisy 9 35411 96715 50115 2776 925
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 35411 96715 50115 2776 925
Osobné náklady 35 83325 05925 21725 17121 996
Ostatné náklady na finančnú činnosť 142,00143,00133,0090,00105,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 914592,005 11510 9618 299
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67110,68040,52160,48020,4625
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,491,471,922,082,16
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,180,99471,191,301,64
Pohľadávky z obchodného styku 5 3647 9674 2455 5095 770
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,07-6,32-6,26-3,64-2,64
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75950,76810,73830,73020,7028
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,163,312,822,712,36
Pridaná hodnota 53 39736 83148 34752 42147 554
Primárna platobná neschopnosť 1,391,491,161,472,42
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 20,29-580,8640,0625,4324,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 20,29-580,8640,0625,4324,72
Služby 36 03653 83538 80728 76929 036
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 329 919331 208336 861365 986346 731
Spotreba materiálu… 28 13025 61226 34827 67326 570
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 00020 00020 00030 00067,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 117 563133 778113 502110 363103 160
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000017 5000,00001 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 117 563116 278113 502108 863103 160
Účtovný cash flow 25 88512 15114 09527 15939 039
Úročený dlh 20 00020 00020 00030 00067,00
Vlastné imanie 79 35176 79188 16698 748103 064
Všetky záväzky 250 568254 417248 695267 238243 667
Výsledok hospodárenia 2 994-11 232-9 293-3 2682 931
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 994-11 232-9 293-3 2682 931
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 560-11 375-10 386-4 3161 374
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -11 375-10 386-4 3161 374-16 296
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 852-11 375-9 426-3 3562 833
Zásoby 6,000,000040,0077,0062,00
Záväzky 250 568254 417248 695267 238243 667
Záväzky z obchodného styku 7 47911 8944 9038 10713 975
Zisk pred zdanením 2 852-11 375-9 426-3 3562 833
Zmena EBIT -0,25071,212,81-1,18-0,1848
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000016 3270,00000,00000,0000