IPT Partners s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 172 428183 334141 335184 986101 433
Bežná likvidita III. stupeň 6,250,603212,933,1520,51
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,71020,23121,460,55192,56
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,494,543,544,331,83
Celkové tržby 242 289339 005315 446331 562342 186
Celkový dlh 149 407150 216110 170150 30965 559
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 973-13 808-11 7546 607-12 041
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 97313 80811 75412 38212 041
Čistý cash flow 5 97313 80811 75412 38212 041
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 13511 574876,002 784322,00
Čistý zisk -10 0973 453-3 012-1 047-1 482
Čistý zisk v minulom roku 3 453-3 012-1 047-1 482-1 672
Cudzie zdroje -23 021-33 118-31 165-34 677-35 874
Daň z príjmov 1 1507 1242 3722 3661 804
Daň z príjmov v minulom roku 7 1242 3722 3661 8042 330
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 1507 1242 3722 3661 804
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 71,9524,34108,29131,1390,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,961,1698,15118,0788,25
Doba obratu aktív 266,50200,81165,90206,40109,29
Doba obratu pohľadávok 71,9524,34108,29131,1390,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,0065,429,4425,035,07
EBIT v minulom roku 11 574876,002 784322,00658,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 13511 574876,002 784322,00
EBITDA 27 73829 64317 46815 3421 601
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 27 73829 64317 46815 3421 601
Efektívna daňová sadzba -0,12850,6735-3,711,795,60
Finančná páka 7,495,544,545,332,83
Finančné účty 5 97313 80811 75412 38212 041
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 27 38628 94316 79319 608856,00
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000018 9890,0000
Krátkodobé pohľadávky 46 55222 22192 260117 52284 392
Krátkodobé záväzky 8 41059 7318 04622 4354 702
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 06335 9692 13915 9231 906
Krytie dlhovej služby 15,3129,7311,5210,470,0000
Nákladové úroky 1 812997,001 5161 4650,0000
Nákladové úroky v minulom roku 997,001 5161 4650,00000,0000
Náklady na predaný tovar 127 407223 017238 362262 902285 263
Neobežný majetok 119 903147 30537 32154 5535 000
Obežný majetok 52 52536 029104 014130 43396 433
Obrat aktív 1,371,822,201,773,34
Obrat neobežného majetku 1,972,268,336,0067,75
Obrat obežného majetku 4,509,252,992,513,51
Odpisy 33 84317 23217 23214 357787,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 33 84317 23217 23214 357787,00
Osobné náklady 76 99360 41751 93245 04442 487
Ostatné náklady na finančnú činnosť 782,00701,00675,00636,00745,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 74620 68514 22013 310-695,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70800,54820,71540,70130,7940
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,411,821,401,431,26
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98121,421,051,081,24
Pohľadávky z obchodného styku 32 3211 06383 620105 81981 909
Pohotová likvidita II. stupeň 6,250,603212,933,1420,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,85-2,40-2,65-2,80-2,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,3013,857,758,450,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86650,81940,77950,81250,6463
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,494,543,544,331,83
Pridaná hodnota 108 748110 21872 59464 23153 511
Primárna platobná neschopnosť 0,032933,840,02560,15050,0233
Rýchla likvidita I. stupeň 0,71020,23121,460,29892,56
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,395,076,319,8040,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,395,076,319,8040,95
Služby 119 445215 299229 780252 924273 207
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 172 428183 334141 335184 986101 433
Spotreba materiálu… 7 9627 7188 5829 97812 056
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000018 9890,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 236 370333 235310 956329 584338 774
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 215,000,00000,00002 4510,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 236 155333 235310 956327 133338 774
Účtovný cash flow 5 97313 80811 75412 38212 041
Úročený dlh 0,00000,00000,000018 9890,0000
Úrokové krytie -3,9411,610,57781,900,0000
Vlastné imanie 23 02133 11831 16534 67735 874
Všetky záväzky 149 407150 216110 170150 30965 559
Výsledok hospodárenia -5 89012 411236,003 436814,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 89012 411236,003 436814,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 0973 453-3 012-1 047-1 482
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 453-3 012-1 047-1 482-1 672
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 94710 577-640,001 319322,00
Zásoby 0,00000,00000,0000529,000,0000
Záväzky 149 407150 216110 170150 30965 559
Záväzky z obchodného styku 1 06335 9692 13915 9231 906
Zisk pred zdanením -8 94710 577-640,001 319322,00
Zmena EBIT -0,616513,210,31478,650,4894