Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 866 03712 996 96812 414 98716 285 9169 897 621
Aktivácia 531 698505 654566 400489 223501 940
Bankové úvery 0,00000,00000,00001 766 8090,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,811,771,611,312,23
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00001 766 8090,0000
Časové rozlíšenie aktív 78 89021 238138 65197 01087 035
Časové rozlíšenie pasív 1 396 6301 594 0122 113 0972 252 426492 559
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0020-0,44120,4837-0,28850,9949
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,96950,87560,67711,100,5191
Celkové tržby 37 082 08935 023 99034 382 10531 590 6340,0000
Celkový dlh 5 646 0385 323 4294 159 0967 355 7593 213 727
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -89 432-81 484-1 722 8101 560 682-2 786 792
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 89 43281 4841 722 810206 1272 786 792
Čistý cash flow 7 948-1 641 3261 516 683-1 465 4272 786 792
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 946 5092 620 2092 395 8343 036 7641 905 069
Čistý zisk 1 533 7232 073 6341 853 1482 388 0851 901 689
Čistý zisk v minulom roku 2 073 6341 853 1482 388 0851 945 3761 532 018
Cudzie zdroje -5 823 369-6 079 527-6 142 794-6 677 731-6 191 335
Daň z príjmov 408 734536 735521 895634 6330,0000
Daň z príjmov v minulom roku 536 735521 895634 633512 0100,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 408 734536 735521 895634 6330,0000
Dlhodobé pohľadávky 317 108341 300163 58854 39520 845
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 88,6192,2368,26139,1853,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,6949,9746,5554,0553,36
Doba obratu aktív 132,80143,02139,73202,05130,61
Doba obratu pohľadávok 91,8895,9970,10139,8553,71
Doba obratu zásob 2 0961 8401 102970,411 002
Doba splácania záväzkov 8 3997 6436 47111 805102,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,1140,9335,2963,0236,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 9683 6662 9614 3630,0000
EBIT v minulom roku 2 620 2092 395 8343 036 7642 461 1051 535 154
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 946 5092 620 2092 395 8343 036 7641 905 069
EBITDA 3 571 6384 467 0684 248 7954 178 6573 226 863
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 571 6384 467 0684 248 7954 178 6573 226 863
Finančná páka 2,212,142,022,441,60
Finančné účty 89 43281 4841 722 810206 1272 786 792
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4526-0,4678-0,4948-0,4100-0,6255
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45260,46780,49480,41000,6255
Hrubá marža 0,65190,65670,61750,63000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 805 3004 686 5674 614 0174 632 1633 216 903
Krátkodobé pohľadávky 8 585 1228 381 7656 065 01411 218 2994 049 663
Krátkodobé záväzky 3 983 4173 719 9173 135 5855 080 0322 801 184
Krytie dlhovej služby 2,552,791,991,846,53
Materiál 987 393887 398525 243409 608398 866
Nákladové úroky 4 0529 84020 79114 0463 380
Nákladové úroky v minulom roku 9 84020 79114 0463 7193 136
Náklady na predaný tovar 11 189 45810 167 29011 198 5579 519 4089 516 691
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 173 111177 638176 852157 068148 098
Neobežný majetok 2 801 5803 275 6433 790 8174 292 4952 546 687
Obežný majetok 9 985 5679 700 0878 485 51911 896 4117 263 899
Obrat aktív 2,752,552,611,812,79
Obrat neobežného majetku 12,6210,138,556,8510,86
Obrat obežného majetku 3,543,423,822,473,81
Odpisy 1 677 2341 873 4721 948 1821 228 486741 289
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 838 617936 736974 091614 243741 289
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 838 617936 736974 091614 2430,0000
Osobné náklady 22 368 98820 524 88618 649 52817 402 2560,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 66212 90518 88822 9909 960
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 034 888891 812967 2091 865 1330,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 210 9573 947 1063 801 3303 616 5712 642 978
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92530,89230,87840,87440,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 139,64129,49120,05126,711,81
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,081,121,141,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,031,031,0724,48
Pohľadávky z obchodného styku 3 748 2564 541 2844 136 0064 357 0084 044 006
Pohotová likvidita II. stupeň 1,631,601,511,272,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -732,683,70-4,054,56-2,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,96-166,8072,95-104,33824,49
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,96950,87560,67711,100,5191
Pridaná hodnota 24 173 91823 001 72821 231 16019 901 42118 143 163
Primárna platobná neschopnosť 0,50210,39290,34690,43090,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01660,01530,32820,02270,8461
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,581,190,97891,760,9959
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,581,190,97891,760,9959
Služby 4 576 9394 221 3324 931 2543 956 0353 463 347
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 866 03712 996 96812 414 98716 285 9169 897 621
Spotreba materiálu… 6 971 1066 273 9746 656 8515 895 5286 407 186
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00001 766 8090,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 35 486 53833 285 22032 621 77229 659 07727 659 854
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 123 162116 202192 055238 2480,0000
Tržby z predaja tovaru 265 613273 614270 553249 197206 596
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 35 097 76332 895 40432 159 16429 171 63227 453 258
Účtovný cash flow 7 948-1 641 3261 516 683-1 465 4272 786 792
Úročený dlh 0,00000,00000,00001 766 8090,0000
Úrokové krytie 480,38266,28115,23216,20563,63
Vlastné imanie 5 823 3696 079 5276 142 7946 677 7316 191 335
Všetky záväzky 5 646 0385 323 4294 159 0967 355 7593 213 727
Výnosy budúcich období dlhodobé 720 1441 094 1041 553 5751 761 118299 375
Výnosy budúcich období krátkodobé 676 257498 905557 372490 955191 658
Výsledok hospodárenia 1 916 5232 613 5762 332 1302 982 5922 419 789
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 916 5232 613 5762 332 1302 982 5922 419 789
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 533 7232 073 6341 853 1482 388 0851 901 689
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 073 6341 853 1482 388 0851 945 3761 532 018
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 942 4572 610 3692 375 0433 022 7182 421 214
Zásoby 993 905895 538534 107417 590406 599
Záväzky 5 646 0385 323 4294 159 0967 355 7593 213 727
Záväzky z obchodného styku 1 881 8211 784 3871 434 8451 877 3800,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 846 933892 575467 63612 2470,0000
Zisk pred zdanením 1 942 4572 610 3692 375 0433 022 7182 421 214
Zmena EBIT 0,74291,090,78891,231,24
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 101 04396 222160 538205 82765 785
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Pracovná zdravotná služba
Kozmetické služby
Prevádzkovanie bazénu
Prenájom nehnuteľností
Dopravná zdravotná služba
Zubná technika
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Prevádzkovanie solária
Prieskum trhu a verejnej mienky
Prevádzkovanie a prenájom automatov na predaj tovaru obsluhovaných zákazníkom
Reklamná a propagačná činnosť
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej..
Stravovanie účelové
Prevádzka športových zariadení vrátane organizácií športových klubov
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu
Zváračské práce
Činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
Maľovanie, lakovanie, sklenárske práce
Maloobchod a veľkoobchod s kozmetickými výrobkami
Prenájom motorových vozidiel
Sprostredkovateľská činnosť
Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Pranie prádla /okrem chemického čistenia/
Aranžérske práce
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Nechtový dizajn a manikúra
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Vydavateľská činnosť
Terénne úpravy zelene
Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Prevádzkovanie odstavných parkovacích plôch
Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb