Obec Hrkovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 444 871426 899393 680380 111370 192
Bežná likvidita III. stupeň 5,956,829,8510,500,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 898944,56481,84646,1452,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,265,929,5010,130,0000
Celková tržba 9 97917 2397 5861 313145,06
Celková tržba v minulom roku 2 5057 5861 31394,2630 507
Celkový dlh 9 3997 7956 7075 70893,19
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -42 691-45 996-62 609-57 651-53 781
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 42 69145 99662 60957 65153 781
Čistý cash flow 42 69145 99662 60957 65153 781
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 03632 13012 570-7 42816 895
Čistý zisk 11 03632 13012 570-7 42816 895
Čistý zisk v minulom roku 5 33212 570-7 42811 82942 679
Cudzie zdroje -435 471-419 104-386 974-374 403-370 099
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 136,38128,1487,63404,866 657
Doba obratu aktív 16 2729 03918 941105 680931 478
Doba obratu pohľadávok 136,38128,1487,63404,866 657
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 296,88164,41317,011 5820,0000
EBIT v minulom roku 5 33212 570-7 42811 82942 679
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 03632 13012 570-7 42816 895
EBITDA 33 57951 15728 58929 97724 526
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 33 57951 15728 58929 97724 526
Finančná páka 1,021,021,021,021,00
Finančné účty 42 69145 99662 60957 65153 781
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9789-0,9817-0,9830-0,9850-0,9997
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97890,98170,98300,98500,9997
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 33 57951 15728 58929 97724 526
Krátkodobé pohľadávky 3 7296 0521 8211 4562 646
Krátkodobé záväzky 8 1177 7656 5895 6890,0000
Náklady na predaný tovar 50 57134 82338 71938 77253 033
Neobežný majetok 396 553373 906328 768320 358313 713
Obežný majetok 46 41952 04864 43159 10756 427
Odpisy 22 54419 02616 01937 4057 631
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 54419 02616 01937 4057 631
Osobné náklady 72 92357 57057 17548 79042 793
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 33 57951 15728 58929 97724 526
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,282,678,2543,91370,75
Pohotová likvidita II. stupeň 5,956,829,8510,500,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,20-9,11-6,18-6,49-6,88
Rýchla likvidita I. stupeň 5,265,929,5010,130,0000
Služby 50 57134 82338 71938 77253 033
Stupeň prevádzkovej páky 0,51951,12-0,2929-0,045183,25
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 97917 2397 5861 313145,06
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 97917 2397 5861 313145,06
Tržby za vlastné výkony a tovar 9 97917 2397 5861 313145,06
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 2 5057 5861 31394,2630 507
Účtovný cash flow 42 69145 99662 60957 65153 781
Vlastné imanie 435 471419 104386 974374 403370 099
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 444 871426 899393 680380 111370 192
Všetky záväzky 9 3997 7956 7075 70893,19
Výsledok hospodárenia 11 03632 13012 570-7 42816 895
Výsledok hospodárenia po zdanení 11 03632 13012 570-7 42816 895
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 5 33212 570-7 42811 82942 679
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 11 03632 13012 570-7 42816 895
Záväzky súčet 9 3997 7956 7075 70893,19
Zisk pred zdanením 11 04232 14512 575-7 42816 895
Zmena Celkovej tržby 3,982,275,7813,930,0048
Zmena EBIT 2,072,56-1,69-0,62790,3959
Účtovné závierky