Poliklinika Senica n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Bankové úvery 0,000059 4040,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00002,940,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,000059 4040,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -52 35725 6690,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 52 35733 7350,00000,00000,0000
Čistý cash flow 18 6227 0420,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 942-105 0950,00000,00000,0000
Čistý zisk 97,05-106 0490,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -106 049-63 2570,00000,00000,0000
Daň z príjmov 1 845954,280,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 954,281 6750,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 845954,280,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 931,02746,020,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,598,810,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -105 095-61 5820,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 942-105 0950,00000,00000,0000
EBITDA 41 569-1 2410,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 41 569-1 2410,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,9500-0,00910,00000,00000,0000
Finančné účty 52 35733 7350,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 41 569-1 2410,00000,00000,0000
Materiál 2 3713 5030,00000,00000,0000
Odpisy 41 472104 8080,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 41 472104 8080,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 41 569-1 2410,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-1,790,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 26 08818 6700,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,56790,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,56790,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000059 4040,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 992 957773 2940,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 992 957773 2940,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 18 6227 0420,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,000059 4040,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 97,05-106 0490,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 97,05-106 0490,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -106 049-63 2570,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 97,05-106 0490,00000,00000,0000
Zásoby 175 883140 7980,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 942-105 0950,00000,00000,0000
Zmena EBIT -0,01851,710,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení
Údržba zelene, kosenie trávy
Montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrobených..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Ochranné nástreky izolačnými materiálmi
Činnosť ekonomických a organizačných poradcov
Reklamná a propagačná činnosť
Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov
Sklenárske práce
Kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením
Demontáž rozvodov a armatúr
Pranie a čistenie šatstva
Upratovacie práce
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Vedenie účtovníctva
Maliarstvo a natieračstvo
Povrchové úpravy plechov - natieraním
Automatizované spracovanie dát
Vykonávanie protikoróznych nástrekov
Parkovacie služby
Výroba a predaj destilovanej vody
Montáž a demontáž mechanických zámkov
Vykonávanie zváracích prác
Obkladanie stien suchým spôsobom
Kancelárske a sekretárske služby
Prenájom nebytových priestorov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Vysekávanie drážok na vodovodné a kúrenárske potrubia
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Poskytovanie služieb kuriča
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Dopravná zdravotná služba
Obstarávateľské služby spojené so správou prenájmom nehnuteľností
Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky spevnené plochy - ukladanie hotových..
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení