Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 776-6 322-7 9440,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 7766 3227 9440,00000,0000
Čistý cash flow 21 454-1 622-18 6370,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -53 040-151 378-51 1220,00000,0000
Čistý zisk -53 040-151 378-51 1220,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -151 378-51 122-11 3170,00000,0000
Daň z príjmov 0,60000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,60000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -151 378-51 122-11 3170,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -53 040-151 378-51 1220,00000,0000
EBITDA 25 263391 06032 0250,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 25 263391 06032 0250,00000,0000
Finančné účty 27 7766 3227 9440,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 25 263391 06032 0250,00000,0000
Odpisy 78 303542 43883 1460,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 78 303542 43883 1460,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 25 263391 06032 0250,00000,0000
Účtovný cash flow 21 454-1 622-18 6370,00000,0000
Výsledok hospodárenia -53 040-151 378-51 1220,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení -53 040-151 378-51 1220,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -151 378-51 122-11 3170,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -53 040-151 378-51 1220,00000,0000
Zisk pred zdanením -53 040-151 378-51 1220,00000,0000
Zmena EBIT 0,35042,964,520,00000,0000