Štátna pokladnica

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 10 753 553 3159 551 510 0448 195 848 2926 993 232 8026 770 467 658
Bežná likvidita III. stupeň 1 0733 2712 192311,6511 883
Časové rozlíšenie aktív 41 468118 128176 72276 96114 659
Časové rozlíšenie pasív 79 330102 712167 25187 75957 165
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -55,77-84,16-23,74-2,59-81,48
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1 1844 4133 909447,1615 736
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,67010,22240,14390,15030,0810
Celkový dlh 10 917 0363 431 5665 056 5665 213 3162 756 259
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -908 618 612-1 298 483 152-834 114 576-89 937 697-2 774 147 562
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 908 618 6121 298 483 152834 114 57689 937 6972 774 147 562
Čistý cash flow 908 618 6121 298 483 152834 114 57689 937 6972 774 147 562
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 510 127-19 707 492447 508404 574161 900
Čistý zisk 510 127-19 707 492447 508404 574161 900
Čistý zisk v minulom roku 352 010447 508404 574237 116111 343
Cudzie zdroje -16 290 909-15 428 772-35 136 265-34 688 756-34 047 066
EBIT v minulom roku 352 010447 508404 574237 116111 343
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 510 127-19 707 492447 508404 574161 900
EBITDA 1 473 499-17 948 5192 125 0661 618 685670 924
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 473 499-17 948 5192 125 0661 618 685670 924
Finančná páka 660,10619,07233,26201,60198,86
Finančné účty 908 618 6121 298 483 152834 114 57689 937 6972 774 147 562
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 473 499-17 948 5192 125 0661 618 685670 924
Krátkodobé pohľadávky 5 6008 1949 0077 4275 630
Krátkodobé záväzky 767 348294 267213 406201 133176 288
Materiál 27 18416 38211 32610 63511 298
Náklady na predaný tovar 2 744 6923 463 3683 290 7612 962 728368 318
Neobežný majetok 10 156 3583 128 3634 836 5395 006 1292 440 599
Obežný majetok 908 682 1641 298 515 906834 146 56489 978 8562 774 164 491
Odpisy 963 3721 758 9741 677 5581 214 110509 024
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 963 3721 758 9741 677 5581 214 110509 024
Osobné náklady 2 979 5202 525 8882 329 6692 311 4202 058 053
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 473 499-17 948 5192 125 0661 618 685670 924
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0313-1,280,01270,01170,0048
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0187-1,040,01110,01010,0044
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0193-1,060,01120,01020,0044
Pohotová likvidita II. stupeň 1 0733 2712 192311,6111 883
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,67010,22240,14390,15030,0810
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0313-1,280,01270,01170,0048
Rýchla likvidita I. stupeň 1 0733 2712 191311,3211 883
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,41-0,19122,383,224,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,41-0,19122,383,224,11
Služby 2 744 6923 463 3683 290 7612 962 728368 318
Účtovný cash flow 908 618 6121 298 483 152834 114 57689 937 6972 774 147 562
Vlastné imanie 16 290 90915 428 77235 136 26534 688 75634 047 066
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 753 553 3159 551 510 0448 195 848 2926 993 232 8026 770 467 658
Všetky záväzky 10 917 0363 431 5665 056 5665 213 3162 756 259
Výsledok hospodárenia 510 127-19 707 492447 508404 574161 900
Výsledok hospodárenia po zdanení 510 127-19 707 492447 508404 574161 900
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 352 010447 508404 574237 116111 343
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 510 127-19 707 492447 508404 574161 900
Zásoby 27 18416 38211 32610 63511 298
Záväzky súčet 10 917 0363 431 5665 056 5665 213 3162 756 259
Zisk pred zdanením 510 127-19 707 492447 508404 574161 900
Zmena EBIT 1,45-44,041,111,711,45
Účtovné závierky