STANZA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 742 335134 541248 331451 826601 847
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00002 3132 3133 360
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00001 1375 38428 453
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,37-1,06-1,09-1,18-1,39
Celkové tržby 440 712993 959148 145364 4760,0000
Celkový dlh 2 760 5022 457 5013 117 2882 953 9032 043 676
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 447 289471 10370 77970 97850 544
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,84040,5505-2,45-0,85050,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 82,00886,00210,0011,0044 979
Čistý cash flow 82,00886,00199,00-457,0044 979
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 387 378550 014-361 693-271 882-346 348
Čistý zisk 370 357547 134-362 633-310 003-371 788
Čistý zisk v minulom roku 547 134-362 633-310 003-727 176-771 720
Cudzie zdroje 2 018 1672 322 9602 870 0942 507 4611 470 282
Daň z príjmov 17 0202 880940,00980,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880940,00980,002 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 0202 880940,00980,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000010 00033 19433 194
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 711,89236,632 009339,1862,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 685,60204,481 652318,1062,24
Doba obratu aktív 713,57241,196 799744,24197,78
Doba obratu pohľadávok 711,89236,632 283393,8673,15
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000395,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 9521 97359 3033 299460,04
EBIT v minulom roku 550 014-361 693-271 882-694 863-754 604
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 387 378550 014-361 693-271 882-346 348
EBITDA 376 496-69 008-270 519-163 148-268 128
EBITDA marža 0,8543-0,0694-1,83-0,44760,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 376 496-69 008-270 519-163 148-268 128
Finančné účty 82,00886,00210,0011,0044 979
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,7217,2711,565,552,44
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,72-17,27-11,56-5,55-2,44
Hrubá marža 0,78330,0540-2,31-0,43320,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 388 4891 491 643-261 029-137 301-268 960
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,738,188,724,432,33
Krátkodobé finančné výpomoci 447 371471 98970 98970 98995 523
Krátkodobé pohľadávky 740 593131 99573 372205 915189 409
Krátkodobé záväzky 2 030 2071 100 7072 165 9332 002 6051 399 894
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 716 490908 2120,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 376 4960,0000-237,92-3,84-4,98
Nákladové úroky 1,00000,00000,000037 14125 440
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000037 14129 43317 116
Náklady na predaný tovar 34 513149 937355 408379 4681 291 852
Neobežný majetok 1 6601 660162 436210 393330 905
Obežný majetok 740 675132 88183 582239 120267 582
Obrat aktív 0,51151,510,05370,49041,85
Obrat neobežného majetku 228,74122,650,08211,053,36
Obrat obežného majetku 0,51271,530,15950,92674,15
Odpisy 0,000035 68795 914121 52279 859
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000035 68747 95760 76179 859
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000047 95760 7610,0000
Osobné náklady 0,0000106 99665 50498 1180,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 507,001 05510,00235,00832,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 085 3401 060 5810,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 370 357582 821-266 719-188 481-291 929
Podiel EBIT k aktívam 0,52184,09-1,46-0,6017-0,5755
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,52184,09-1,46-0,6090-0,6040
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,3008-0,56930,18850,17470,4191
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00001,99-0,1915-0,62150,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,5016-5,22-1,610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,3761-2,12-0,7188-2,27
Pohľadávky z obchodného styku 713 234114 06160 329193 120189 409
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 24 6122 62214 423-5 48732,69
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 82,000,00000,0000-0,01231,77
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,60273,510,28590,15710,1587
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,7218,2712,556,543,40
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,37-1,06-1,09-1,18-1,39
Pridaná hodnota 345 20153 664-342 077-157 878-181 154
Primárna platobná neschopnosť 2,417,9617,995,490,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,49894,07-1,46-0,6861-0,6177
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,33-35,61-11,52-18,11-7,62
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,33-35,61-11,52-18,11-7,62
Služby 34 513144 807343 245348 8121 210 862
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 742 335134 541248 331451 826601 847
Spotreba materiálu… 0,00005 13012 16330 65680 990
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 447 371471 98970 98970 98995 523
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 385 964984 45418 081234 6311 110 698
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 250780 8534 75013 0410,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 379 714203 60113 331221 5901 110 698
Účtovný cash flow 82,00886,00199,00-457,0044 979
Úročený dlh 447 371471 98970 98970 98995 523
Úrokové krytie 387 3780,00000,0000-7,32-13,61
Vlastné imanie -2 018 167-2 322 960-2 870 094-2 507 461-1 470 282
Všetky záväzky 2 760 5022 457 5013 117 2882 953 9032 043 676
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00001 1375 38415 363
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000013 090
Výsledok hospodárenia 382 746551 069-361 683-271 629-347 987
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 382 746551 069-361 683-271 629-347 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 370 357547 134-362 633-310 003-371 788
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 547 134-362 633-310 003-727 176-771 720
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 387 377550 014-361 693-309 023-374 273
Záväzky 2 760 5022 457 5013 117 2882 953 9032 043 676
Záväzky z obchodného styku 1 716 490908 2121 085 3401 060 5810,0000
Zisk pred zdanením 387 377550 014-361 693-309 023-374 273
Zmena EBIT 0,7043-1,521,330,39130,4590
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000125 0890,00000,00000,0000