ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 14 818 89314 616 18315 411 22516 426 23917 083 672
Aktivácia 206 825200 988222 793336 168344 496
Bankové úvery 2 902 125643 562794 994946 4262 489 491
Bežná likvidita III. stupeň 1,051,531,290,85590,8771
Bežné bankové úvery 1 486 702151 432151 432151 4321 543 065
Časové rozlíšenie aktív 178 222138 271113 326101 33186 214
Časové rozlíšenie pasív 1 802 4792 667 4343 204 7963 486 5833 473 987
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,511,511,780,2025-0,9257
Celkové tržby 9 719 4859 215 0319 670 8568 758 2848 241 952
Celkový dlh 3 418 2881 150 7571 267 1152 334 6313 157 230
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 246 366-1 159 594-498 347297 1962 111 979
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 655 7591 803 1561 293 341649 230377 512
Čistý cash flow -1 147 397509 815644 111271 718-579 248
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 050 906326 504451 617272 054-237 646
Čistý zisk -899 866238 678334 290152 570-178 695
Čistý zisk v minulom roku 238 678334 290152 570-178 695-65 820
Cudzie zdroje -9 598 126-10 797 992-10 939 314-10 605 025-10 452 455
Daň z príjmov -190 83470 64496 37886 924-91 255
Daň z príjmov v minulom roku 70 64496 37886 924-91 25519 614
Daň z príjmov z bežnej činnosti -190 83470 64496 37886 924-91 255
Dlhodobé bankové úvery 1 415 423492 130643 562794 994946 426
Dlhodobé pohľadávky 81 0760,00000,000023 23540 538
Dlhodobý dlh 1 415 423492 130643 562794 994946 426
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 116,5892,25109,63116,56194,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 76,7774,8984,3497,5798,00
Doba obratu aktív 860,63778,43783,32934,771 002
Doba obratu pohľadávok 121,2992,25109,63117,88196,98
Doba obratu zásob 1 0862 8282 2502 6202 644
Doba splácania záväzkov 457,92829,83671,292 4021 417
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,5417,9818,4276,3736,70
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 321,85476,38424,451 036717,14
EBIT v minulom roku 326 504451 617272 054-237 646-18 552
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 050 906326 504451 617272 054-237 646
EBITDA 2 598 2853 815 0863 636 7033 337 0272 238 013
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 598 2853 815 0863 636 7033 337 0272 238 013
Finančná páka 1,541,351,411,551,63
Finančné účty 655 7591 803 1561 293 341649 230377 512
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6477-0,7388-0,7098-0,6456-0,6118
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64770,73880,70980,64560,6118
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 586 8373 847 9563 999 3373 343 8452 257 809
Krátkodobé pohľadávky 2 007 4421 732 1842 156 9072 048 3023 317 578
Krátkodobé záväzky 457 047337 538362 4121 342 075625 748
Krytie dlhovej služby 1,411,421,130,94950,6384
Materiál 501 509939 265759 9301 219 329905 899
Nákladové úroky 39 79417 18220 94932 56032 304
Nákladové úroky v minulom roku 17 18220 94932 56032 30427 654
Náklady na predaný tovar 6 588 3525 517 5415 486 9815 183 0815 626 443
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 364 306148 466197 055203 916161 210
Neobežný majetok 10 811 9749 792 33110 632 74412 140 36712 093 982
Obežný majetok 3 828 6974 685 5814 665 1554 184 5414 903 476
Obrat neobežného majetku 0,58130,69990,67540,52830,5145
Obrat obežného majetku 1,641,461,541,531,27
Odpisy 3 641 4943 500 8063 220 3983 065 7482 481 450
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 820 7471 750 4031 610 1991 543 7071 240 725
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 820 7471 750 4031 610 1991 522 0411 240 725
Osobné náklady 1 534 1821 521 6691 438 5881 247 0981 145 048
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 4483 3483 7425 3827 746
Ostatné záväzky z obchodného styku 275 306145 294186 130578 576309 163
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 741 6283 739 4843 554 6883 218 3182 302 755
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -3,161,140,84131,031,92
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,339,008,685,963,70
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,31690,87811,190,97400,5207
Pohľadávky z obchodného styku 1 321 8041 406 2451 659 2751 714 6091 670 714
Pohotová likvidita II. stupeň 0,75851,160,95830,56200,6701
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,37-21,18-16,98-39,0318,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -28,8329,6730,758,35-17,93
Pridaná hodnota -486 1671 336 2041 709 9181 214 735596 228
Rýchla likvidita I. stupeň 0,17500,57130,34780,13040,0669
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,320,30160,34840,69961,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,320,30160,34840,69961,41
Služby 1 170 7141 126 3321 138 471997 2271 042 905
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 818 89314 616 18315 411 22516 426 23917 083 672
Spotreba materiálu… 5 529 8924 218 7504 569 5724 307 0744 724 948
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 902 125643 562794 994946 4262 489 491
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 206 8250,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 284 8326 871 5417 364 2416 423 0756 236 442
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00003 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000018 109183 1886 10013 771
Tržby z predaja tovaru 392 856189 411185 752218 649151 072
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 891 9766 664 0216 995 3016 195 3266 071 599
Účtovný cash flow -1 147 397509 815644 111271 718-579 248
Úročený dlh 2 902 125643 562794 994946 4262 489 491
Úrokové krytie -26,4119,0021,568,36-7,36
Vlastné imanie 9 598 12610 797 99210 939 31410 605 02510 452 455
Všetky záväzky 3 418 2881 150 7571 267 1152 334 6313 157 230
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 032 9471 801 1392 371 9662 721 5142 790 780
Výnosy budúcich období krátkodobé 769 532866 295831 630760 325682 573
Výsledok hospodárenia -1 043 209328 152455 042277 379-230 095
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 043 209328 152455 042277 379-230 095
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -899 866238 678334 290152 570-178 695
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 238 678334 290152 570-178 695-65 820
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 090 700309 322430 668239 494-269 950
Zásoby 1 084 4201 150 2411 214 9071 463 7741 167 848
Záväzky 3 418 2881 150 7571 267 1152 334 6313 157 230
Záväzky z obchodného styku 321 235193 770229 148578 576316 741
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 45 92948 47643 0180,00007 578
Zisk pred zdanením -1 090 700309 322430 668239 494-269 950
Zmena EBIT -3,220,72301,66-1,1412,81
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 269 735-224 981195 324-11 032-41 876
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 269 735-224 981195 324-11 032-41 876
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00004 237144 4510,0000429,00