LC - REN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 145 1021 430 6881 303 3501 759 8731 638 421
Bankové úvery 0,00000,000021 7630,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,814,733,066,014,37
Bežné bankové úvery 0,00000,000021 7630,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 0202 6823 0032 3132 329
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00008 32333,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,59751,29-0,40860,16872,28
Celkové tržby 2 566 5652 904 1762 601 1372 270 2070,0000
Celkový dlh 269 403270 068336 333276 467362 321
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -515 515-672 358-308 870-443 305-594 270
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 515 515672 358330 633443 305594 270
Čistý cash flow -156 843341 725-112 67236 657594 270
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 640 872915 657952 550742 259601 591
Čistý zisk 501 689706 163740 037576 514598 625
Čistý zisk v minulom roku 706 163740 037576 514604 593360 698
Cudzie zdroje -875 699-1 160 620-967 017-1 475 083-1 276 067
Daň z príjmov 139 175209 014211 331164 0460,0000
Daň z príjmov v minulom roku 209 014211 331164 046171 2980,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 139 175209 014211 331164 0460,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 68,0176,1380,00145,4083,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,3658,7571,14135,3971,77
Doba obratu aktív 163,43191,45183,28282,95253,36
Doba obratu pohľadávok 68,0176,1380,00145,4083,21
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000103,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,4735,4438,7834,9340,32
EBIT v minulom roku 915 657952 550742 259778 296364 305
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 640 872915 657952 550742 259601 591
EBITDA 714 0871 056 4031 044 811831 554862 392
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 714 0871 056 4031 044 811831 554862 392
Finančná páka 1,311,231,351,191,28
Finančné účty 515 515672 358330 633443 305594 270
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7647-0,8112-0,7419-0,8382-0,7788
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76470,81120,74190,83820,7788
Hrubá marža 0,54370,58860,63910,61060,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 728 3571 371 9141 046 963828 049857 953
Krátkodobé pohľadávky 476 546568 908568 876904 329538 134
Krátkodobé záväzky 262 500264 824275 776217 250260 722
Krytie dlhovej služby 89 2612 201883,93489,44290,76
Materiál 6 3968 0358 6316 1094 331
Nákladové úroky 8,00480,001 1821 6992 966
Nákladové úroky v minulom roku 480,001 1821 6992 4053 607
Náklady na predaný tovar 1 161 9341 018 386933 131883 885918 013
Neobežný majetok 144 625178 705392 207403 817499 357
Obežný majetok 998 4571 249 301908 1401 353 7431 136 735
Obrat aktív 2,231,911,991,291,44
Obrat neobežného majetku 17,6815,266,625,624,73
Obrat obežného majetku 2,562,182,861,682,08
Odpisy 71 162122 84491 44088 59677 073
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 35 58161 42245 72044 29877 073
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 35 58161 42245 72044 2980,0000
Osobné náklady 715 275706 181658 839592 2740,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 8564 6473 9023 5054 439
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 926,00102,0054,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 175 787198 624168 824166 6150,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 572 851829 007831 477665 110675 698
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,57290,60840,74840,39080,4691
Podiel EBIT k aktívam 0,55970,64000,73080,42180,3672
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,55970,64000,73080,42380,3672
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,72610,78540,92700,48380,4367
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51260,41310,39630,42720,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,57
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,952,422,522,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,772,062,222,0418,71
Pohľadávky z obchodného styku 282 807439 008505 876842 077464 149
Pohotová likvidita II. stupeň 3,794,703,035,984,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,58-3,408,58-40,24-2,15
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -19 605711,93-95,3221,58200,36
Pridaná hodnota 1 395 4461 709 2781 662 4461 386 2771 442 373
Primárna platobná neschopnosť 0,62160,45240,33370,19790,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,43810,49360,56780,32760,3654
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,57290,60840,76530,39080,4691
Rýchla likvidita I. stupeň 1,962,541,111,972,28
Služby 375 148190 480122 499121 134129 023
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 145 1021 430 6881 303 3501 759 8731 638 421
Spotreba materiálu… 786 786827 906810 632762 751788 990
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000021 7630,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 565 9802 887 6922 598 5772 270 1622 360 386
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 600160 0283 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 557 3802 727 6642 595 5772 270 1622 360 386
Účtovný cash flow -156 843341 725-112 67236 657594 270
Úročený dlh 0,00000,000021 7630,00000,0000
Úrokové krytie 80 1091 908805,88436,88202,83
Vlastné imanie 875 6991 160 620967 0171 475 0831 276 067
Všetky záväzky 269 403270 068336 333276 467362 321
Výsledok hospodárenia 643 802920 177956 371742 958785 319
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 643 802920 177956 371742 958785 319
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 501 689706 163740 037576 514598 625
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 706 163740 037576 514604 593360 698
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 640 864915 177951 368740 560777 972
Zásoby 6 3968 0358 6316 1094 331
Záväzky 269 403270 068336 333276 467362 321
Záväzky z obchodného styku 175 787198 624168 824166 6150,0000
Zisk pred zdanením 640 864915 177951 368740 560777 972
Zmena EBIT 0,69990,96131,280,95371,65
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 723173 4100,00000,00000,0000