EFTON, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 23 11818 50219 01919 23020 638
Bežná likvidita III. stupeň 7,054,925,815,703,84
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9222-1,16-1,05-0,7730-0,4289
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,474,324,953,511,19
Celkové tržby 20 94021 34020 94020 94020 940
Celkový dlh 3 6644 5073 6553 9115 759
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 941-16 242-16 203-11 841-6 382
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 94116 24216 20311 8416 382
Čistý cash flow 17 94116 24216 20311 8416 382
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 9106 6828 1898 2257 661
Čistý zisk 5 4595 2786 6476 6026 162
Čistý zisk v minulom roku 5 2786 6476 6026 1626 086
Cudzie zdroje -19 454-13 995-15 364-15 319-14 879
Daň z príjmov 1 4511 4041 5421 6231 499
Daň z príjmov v minulom roku 1 4041 5421 6231 4991 478
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 4511 4041 5421 6231 499
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 89,7538,1448,70128,80248,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000035,8236,5036,5036,50
Doba obratu aktív 402,96316,46331,52335,19359,74
Doba obratu pohľadávok 89,7538,1448,70128,80248,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,1764,3157,0258,8393,69
EBIT v minulom roku 6 6828 1898 2257 6617 564
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 9106 6828 1898 2257 661
EBITDA 6 8776 5678 0527 8897 756
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 8776 5678 0527 8897 756
Finančná páka 1,191,321,241,261,39
Finančné účty 17 94116 24216 20311 8416 382
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8415-0,7564-0,8078-0,7966-0,7210
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84150,75640,80780,79660,7210
Hrubá marža 0,80910,77710,79520,78350,7702
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 7726 4647 9507 7917 661
Krátkodobé pohľadávky 5 1492 2302 7947 38914 237
Krátkodobé záväzky 3 2803 7603 2713 3755 375
Náklady na predaný tovar 3 9984 7574 2894 5334 813
Obežný majetok 23 11818 50219 01919 23020 638
Obrat aktív 0,90581,151,101,091,01
Obrat obežného majetku 0,90581,151,101,091,01
Osobné náklady 9 7519 7078 3018 2138 093
Ostatné náklady na finančnú činnosť 105,00103,00102,0098,0095,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 4595 2786 6476 6026 162
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,34830,45330,52000,51880,5019
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,77610,87790,85190,61580,3092
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57560,58540,49850,50060,5018
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,85680,76110,77380,56550,3048
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,741,712,012,001,99
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,741,712,012,001,99
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,85680,76110,77380,56550,3048
Pohľadávky z obchodného styku 0,00002 0942 0942 0942 094
Pohotová likvidita II. stupeň 7,044,915,815,703,84
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,08-0,8617-0,9482-1,29-2,33
Pridaná hodnota 16 94216 58316 65116 40716 127
Rýchla likvidita I. stupeň 5,474,324,953,511,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,53280,68630,45390,49580,7425
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,53280,68630,45390,49580,7425
Služby 2 6533 3202 6203 0012 953
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 11818 50219 01919 23020 638
Spotreba materiálu… 1 3451 4371 6691 5321 860
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 94021 34020 94020 94020 940
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 94021 34020 94020 94020 940
Účtovný cash flow 17 94116 24216 20311 8416 382
Vlastné imanie 19 45413 99515 36415 31914 879
Všetky záväzky 3 6644 5073 6553 9115 759
Výsledok hospodárenia 6 8776 5678 0527 8897 756
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 8776 5678 0527 8897 756
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 4595 2786 6476 6026 162
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 2786 6476 6026 1626 086
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 9106 6828 1898 2257 661
Zásoby 28,0030,0022,000,000019,00
Záväzky 3 6644 5073 6553 9115 759
Zisk pred zdanením 6 9106 6828 1898 2257 661
Zmena EBIT 1,030,81600,99561,071,01