T&B SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 741 456966 601737 3041 206 2762 088 517
Aktivácia 6 4606 3246 4087 0476 161
Bankové úvery 0,00000,00000,000095 7900,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,163,981,991,531,77
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000095 7900,0000
Časové rozlíšenie aktív 8 6469 00815 80812 12814 514
Časové rozlíšenie pasív 640,002 1763 7120,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2535-0,51600,08472,61-0,3393
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,99521,42-0,0905-1,270,1969
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,35900,58281,313,402,51
Celkové tržby 2 708 7574 161 2474 594 6498 372 3369 520 989
Celkový dlh 195 702355 106416 551932 1281 494 129
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -438 059-576 268-261 858-192 916-1 004 784
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 438 059576 268261 858288 7061 004 784
Čistý cash flow -138 209314 410-26 848-716 078201 663
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 998,00339 15670 129-21 827183 498
Čistý zisk -21 314292 27942 892-159 788160 452
Čistý zisk v minulom roku 292 27942 892-159 788160 452296 421
Cudzie zdroje -545 114-609 319-317 041-274 148-594 388
Daň z príjmov 22 31246 85425 509137 89123 046
Daň z príjmov v minulom roku 46 85425 509137 89123 04621 874
Daň z príjmov z bežnej činnosti 22 31246 85425 509137 89123 046
Dlhodobé pohľadávky 10 84126 86330 94538 647122 366
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,0916,8317,7826,7026,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,9516,1715,1821,5623,36
Doba obratu aktív 100,8885,7859,2252,9780,62
Doba obratu pohľadávok 19,5619,2220,2628,4031,35
Doba obratu zásob 92,1376,9177,2388,31106,71
Doba splácania záväzkov 90,79148,88229,85493,821 070
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,8919,6323,8324,7839,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 12,8018,9074,6247,85363,95
EBIT v minulom roku 339 15670 129-21 827183 498318 570
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 998,00339 15670 129-21 827183 498
EBITDA 83 975441 214174 25781 511235 712
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 83 975441 214174 25781 511235 712
Efektívna daňová sadzba 22,360,13820,3729-6,300,1256
Finančná páka 1,361,592,334,403,51
Finančné účty 438 059576 268261 858288 7061 004 784
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7352-0,6304-0,4300-0,2273-0,2846
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73520,63040,43000,22730,2846
Hrubá marža 0,52170,71060,70870,76780,7852
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 82 889450 815178 89082 524232 393
Krátkodobé pohľadávky 132 944189 681221 331608 052689 925
Krátkodobé záväzky 138 871221 185296 727564 3541 024 001
Krytie dlhovej služby 131,21200,6432,031 1640,0000
Materiál 6 7568 3897 5677 27312 414
Nákladové úroky 0,000023,001 72870,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 23,001 72870,000,0000275,00
Náklady na predaný tovar 1 269 7441 155 6431 288 1851 883 1781 979 602
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 558 271542 279471 207417 136349 201
Neobežný majetok 10 05350 522107 658157 820154 833
Obežný majetok 722 757907 071613 8381 036 3281 919 170
Obrat aktív 3,624,256,166,894,53
Obrat neobežného majetku 266,8681,4142,2152,6761,07
Obrat obežného majetku 3,714,537,408,024,93
Obrat zásob 3,964,754,734,133,42
Odpisy 78 04494 59697 44295 59249 014
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 39 02247 29848 72147 79624 507
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 39 02247 29848 72147 79624 507
Osobné náklady 1 356 7722 555 6633 123 1206 390 3077 270 681
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 8864 8495 8796 5793 319
Ostatné záväzky z obchodného styku 19 57528 07796 32854 683348 200
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 56 730386 875140 334-64 196209 466
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,59080,59620,35520,23930,4811
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96020,86420,95910,99400,9725
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,535,456,9115,4121,41
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,161,041,011,03
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98481,121,010,99121,02
Pohľadávky z obchodného styku 95 218182 213188 992490 942605 281
Pohotová likvidita II. stupeň 4,153,471,661,381,67
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,94-1,9411,810,3828-2,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000013 670-15,54-10 2300,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,26390,36740,56500,77270,7154
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,35900,58281,313,402,51
Pridaná hodnota 1 413 0422 957 1503 256 2866 428 5797 476 188
Primárna platobná neschopnosť 0,20560,15410,50970,11140,5753
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,03910,47970,1353-0,58290,2699
Rýchla likvidita I. stupeň 3,142,580,87160,43730,9812
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,330,80482,3911,446,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,330,80482,3911,446,34
Služby 529 803420 284643 4191 251 8271 422 775
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 741 456966 601737 3041 206 2762 088 517
Spotreba materiálu… 188 130199 404179 967221 262213 787
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000095 7900,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 6 4600,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 685 1864 120 0184 549 7278 315 5539 455 790
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 4007 2255 2563 7960,0000
Tržby z predaja tovaru 680 123654 408575 261498 039427 929
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 002 6633 458 3853 969 2107 813 7189 027 861
Účtovný cash flow -138 209314 410-26 848-716 078201 663
Úročený dlh 0,00000,00000,000095 7900,0000
Úrokové krytie 0,000014 74640,58-311,810,0000
Vlastné imanie 545 114609 319317 041274 148594 388
Všetky záväzky 195 702355 106416 551932 1281 494 129
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,0000640,002 1760,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 640,001 5361 5360,00000,0000
Výsledok hospodárenia 6 884344 00576 016-15 580186 698
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 884344 00576 016-15 580186 698
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21 314292 27942 892-159 788160 452
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 292 27942 892-159 788160 452296 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 998,00339 13368 401-21 897183 498
Zásoby 140 913114 25999 704100 923102 095
Záväzky 195 702355 106416 551932 1281 494 129
Záväzky z obchodného styku 19 57528 07796 32854 683348 200
Zisk pred zdanením 998,00339 13368 401-21 897183 498
Zmena EBIT 0,00294,84-3,21-0,11900,5760
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 4479 8386 0555 2950,0000
Účtovné závierky