Zvolenská teplárenská, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 33 603 56028 628 11223 634 35030 278 14336 718 155
Aktivácia 10 5983 8196 5135 5927 577
Bankové úvery 2 322 0200,00000,00000,0000632 556
Bežná likvidita III. stupeň 0,92990,91190,95460,59890,3933
Bežné bankové úvery 561 8180,00000,00000,0000632 556
Časové rozlíšenie aktív 76 58881 77761 85062 54162 815
Časové rozlíšenie pasív 12 765 8388 136 3383 519 9056 961 76910 372 976
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,450,57460,27210,32820,4150
Celkové tržby 17 138 33419 305 59222 485 54822 834 42220 409 265
Celkový dlh 12 340 3437 477 8134 302 5535 761 0107 726 697
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 889 621-1 345 500-1 335 371-1 550 082-160 832
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 432 3991 345 5001 335 3711 550 082793 388
Čistý cash flow 86 89910 129-214 711756 694763 962
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 461 014-2 724 392-2 058 705-1 308 522425 721
Čistý zisk -4 516 581-2 797 931-1 743 472-1 063 118137 347
Čistý zisk v minulom roku -2 797 931-1 743 472-1 063 118137 34768 743
Cudzie zdroje -8 497 379-13 013 961-15 811 892-17 555 364-18 618 482
Daň z príjmov 34 43173 539-315 326-248 007272 391
Daň z príjmov v minulom roku 73 539-315 326-248 007272 391234 191
Daň z príjmov z bežnej činnosti 34 43173 539-315 326-248 007272 391
Dlhodobé bankové úvery 1 760 2020,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 72 1630,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 1 760 2020,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 345,44178,6557,5857,1550,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,1252,9854,1052,8447,62
Doba obratu aktív 802,41591,99461,37582,17712,54
Doba obratu pohľadávok 347,16178,6557,5857,1550,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 154,58105,2657,1278,63105,37
EBIT v minulom roku -2 724 392-2 058 705-1 308 522425 721356 260
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 461 014-2 724 392-2 058 705-1 308 522425 721
EBITDA 1 047 3732 213 33211 002 75811 705 5024 566 251
EBITDA marža 0,06110,11460,48930,51260,2237
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 047 3732 213 33211 002 75811 705 5024 566 251
Efektívna daňová sadzba -0,0077-0,02700,15320,18920,6648
Finančná páka 3,952,201,491,721,97
Finančné účty 1 432 3991 345 5001 335 3711 550 082793 388
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2529-0,4546-0,6690-0,5798-0,5071
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,25290,45460,66900,57980,5071
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 048 8412 203 62611 062 57011 700 5104 585 533
Krátkodobé pohľadávky 14 466 2688 639 1252 949 7622 972 1162 610 357
Krátkodobé záväzky 6 473 5615 090 2752 926 3184 089 5625 429 811
Krytie dlhovej služby 0,08190,27203,131,680,4395
Materiál 2 437 6671 994 5341 806 5872 034 2982 997 984
Nákladové úroky 21 1360,000093,002 60315 983
Nákladové úroky v minulom roku 0,000093,002 60315 98353 326
Náklady na predaný tovar 12 924 91214 622 32914 167 18014 067 96714 293 145
Neobežný majetok 13 926 20114 979 60316 947 30023 121 48729 520 037
Obežný majetok 19 600 77113 566 7326 625 2007 094 1157 135 303
Obrat aktív 0,45490,61660,79110,62700,5123
Obrat neobežného majetku 1,101,181,100,82100,6372
Obrat obežného majetku 0,77981,302,822,682,64
Odpisy 4 899 3004 927 85013 078 04313 007 3324 134 312
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 449 9132 463 9256 551 0666 500 3202 067 156
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 449 3872 463 9256 526 9776 507 0122 067 156
Osobné náklady 2 711 2522 604 3742 708 6122 793 4522 727 731
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000010 0186 5067 06615 270
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 227 7474 772 6292 687 9103 201 2895 056 775
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 382 7192 129 91911 334 57111 944 2144 271 659
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,140,91070,59860,56710,5989
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,87971,101,671,761,67
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,31340,37970,28660,31180,6637
Pohľadávky z obchodného styku 2 350 3442 562 0732 771 3992 747 9162 453 742
Pohotová likvidita II. stupeň 0,80680,76110,67430,41490,2109
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -97,78-1 28573,64-23,20-24,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,110,0000-2 309290,7047,80
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,450,57460,27210,32820,4150
Pridaná hodnota 2 385 0642 859 7264 524 6734 925 8924 554 422
Primárna platobná neschopnosť 2,651,860,96991,162,06
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,5315-0,2150-0,1103-0,06060,0074
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,783,380,39100,49221,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,783,380,39100,49221,69
Služby 1 855 7942 077 6361 614 9321 401 7891 606 658
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 603 56028 628 11223 634 35030 278 14336 718 155
Spotreba materiálu… 11 079 71612 548 51212 558 76112 671 77012 694 064
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 322 0200,00000,00000,0000632 556
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 10 5980,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 286 22417 651 25318 730 95318 984 22218 826 316
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 734,00156,0033 1591 03717 276
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 285 49017 651 09718 697 79418 983 18518 809 040
Účtovný cash flow 86 89910 129-214 711756 694763 962
Úročený dlh 2 322 0200,00000,00000,0000632 556
Úrokové krytie -211,060,0000-22 137-502,7026,64
Vlastné imanie 8 497 37913 013 96115 811 89217 555 36418 618 482
Všetky záväzky 12 340 3437 477 8134 302 5535 761 0107 726 697
Výnosy budúcich období dlhodobé 11 643 1411 284 01771 5723 550 5629 599 520
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 122 6976 852 1723 448 2793 411 207773 456
Výsledok hospodárenia -3 888 333-2 714 362-2 052 151-1 301 501440 942
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 888 333-2 714 362-2 052 151-1 301 501440 942
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 516 581-2 797 931-1 743 472-1 063 118137 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 797 931-1 743 472-1 063 118137 34768 743
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 482 150-2 724 392-2 058 798-1 311 125409 738
Zásoby 2 437 6671 994 5341 806 5872 034 2982 997 984
Záväzky 12 340 3437 477 8134 302 5535 761 0107 726 697
Záväzky z obchodného styku 6 227 7474 772 6292 687 9103 201 2895 056 775
Zisk pred zdanením -4 482 150-2 724 392-2 058 798-1 311 125409 738
Zmena EBIT 1,641,321,57-3,071,19
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 37 1400,000010 025708,008 273
Účtovné závierky