VKÚ, akciová spoločnosť

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 441 461429 670910 9371 038 4051 780 300
Aktivácia 6 1691 48121 97337 13554 880
Bankové úvery 0,00000,0000154 527309 096167 618
Bežná likvidita III. stupeň 2,081,780,64290,76941,26
Bežné bankové úvery 0,00000,0000154 527309 096167 618
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00002 751
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000309,000,0000956,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,51330,00410,0014-0,00040,0062
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,39200,46500,94901,322,20
Celkové tržby 234 615407 186381 817471 0610,0000
Celkový dlh 124 318136 373443 388589 8841 222 844
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -64 881-1 692153 376308 238165 268
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,1016-0,61040,04900,05500,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 64 8811 6921 151858,002 350
Čistý cash flow 63 189541,00293,00-85,002 350
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 30 094-246 23334 77142 400-226 465
Čistý zisk 23 847-248 56018 71825 918-246 304
Čistý zisk v minulom roku -248 56018 71825 918-133 898-14 675
Cudzie zdroje -317 143-293 297-467 240-448 521-556 500
Daň z príjmov 3 718960,006 9256 9090,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,006 9256 909-98 8590,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 718960,006 9256 9090,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,67178,2626,0643,0742,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,52163,3726,0643,0742,18
Doba obratu aktív 693,652 4381 2881 003419,63
Doba obratu pohľadávok 4,67178,2626,0643,0742,18
Doba obratu zásob 17 1657 9091 5812 9902 351
Doba splácania záväzkov 11 2115 1541 5541 771136,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 193,44752,58302,12202,3888,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 480,02404,41404,59613,480,0000
EBIT v minulom roku -246 23334 77142 400-223 67420 411
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 30 094-246 23334 77142 400-226 465
EBITDA 44 378189 40458 15067 8709 338
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 44 378189 40458 15067 8709 338
Finančná páka 1,391,461,952,323,20
Finančné účty 64 8811 6921 151858,002 350
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7184-0,6826-0,5129-0,4319-0,3126
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71840,68260,51290,43190,3126
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 50 166847 850127 661138 7505 350
Krátkodobé pohľadávky 2 97031 41618 42944 573178 964
Krátkodobé záväzky 123 109132 629213 646209 424377 542
Krytie dlhovej služby 17,55138,556,377,090,4707
Materiál 3 6995 1387 6076 64227 600
Nákladové úroky 2 5291 3679 1289 57319 839
Nákladové úroky v minulom roku 1 3679 1289 5739 08335 086
Náklady na predaný tovar 121 24773 164270 649245 4511 001 384
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 0089 39250 17643 16378 359
Neobežný majetok 185 123193 042674 031639 4461 091 416
Obežný majetok 256 338236 628236 906398 959686 133
Obrat aktív 0,52620,14970,28330,36370,8698
Obrat neobežného majetku 1,250,33320,38290,59071,42
Obrat obežného majetku 0,90620,27181,090,94672,26
Odpisy 16 456556 67857 75059 516232 705
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 228278 33928 87529 758232 705
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 228278 33928 87529 7580,0000
Osobné náklady 60 17861 863103 163128 5990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 298,00490,00761,001 4763 988
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 27110 40655 61972 5470,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 40 303308 11876 46885 434-13 599
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0752-0,84750,03010,0342-0,3401
Podiel EBIT k aktívam 0,0682-0,57310,03820,0408-0,1272
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0682-0,57310,03820,0408-0,1273
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0945-0,82900,04990,0511-0,1616
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,5419-7,00-8,230,97230,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 27,71-0,9411-0,24983,060,5401
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,85-0,1429-0,12151,030,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,45-0,0143-0,07790,70312,35
Pohľadávky z obchodného styku 2 87828 79118 42944 573178 964
Pohotová likvidita II. stupeň 0,55110,24960,05310,08760,3370
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,02-542,14-1 5955 277-236,81
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 24,990,39580,0321-0,00890,1185
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,28160,31740,48670,56810,6869
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,39200,46500,94901,322,20
Pridaná hodnota 111 050-8 839-12 536132 256547 144
Primárna platobná neschopnosť 1,830,36143,021,630,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0540-0,57850,02050,0250-0,1384
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0752-0,84750,04010,0578-0,4426
Rýchla likvidita I. stupeň 0,52700,01280,00310,00170,0043
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,800,72007,628,69130,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,800,72007,628,69130,95
Služby 101 24648 346101 504127 436212 799
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 441 461429 670910 9371 038 4051 780 300
Spotreba materiálu… 14 10913 55828 76462 472721 797
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000154 527309 096167 618
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 235 340393 793293 249413 8851 548 528
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 043329 46835 13636 1780,0000
Tržby z predaja tovaru 115,00557,0053 54954 567127 003
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 232 18263 768204 564323 1401 421 525
Účtovný cash flow 63 189541,00293,00-85,002 350
Úročený dlh 0,00000,0000154 527309 096167 618
Úrokové krytie 11,90-180,133,814,43-11,42
Vlastné imanie 317 143293 297467 240448 521556 500
Všetky záväzky 124 318136 373443 388589 8841 222 844
Výsledok hospodárenia 30 392-245 74335 53643 902-235 364
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30 392-245 74335 53643 902-235 364
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 847-248 56018 71825 918-246 304
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -248 56018 71825 918-133 898-14 675
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 27 565-247 60025 64332 827-259 407
Zásoby 188 487203 520217 326353 528504 819
Záväzky 124 318136 373443 388589 8841 222 844
Záväzky z obchodného styku 5 27110 40655 61972 5470,0000
Zisk pred zdanením 27 565-247 60025 64332 827-259 407
Zmena EBIT -0,1222-7,080,8201-0,1896-11,10
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -8 053-3 349-112 178-49 515-43 309
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -8 053-3 349-112 178-49 515-43 309
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 573,00207 9370,0000630,0011 997