AgroFoods, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 433 311475 102470 016777 186711 943
Bankové úvery 53 70473 98030 98228 48832 238
Bežné bankové úvery 53 70473 98030 98228 48832 238
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000080,00545,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00008 731
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,501,160,90061,991,92
Celkové tržby 222 236150 769525 786280 1100,0000
Celkový dlh 259 854255 196222 723517 014462 711
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 70 09793 81940 20233 16475 237
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 155,00164,002 1072 2923 335
Čistý cash flow 155,00164,002 1071 7643 335
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -25 916-22 67711 01331 12332 240
Čistý zisk -46 449-32 386-12 8803 8209 468
Čistý zisk v minulom roku -32 386-5 4723 82017 961-16 781
Cudzie zdroje -173 457-219 906-247 293-260 172-240 501
Daň z príjmov 10 458960,0011 062960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,003 654960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 458960,0011 062960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 80,9868,0658,0238,2048,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 75,7667,4853,2031,3441,82
Doba obratu aktív 1 6261 169860,891 051792,24
Doba obratu pohľadávok 80,9868,0658,0238,2048,61
Doba obratu zásob 0,00001 7501 2742 154184,23
Doba splácania záväzkov 0,000019 45413 83760 602303,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 708,12394,73303,99599,22121,59
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00006 7548 13510 4300,0000
EBIT v minulom roku -22 67711 01331 12344 1862 165
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -25 916-22 67711 01331 12332 240
EBITDA 69 45455 163351 832170 356150 590
EBITDA marža 0,31250,36590,66920,60820,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 69 45455 163351 832170 356150 590
Efektívna daňová sadzba -0,2906-0,0305-6,080,20080,0000
Finančná páka 2,502,161,902,992,96
Finančné účty 155,00164,002 1072 2923 335
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4003-0,4629-0,5261-0,3348-0,3378
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40030,46290,52610,33480,3378
Hrubá marža 0,26200,62770,22540,58230,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 218 97554 178451 273176 444150 225
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43560,33760,35310,57020,1535
Krátkodobé finančné výpomoci 16 54820 00311 3276 96846 334
Krátkodobé pohľadávky 21 58427 65231 67628 25243 683
Krátkodobé záväzky 188 731160 379165 967443 143109 262
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 17055 68197 5800,00000,0000
Krytie dlhovej služby 6,896,3127,426,474,78
Materiál 0,00000,00000,00009 8866 121
Nákladové úroky 10 0758 74912 83126 34322 772
Nákladové úroky v minulom roku 8 74912 83126 34325 26518 946
Náklady na predaný tovar 39 05753 66980 752106 827131 269
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00003 0094 3782 66921 155
Neobežný majetok 390 615432 861420 948730 810653 702
Obežný majetok 42 69642 24149 06846 29657 696
Obrat neobežného majetku 0,24900,34260,47340,36940,5018
Obrat obežného majetku 2,283,514,065,835,69
Obrat zásob 0,00000,20860,28640,16941,98
Odpisy 120 11876 73884 170142 140117 115
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 120 11876 73884 17071 070117 115
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,000071 0700,0000
Osobné náklady 24 75026 85831 95158 8220,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 479,001 151581,00583,00367,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000022,005,002,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000076 2700,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 73 66944 35271 290145 960126 583
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000031,4527,0761,111,50
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,353,523,712,770,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,40190,91351,020,81161,68
Pohľadávky z obchodného styku 20 19227 41729 04723 17937 580
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 119-1 341-117,37-147,49-72,11
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59970,53710,47390,66520,6499
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,501,160,90061,991,92
Pridaná hodnota 58 22494 631118 526163 101196 737
Primárna platobná neschopnosť 0,30562,033,363,290,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,744,630,63303,033,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,744,630,63303,033,07
Služby 12 62624 49535 35564 19749 979
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 433 311475 102470 016777 186711 943
Spotreba materiálu… 26 43126 16541 01939 96160 135
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 70 25293 98342 30935 45678 572
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 172 281148 383249 278273 261328 006
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 75 00083,0050 0003 3330,0000
Tržby z predaja tovaru 100,003 4183 4771 30021 199
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 97 181144 882195 801268 628306 807
Účtovný cash flow 155,00164,002 1071 7643 335
Úročený dlh 70 25293 98342 30935 45678 572
Úrokové krytie -2,57-2,590,85831,181,42
Vlastné imanie 173 457219 906247 293260 172240 501
Všetky záväzky 259 854255 196222 723517 014462 711
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00008 731
Výsledok hospodárenia -25 906-21 52511 60431 54933 473
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -25 906-21 52511 60431 54933 473
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -46 449-32 386-12 8803 8209 468
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -32 386-5 4723 82017 961-16 781
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -35 991-31 426-1 8184 7809 468
Zásoby 20 95714 42515 28515 75210 678
Záväzky 259 854255 196222 723517 014462 711
Záväzky z obchodného styku 6 17055 68197 58076 2700,0000
Zisk pred zdanením -35 991-31 426-1 8184 7809 468
Zmena EBIT 1,14-2,060,35390,704414,89
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 50 24233,00306 0580,00002,00