MBB a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 39 746 91236 373 59635 591 44439 962 31824 845 386
Bankové úvery 2 025 7732 766 5242 798 5382 615 1963 560 820
Bežná likvidita III. stupeň 1,061,161,110,13680,2191
Bežné bankové úvery 338 614381 963416 8642 615 196743 256
Časové rozlíšenie aktív 14 03910 35055 74347 52162 077
Časové rozlíšenie pasív 7 713 8703 586 2992 146 8912 377 4411 535 193
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,36661,14-0,04470,03850,0920
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,16540,19340,21360,23220,5094
Celkové tržby 4 917 1573 435 9503 988 1655 636 4661 799 341
Celkový dlh 4 545 8025 313 2735 887 2257 081 6747 866 940
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -359 713865 2662 410 3242 160 0253 207 476
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0027-0,0242-0,06350,0129-0,6258
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 385 4861 901 258388 214455 171353 344
Čistý cash flow 484 2281 513 044-66 957101 827252 034
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 176 548-57 753-819 198665 884-1 090 880
Čistý zisk 13 216-83 305-253 22572 830-1 126 033
Čistý zisk v minulom roku -83 305-253 22572 830-1 126 0338 518
Cudzie zdroje -27 487 240-27 474 024-27 557 328-30 503 203-15 443 253
Daň z príjmov 92 836-57 023-662 123429 433-118 548
Daň z príjmov v minulom roku -57 023-662 123429 433-118 54877 996
Daň z príjmov z bežnej činnosti 92 836-57 023-662 123429 433-118 548
Dlhodobé bankové úvery 1 687 1592 384 5612 381 6740,00002 817 564
Dlhodobý dlh 1 687 1592 384 5612 381 6740,00002 817 564
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 454,3264,6364,85101,63338,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,5956,2357,3379,76125,28
Doba obratu aktív 3 8124 9745 0847 49612 306
Doba obratu pohľadávok 454,3264,6364,85101,63338,81
Doba obratu zásob 970,6226 3503 4700,00000,0000
Doba splácania záväzkov 451,819 3131 4340,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 126,69182,10214,19495,861 357
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 196,806 772912,030,00000,0000
EBIT v minulom roku -57 753-819 198665 884-1 090 880272 190
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 176 548-57 753-819 198665 884-1 090 880
EBITDA 2 071 6951 827 8101 763 8142 043 928-73 223
EBITDA marža 0,42130,53200,44230,3626-0,0407
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 071 6951 827 8101 763 8142 043 928-73 223
Efektívna daňová sadzba 0,87540,40640,72340,85500,0953
Finančná páka 1,451,321,291,311,61
Finančné účty 2 385 4861 901 258388 214455 171353 344
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6916-0,7553-0,7743-0,7633-0,6216
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69160,75530,77430,76330,6216
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 671 5122 023 5623 172 2047 196 9191 248 490
Krátkodobé pohľadávky 4 737 211472 608454 024541 783684 060
Krátkodobé záväzky 1 320 9901 331 6261 499 4682 643 3572 739 655
Krytie dlhovej služby 0,26610,49820,78630,8044-0,0434
Nákladové úroky 70 49682 57596 150163 621153 701
Nákladové úroky v minulom roku 82 57596 150163 621153 701185 676
Náklady na predaný tovar 2 244 8431 484 0531 684 9491 245 069144 285
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 067 17252 191381 5570,00000,0000
Neobežný majetok 29 772 31530 221 67631 065 75738 917 84323 745 905
Obežný majetok 9 960 5586 141 5704 469 944996 9541 037 404
Obrat obežného majetku 0,38210,43460,57171,950,7104
Odpisy 1 990 2101 901 4802 691 2602 112 1281 236 269
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 990 299945 9341 719 5291 056 064707 567
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 999 911955 546971 7311 056 064528 702
Osobné náklady 855 348737 986653 390692 344253 483
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 9318 73625 8887 7512 327
Ostatné záväzky z obchodného styku 575 382968 300953 3971 973 9341 492 862
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 003 4261 818 1752 438 0352 184 958110 236
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54790,62270,75080,98810,4277
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,4622,712,280,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,831,611,331,012,34
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,54860,44900,26020,24980,3978
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,12720,5669-0,02620,05230,3420
Pohľadávky z obchodného styku 527 540411 213401 323425 191252 936
Pohotová likvidita II. stupeň 0,76140,44990,22100,13680,2191
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -56,77-18,16411,57-299,56-61,27
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,8718,32-0,69640,62231,64
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,16540,19340,21360,23220,5094
Pridaná hodnota 1 561 0301 185 121870 296700 695592 648
Primárna platobná neschopnosť 1,092,352,384,645,90
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,192,913,343,46-107,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,192,913,343,46-107,44
Služby 554 5451 077 925977 640928 585133 836
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 746 91236 373 59635 591 44439 962 31824 845 386
Spotreba materiálu… 623 126353 937325 752316 48410 449
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 025 7732 766 5242 798 5382 615 1963 560 820
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 122 7332 771 4183 272 3854 526 1351 398 953
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 11 9860,00001,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 304 874102 244717 1392 580 371662 020
Tržby z predaja tovaru 1 160 57964 965148 1220,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 645 2942 604 2092 407 1231 945 764736 933
Účtovný cash flow 484 2281 513 044-66 957101 827252 034
Úročený dlh 2 025 7732 766 5242 798 5382 615 1963 560 820
Úrokové krytie 2,50-0,6994-8,524,07-7,10
Vlastné imanie 27 487 24027 474 02427 557 32830 503 20315 443 253
Všetky záväzky 4 545 8025 313 2735 887 2257 081 6747 866 940
Výnosy budúcich období dlhodobé 7 570 0083 452 1892 013 7942 241 8931 429 376
Výnosy budúcich období krátkodobé 143 862134 110133 097135 548105 817
Výsledok hospodárenia 174 589-48 973-781 260673 610-1 068 593
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 174 589-48 973-781 260673 610-1 068 593
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 216-83 305-253 22572 830-1 126 033
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -83 305-253 22572 830-1 126 0338 518
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 106 052-140 328-915 348502 263-1 244 581
Zásoby 2 837 8613 767 7043 627 7060,00000,0000
Záväzky 4 545 8025 313 2735 887 2257 081 6747 866 940
Záväzky z obchodného styku 575 382968 300953 3971 973 9341 492 862
Zisk pred zdanením 106 052-140 328-915 348502 263-1 244 581
Zmena EBIT -3,060,0705-1,23-0,6104-4,01
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 211 77077 547570 9531 838 561421 121
Účtovné závierky