Hriňovská energetická, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 339 1063 832 6014 355 1124 769 8825 269 939
Bankové úvery 469 460728 499958 2491 123 6911 313 955
Bežné bankové úvery 159 667292 866334 537311 901314 086
Časové rozlíšenie aktív 3 3506 02513 32114 18012 650
Časové rozlíšenie pasív 1 420 8131 663 4851 931 5282 165 5922 460 459
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,271,591,972,202,55
Celkové tržby 1 861 2001 984 1182 211 2112 298 3522 100 718
Celkový dlh 1 074 9921 332 9271 606 9851 791 2882 018 749
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 449 757657 636919 0481 052 0141 277 871
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 70370 86339 20171 67736 084
Čistý cash flow -51 16031 662-32 47635 5933 190
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 37 03858 97147 98275 424134 763
Čistý zisk 7 11219 5903 59722 27163 863
Čistý zisk v minulom roku 19 5903 59722 27163 86317 251
Cudzie zdroje -843 301-836 189-816 599-813 002-790 731
Daň z príjmov 2 2382 8802 8806 97417 014
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8806 97417 0146 497
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 2382 8802 8806 97417 014
Dlhodobé bankové úvery 309 793435 633623 712811 790999 869
Dlhodobý dlh 309 793435 633623 712811 790999 869
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,1949,5353,8938,4744,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,8849,5352,4436,3844,44
Doba obratu aktív 765,64830,65883,91894,711 087
Doba obratu pohľadávok 52,1949,5353,8938,4744,50
Doba obratu zásob 317,27259,47273,57297,27313,91
Doba splácania záväzkov 505,57411,23465,73668,06667,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,3947,3755,6469,0072,35
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 404,43338,74397,24389,46370,82
EBIT v minulom roku 58 97147 98275 424134 76390 729
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 37 03858 97147 98275 424134 763
EBITDA 915 542970 230946 4571 045 9151 046 237
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 915 542970 230946 4571 045 9151 046 237
Finančná páka 3,964,585,335,876,66
Finančné účty 19 70370 86339 20171 67736 084
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 997 8521 042 359999 4031 068 5821 158 824
Krátkodobé pohľadávky 227 616228 524265 510205 097215 697
Krátkodobé záväzky 215 419218 542274 162367 848350 715
Krytie dlhovej služby 0,63400,57280,48270,47620,4202
Materiál 17 34320 45815 82613 27610 909
Nákladové úroky 27 68836 50141 50546 17953 886
Nákladové úroky v minulom roku 36 50141 50546 17953 88666 981
Náklady na predaný tovar 1 162 3501 221 1461 453 9201 492 4161 296 643
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 155 524193 972214 864200 977191 790
Neobežný majetok 2 953 2523 389 2983 876 0374 315 2444 801 735
Obežný majetok 382 504437 278465 754440 458455 554
Obrat neobežného majetku 0,53900,49690,46400,45090,3685
Obrat obežného majetku 4,163,853,864,423,88
Obrat zásob 1,151,411,331,231,16
Odpisy 862 242876 266878 416969 730970 044
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 431 121438 133439 208484 865485 022
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 431 121438 133439 208484 865485 022
Osobné náklady 155 351177 691204 758207 400157 514
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 5103 9654 2784 00110 615
Ostatné záväzky z obchodného styku 172 323180 018233 842214 444194 850
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 869 354895 856882 013992 0011 033 907
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,36170,38380,59440,45740,3332
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,762,391,602,262,46
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,762,611,682,193,00
Pohľadávky z obchodného styku 226 247228 511258 362193 945215 434
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 16,48-26,4125,14-22,84-247,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,850,8674-0,78250,77080,0592
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,271,591,972,202,55
Pridaná hodnota 429 480462 961344 470453 474472 710
Primárna platobná neschopnosť 0,76170,78780,90511,110,9045
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,171,371,701,711,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,171,371,701,711,93
Služby 441 843468 258614 484381 614296 358
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 339 1063 832 6014 355 1124 769 8825 269 939
Spotreba materiálu… 564 983558 916624 572909 825808 495
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 469 460728 499958 2491 123 6911 313 955
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 635 7401 722 1541 827 0021 993 3521 887 557
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000034 12856 603
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 43 91038 04728 61213 33461 601
Tržby z predaja tovaru 195 046233 991265 449249 181236 457
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 396 7841 450 1161 532 9411 696 7091 532 896
Účtovný cash flow -51 16031 662-32 47635 5933 190
Úročený dlh 469 460728 499958 2491 123 6911 313 955
Úrokové krytie 1,341,621,161,632,50
Vlastné imanie 843 301836 189816 599813 002790 731
Všetky záväzky 1 074 9921 332 9271 606 9851 791 2882 018 749
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 192 5281 427 2591 656 9931 903 6752 150 358
Výnosy budúcich období krátkodobé 223 761230 117262 254246 683285 506
Výsledok hospodárenia 42 82163 02452 35484 176112 108
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 42 82163 02452 35484 176112 108
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 11219 5903 59722 27163 863
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 19 5903 59722 27163 86317 251
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 35022 4706 47729 24580 877
Zásoby 135 185137 891161 043163 684164 944
Záväzky 1 074 9921 332 9271 606 9851 791 2882 018 749
Záväzky z obchodného styku 172 323180 018233 842214 444194 850
Zisk pred zdanením 9 35022 4706 47729 24580 877
Zmena EBIT 0,62811,230,63620,55971,49
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 54 38968 98744 2995 34325 686

Činnosti firmy
Výroba a rozvod stlačeného vzduchu
Úprava a rozvod úžitkovej vody
Čistenie odpadových vôd v rozsahu voľných živností
Nákup, spracovanie, skladovanie a predaj biomasy na energetické účely
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním upratovacích služieb
Projektovanie , montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej..
Realizácia sadovníckych úprav v okolí rodinných domov, záhrad a parkov
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení
Zámočníctvo
Prípravné práce k realizácii stavby
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Upratovacie služby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Reklamná, propagačná a marketingová činnosť
Vodoinštalatérstvo
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Kúrenárske práce
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľných činností
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
Výkon činnosti energetického audítora
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Montáž určených meradiel : merače pretečeného množstva vody - na studenú..