LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 890 774 689903 066 083901 427 418902 869 723860 763 086
Aktivácia 5 109 9568 746 0574 009 4583 514 6105 794 068
Bežná likvidita III. stupeň 0,92561,051,041,081,61
Časové rozlíšenie aktív 1 333 9531 313 541906 148947 854900 163
Časové rozlíšenie pasív 46 663 76552 162 33657 387 29357 035 84628 647 993
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4259-0,22930,6436-0,67190,2110
Celkové tržby 238 762 027256 560 511234 248 084227 963 039223 761 276
Celkový dlh 88 538 39192 067 73683 485 88185 795 81671 939 288
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 346 963-34 846 309-42 284 861-22 106 824-47 143 317
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 346 96334 846 30942 284 86122 106 82447 143 317
Čistý cash flow -13 499 346-7 438 55220 178 037-25 036 4936 037 375
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 047 3646 752 5099 305 2908 562 78410 331 458
Čistý zisk 3 030 0345 231 8967 522 3117 281 1927 790 209
Čistý zisk v minulom roku 5 231 8967 522 3117 281 1927 790 2099 095 753
Cudzie zdroje -755 572 533-758 836 011-760 554 244-760 038 061-760 175 805
Daň z príjmov 1 017 3301 520 6131 782 9791 281 5922 541 248
Daň z príjmov v minulom roku 1 520 6131 782 9791 281 5922 541 2482 937 025
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 017 3301 520 6131 782 9791 281 5922 541 248
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,4940,7743,9292,6836,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,4739,0537,3939,5435,00
Doba obratu aktív 1 4651 4001 4601 5061 461
Doba obratu pohľadávok 35,4940,7743,9292,6836,21
Doba obratu zásob 339 346339 732306 057171 736356 077
Doba splácania záväzkov 380 412418 831429 938276 291449 612
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 52,1450,2850,7662,1748,58
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 232 945268 043290 068205 643281 936
EBIT v minulom roku 6 752 5099 305 2908 562 78410 331 45812 032 779
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 047 3646 752 5099 305 2908 562 78410 331 458
EBITDA 41 393 18043 439 22344 045 13934 930 28435 969 591
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 41 393 18043 439 22344 045 13934 930 28435 969 591
Finančná páka 1,181,191,191,191,13
Finančné účty 21 346 96334 846 30942 284 86122 106 82447 143 317
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8482-0,8403-0,8437-0,8418-0,8831
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84820,84030,84370,84180,8831
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 45 609 51246 133 72344 631 51540 490 07641 984 496
Krátkodobé pohľadávky 21 574 94426 300 60727 121 64955 545 53321 327 142
Krátkodobé záväzky 31 698 25832 437 02631 350 17137 262 91528 616 255
Krytie dlhovej služby 0,88730,83300,76760,61261,26
Materiál 1 799 5631 806 3561 433 5961 196 8421 206 235
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001,00001,0000
Náklady na predaný tovar 118 061 093126 361 129119 134 833118 801 522117 416 287
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 30 41428 26826 61549 22723 231
Neobežný majetok 818 242 453814 294 552808 797 752801 107 766768 729 385
Obežný majetok 71 198 28387 457 99091 723 518100 814 10391 133 538
Obrat obežného majetku 3,122,692,462,172,36
Odpisy 39 023 54937 809 22734 881 65528 479 35428 087 602
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 015 02918 919 36317 401 96014 194 30813 405 872
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 008 52018 889 86417 479 69514 285 04614 681 730
Osobné náklady 78 589 76778 223 69174 926 16270 573 47568 115 035
Ostatné náklady na finančnú činnosť 40 83242 28332 97430 93646 964
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4,00205,00324,000,00002 301
Ostatné záväzky z obchodného styku 19 238 26920 660 56421 068 09227 524 32017 944 271
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 42 053 58343 041 12342 403 96635 760 54635 877 811
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75690,71690,70500,70610,6981
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3 4143 8603 9932 0304 200
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,321,391,421,421,43
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88280,94040,96781,011,01
Pohľadávky z obchodného styku 19 740 08725 190 16923 088 54223 699 14420 615 080
Pohotová likvidita II. stupeň 0,56480,73830,79240,83351,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 55,97102,01-37,6930,36-125,91
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00006 037 375
Pridaná hodnota 103 834 269109 120 527106 273 19899 951 63297 575 697
Primárna platobná neschopnosť 0,98330,82410,91611,170,8704
Rýchla likvidita I. stupeň 0,27240,41190,47650,23440,8233
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,142,121,902,462,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,142,121,902,462,00
Služby 104 963 189115 538 319102 291 727104 003 61799 147 350
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 890 774 689903 066 083901 427 418902 869 723860 763 086
Spotreba materiálu… 20 141 35823 143 44819 756 98418 814 48020 616 809
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 5 109 9560,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 224 023 876236 847 231225 725 962221 554 155218 021 768
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 128 5801 368 289309 5132 795 3643 029 784
Tržby z predaja tovaru 53 07547 70350 35368 22741 537
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 221 842 221235 431 239225 366 096218 690 564214 950 447
Účtovný cash flow -13 499 346-7 438 55220 178 037-25 036 4936 037 375
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000010 331 458
Vlastné imanie 755 572 533758 836 011760 554 244760 038 061760 175 805
Všetky záväzky 88 538 39192 067 73683 485 88185 795 81671 939 288
Výnosy budúcich období dlhodobé 39 798 17745 687 51051 720 53554 887 48327 508 373
Výnosy budúcich období krátkodobé 6 852 7006 457 5395 659 2812 135 2711 132 249
Výsledok hospodárenia 4 078 2196 771 0259 308 6158 578 77010 330 993
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 078 2196 771 0259 308 6158 578 77010 330 993
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 030 0345 231 8967 522 3117 281 1927 790 209
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 231 8967 522 3117 281 1927 790 2099 095 753
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 047 3646 752 5099 305 2908 562 78410 331 457
Zásoby 28 276 37626 311 07422 317 00823 161 74622 663 079
Záväzky 88 538 39192 067 73683 485 88185 795 81671 939 288
Záväzky z obchodného styku 19 410 37120 758 97921 151 15627 734 72317 944 271
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 172 10298 41583 064210 4030,0000
Zisk pred zdanením 4 047 3646 752 5099 305 2908 562 78410 331 457
Zmena EBIT 0,59940,72571,090,82880,8586
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 963 9123 602 849-1 068 965551 192-3 422 965
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 963 9123 602 849-1 068 965551 192-3 422 965
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 419 992227 260164 382667 524580 780
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby.
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít v oblasti lesníctva a drevárstva
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Prenájom hnuteľných vecí
PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie vodohospodárskych..
Prenájom nehnuteľných vecí.
Upratovacie práce.
Prevádzkovanie ubytovacích zariadení s poskytovaním ubytovacích služieb
Mäsiarstvo a údenárstvo.
Prevádzkovanie strelnice.
Prevádzka múzea
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu..
PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie technologického..
Stolárske práce.
Približovanie dreva
Porez guľatiny
Zemné výkopové práce
Oprava motorových vozidiel.
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
Automatizované spracovanie dát
Prevádzkovanie knižnice
PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie technologických..
Pohostinská činnosť.
Reklamná a propagačná činnosť
Kovoobrábanie.
Výroba nástrojov.
Vydavateľská činnosť v oblasti lesníctva a drevárstva
Budovanie náučných chodníkov, odpočívadiel, besiedok a posedov
PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie technického..
Zámočnícke práce.
Geodetické a kartografické práce.
Preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami
Výroba hroznového vína
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej..
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Pilčícke práce
Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Oprava a údržba lesných kolesových traktorov, poľnohospodárskych a stavebných..
Opravy kancelárskej a reprodukčenej techniky
PROJEKTOVANIE STAVIEB- Lesné cesty- Technológia drevoskladov.
PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie technického..
Vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov
Vykonávanie trhacích prác.
PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie vodohospodárskych..
PROJEKTOVANIE STAVIEB Projektovanie dopravnych..
Inžinierska činnosť v stavebníctve: - obstarávanie..