PRIME SERVICE, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 108 80187 91887 88386 63180 501
Bankové úvery 14 1580,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,830,40340,42680,44140,5071
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,094,084,293,733,00
Celkové tržby 69 947114 965172 765184 621147 059
Celkový dlh 95 34870 62171 27168 32660 390
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 10 750-516,00-555,00-2 528-255,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 408516,00555,002 528255,00
Čistý cash flow 3 408516,00555,002 528255,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 817,005 9495 0467 28412 162
Čistý zisk 214,004 6583 9735 6669 472
Čistý zisk v minulom roku 4 6583 9735 6669 47210 167
Cudzie zdroje -13 453-17 297-16 612-18 305-20 111
Daň z príjmov 297,001 2911 0731 6182 690
Daň z príjmov v minulom roku 1 2911 0731 6182 6902 872
Daň z príjmov z bežnej činnosti 297,001 2911 0731 6182 690
Dlhodobé bankové úvery 14 1580,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 59 93059 43057 46556 47249 880
Dlhodobý dlh 14 1580,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 136,0076,4052,7546,9368,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 114,3165,5024,2827,1354,24
Doba obratu aktív 567,83279,13185,67171,27199,80
Doba obratu pohľadávok 448,77265,09174,15158,58191,97
Doba obratu zásob 85,9831,8825,0814,3711,59
Doba splácania záväzkov 209,10576,21365,05252,25241,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 63,58224,21150,57135,08149,89
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 86,1736,5647,7544,6948,45
EBIT v minulom roku 5 9495 0467 28412 16213 039
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 817,005 9495 0467 28412 162
EBITDA 5 6866 1215 1887 46712 269
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 6866 1215 1887 46712 269
Efektívna daňová sadzba 0,58120,21700,21260,22210,2212
Finančná páka 8,095,085,294,734,00
Finančné účty 3 408516,00555,002 528255,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 6165 9495 0467 28412 162
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,11200,80330,81100,78870,7502
Krátkodobé pohľadávky 26 05824 06524 96723 74027 466
Krátkodobé záväzky 12 18270 62171 27168 32660 390
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 0204 4819 32212 10412 121
Krytie dlhovej služby 18,580,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 306,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 59 582108 647167 512176 972134 726
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 21 26544 73571 26298 86691 320
Neobežný majetok 14 3960,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 94 40587 91887 88386 63180 501
Obrat aktív 0,64281,311,972,131,83
Obrat neobežného majetku 4,860,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,74081,311,972,131,83
Obrat zásob 4,2511,4514,5625,4131,49
Odpisy 4 7990,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 7990,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 70,00172,00142,00183,00107,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 0134 6583 9735 6669 472
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00850,34390,30380,39790,6047
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,160,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 21 90320 63211 49213 72221 854
Pohotová likvidita II. stupeň 2,420,34810,35810,38450,4590
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,95-33,52-29,93-7,24-78,87
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 11,140,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87640,80330,81100,78870,7502
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,094,084,293,733,00
Pridaná hodnota 10 3556 3185 2537 64912 333
Primárna platobná neschopnosť 0,22920,21720,81120,88210,5546
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,7711,5413,749,154,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,7711,5413,749,154,92
Služby 10 34016 95329 88923 9309 293
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 108 80187 91887 88386 63180 501
Spotreba materiálu… 27 97746 95966 36154 17634 113
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 14 1580,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 69 937114 965172 765184 621147 059
Tržby z predaja tovaru 21 70246 38572 529100 25195 633
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 23568 580100 23684 37051 426
Účtovný cash flow 3 408516,00555,002 528255,00
Úročený dlh 14 1580,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 2,670,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 13 45317 29716 61218 30520 111
Všetky záväzky 95 34870 62171 27168 32660 390
Výsledok hospodárenia 887,006 1215 1887 46712 269
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 887,006 1215 1887 46712 269
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 214,004 6583 9735 6669 472
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 6583 9735 6669 47210 167
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 511,005 9495 0467 28412 162
Zásoby 5 0093 9074 8963 8912 900
Záväzky 95 34870 62171 27168 32660 390
Záväzky z obchodného styku 5 0204 4819 32212 10412 121
Zisk pred zdanením 511,005 9495 0467 28412 162
Zmena EBIT 0,13731,180,69280,59890,9327