DRU a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 932 9626 586 4295 993 5705 639 1585 611 992
Aktivácia 10 2999 44410 49311 69820 206
Bežná likvidita III. stupeň 4,672,753,645,294,11
Časové rozlíšenie aktív 15 35317 86920 1766 52821 751
Časové rozlíšenie pasív 426 078594 712279 370120 948187 915
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,96-0,0396-0,39951,22-0,4198
Celkové tržby 7 320 2637 469 8847 098 2776 834 9696 338 225
Celkový dlh 1 566 1851 289 0861 170 0401 221 0441 338 488
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 986 609-1 544 843-1 577 595-1 860 756-1 223 802
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 986 6091 544 8431 577 5951 860 7561 223 802
Čistý cash flow 1 441 766-32 752-283 161636 954-206 568
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 430 683328 419458 548404 378380 501
Čistý zisk 338 067258 472346 994311 577296 673
Čistý zisk v minulom roku 258 472346 994311 577296 673282 681
Cudzie zdroje -4 940 699-4 702 631-4 544 160-4 297 166-4 085 589
Daň z príjmov 92 61669 930111 51892 80183 792
Daň z príjmov v minulom roku 69 930111 51892 80183 79280 415
Daň z príjmov z bežnej činnosti 92 61669 930111 51892 80183 792
Dlhodobé pohľadávky 289 482185 325156 557186 587182 868
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,2192,7184,0860,9968,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,8957,6971,7358,7450,59
Doba obratu aktív 356,18328,97312,94308,09328,74
Doba obratu pohľadávok 57,08101,9792,2671,1878,95
Doba obratu zásob 798 8861 117 035888 967942 118258 502
Doba splácania záväzkov 879 6251 888 7881 616 9361 151 874331 985
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,0141,3537,0128,6228,82
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 247 1301 415 4751 224 231672 027186 705
EBIT v minulom roku 328 419458 548404 378380 501363 096
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 430 683328 419458 548404 378380 501
EBITDA 1 661 8091 830 1001 817 4251 826 0461 558 682
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 661 8091 830 1001 817 4251 826 0461 558 682
Finančná páka 1,401,401,321,311,37
Finančné účty 2 986 6091 544 8431 577 5951 860 7561 223 802
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7126-0,7140-0,7582-0,7620-0,7280
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71260,71400,75820,76200,7280
Hrubá marža 0,53810,46490,44590,44800,4407
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 699 8151 849 1941 862 8191 831 4861 564 134
Krátkodobé pohľadávky 821 6421 856 1381 610 4011 116 2831 164 914
Krátkodobé záväzky 486 806827 962708 794523 866492 065
Krytie dlhovej služby 3,923,107,0917,759,19
Materiál 299 020320 079247 501265 403249 963
Nákladové úroky 0,000017,0036,000,000036,00
Nákladové úroky v minulom roku 17,0036,000,000036,000,0000
Náklady na predaný tovar 3 166 0043 835 6323 821 4613 618 5433 437 807
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 202,00160,00160,00166,00541,00
Neobežný majetok 2 377 7532 492 5952 237 1652 040 5342 635 507
Obežný majetok 4 539 8564 075 9653 736 2293 592 0962 954 734
Obrat aktív 1,021,111,171,181,11
Obrat neobežného majetku 2,992,933,123,272,36
Obrat obežného majetku 1,561,791,871,862,11
Odpisy 1 256 0341 508 3341 379 7061 427 6421 192 840
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 628 017754 167689 853713 821596 420
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 628 017754 167689 853713 821596 420
Osobné náklady 2 430 3502 459 5162 145 0472 009 0681 823 987
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6561 6761 7281 7101 928
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00002,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 136 768620 482536 649305 634276 732
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 594 1011 766 8061 726 7001 739 2191 489 513
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61700,70820,67780,65610,6530
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 19 49921 70619 78018 4475 163
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,621,411,481,521,53
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,070,87530,89790,89110,9259
Pohľadávky z obchodného styku 795 9071 154 9361 373 8911 075 084863 709
Pohotová likvidita II. stupeň 4,192,403,254,633,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,43143,5816,05-6,7519,78
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-1 927-7 8660,0000-5 738
Pridaná hodnota 3 938 7073 472 9823 164 8003 062 2802 793 259
Primárna platobná neschopnosť 0,17180,53720,39060,28430,3204
Rýchla likvidita I. stupeň 3,271,091,602,891,80
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,94250,70440,64380,66870,8587
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,94250,70440,64380,66870,8587
Služby 922 4561 485 1791 548 4881 529 0081 374 905
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 932 9626 586 4295 993 5705 639 1585 611 992
Spotreba materiálu… 2 228 0512 389 1902 262 5632 131 6712 082 743
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 10 2990,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 147 6617 324 0937 018 2676 762 2876 242 060
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 23 2405 9763 98477 8897 304
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 83110 38423 5613 5753 690
Tržby z predaja tovaru 350,00276,00191,00201,00393,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 104 2407 307 4576 990 5316 680 6226 230 673
Účtovný cash flow 1 441 766-32 752-283 161636 954-206 568
Úrokové krytie 0,000019 31912 7370,000010 569
Vlastné imanie 4 940 6994 702 6314 544 1604 297 1664 085 589
Všetky záväzky 1 566 1851 289 0861 170 0401 221 0441 338 488
Výnosy budúcich období dlhodobé 258 636424 029164 06935 752102 479
Výnosy budúcich období krátkodobé 165 785165 78592 39467 11867 118
Výsledok hospodárenia 425 606330 816442 996401 572369 513
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 425 606330 816442 996401 572369 513
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 338 067258 472346 994311 577296 673
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 258 472346 994311 577296 673282 681
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 430 683328 402458 512404 378380 465
Zásoby 442 123489 659389 684428 470383 150
Záväzky 1 566 1851 289 0861 170 0401 221 0441 338 488
Záväzky z obchodného styku 136 768620 482536 649305 634276 732
Zisk pred zdanením 430 683328 402458 512404 378380 465
Zmena EBIT 1,310,71621,131,061,05
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -25 59429 453-20 74330 604176,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -25 59429 453-20 74330 604176,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 33418 284407,0019,00
Účtovné závierky